Onderwijs

 
 

Studieweek Mystiek

 

 

Studieweek Mystiek 2014

Vuur van Liefde
Caterina Fieschi (1447-1510) was een getrouwde vrouw die op 22 maart 1473 getroffen werd door de aanblik van de goddelijke Liefde. Haar biograaf schrijft:  “Zij dreigde op de grond te vallen. Met een ontvlamde liefde schreeuwde zij van binnen: geen wereld meer, geen zonden meer. Als er op dat ogenblik duizend werelden geweest zouden zijn, dan zou zij ze weggesmeten hebben door deze vlam van vurige liefde die zij ervoer.” Dit verandert haar leven grondig. Zij wijdt zich met heel haar wezen aan zieken en stervenden, en geeft vele jaren leiding aan het ziekenhuis van Genua, een stad die in deze tijd meerdere keren door de pest werd getroffen. Een priester noteert haar woorden die later gepubliceerd worden als Het leven van de heilige Caterina van Genua. Al snel verspreidt deze tekst zich in heel Europa, maar de hoofdstukken 41 en 42 blijven tot 1597 verboden door de Inquisitie. Tijdens de studieweek Mystiek lezen wij hoofdstuk 41 ofwel de Verhandeling over het Vagevuur, waarin zij beeldend laat zien hoe het vuur van Gods Liefde meer en meer alle belemmeringen tijdens dit leven wegneemt om de ‘zuivere liefde’ in ons te vestigen en ons naar Zijn beeld om te vormen. Zij ‘ziet’ hoe dit proces zich voortzet in het zogenaamde Vagevuur, voor zover deze werking van God nog niet voltooid is bij het sterven. Het Vagevuur is dus een uitbundig feest van liefde.

 

Tekstfragment
Terwijl deze heilige ziel nog in het vlees was, werd zij in het Vagevuur van de ontbrande goddelijke liefde geplaatst dat haar geheel verbrandde, en in deze ziel alles zuiverde wat het daar kon vinden om gezuiverd te worden, opdat zij bij de overgang van dit leven onmiddellijk geplaatst zou kunnen worden voor het Gelaat van deze zoete God. Zij begreep door middel van dit liefdevolle vuur in haar ziel hoe de zielen van de gelovigen er aan toe waren op deze plaats van het Vagevuur om alle roest te reinigen van de bevlekking met de zonde die in dit leven nog niet gezuiverd zou zijn. Ik geloof niet dat er een tevredenheid te vergelijken is met die van een ziel in het Vagevuur, behalve dan die van de heiligen in het Paradijs. Iedere dag groeit deze tevredenheid door de overeenkomst met God in deze zielen. Deze tevredenheid groeit, omdat de belemmering van deze overeenkomst iedere dag verteerd wordt.

 

Inleider

Hein Blommestijn O.Carm (1943) zal tijdens de studieweek Mystiek de inleidingen verzorgen. Hein is werkzaam bij het Titus Brandsma Instituut.

 

Data en tijden
Maandag 7 t/m donderdag 10 juli 2014 van 10.00 tot 15.30 uur.

 

Locatie
Op maandagochtend 7 juli zaal CC1, maandagmiddag en de overige dagen CC4 van het Collegezalencomplex van de Radboud Universiteit, Mercatorpad 1, 6525 HS  Nijmegen. Zie voor de bereikbaarheid de website van de Radboud Universiteit. Met de bus is de dichtstbijzijnde halte 'Nijmegen, Erasmusgebouw' en buslijn 10 (Breng) rijdt elke tien minuten vanaf het centraal station in 6 minuten naar die halte, vanaf welke het 1 minuut lopen is naar het Collgezalencomplex.
 
Kosten
De deelnamekosten voor de studieweek Mystiek bedragen € 180,- inclusief BTW. Deze prijs is inclusief koffie en thee. Rond begin juni ontvangt u een factuur voor de deelnamekosten. U wordt verzocht het verschuldigde bedrag vóór 4 juli 2014 over te maken onder vermelding van het op de factuur vermelde betalingskenmerk.

Inschrijving
Inschrijven voor de studieweek kan tot 4 juli 2014 op de website van de Studieweek Mystiek.

 

 

Facebook logo

 

Folder Studieweek Mystiek 2014 (PDF)

 

Bereikbaarheid (website Radboud Universiteit)

 

Onderwerpen van de afgelopen jaren

2013 Het Lied van de Eenheid. Bijbelse beroering in een spiritueel geschrift, dr. L. van Aalsum
2012 Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte. De spiritualiteit van psalm 119, prof. dr. K. Waaijman
2011 Wijsheid in de woestijn. De mystiek van de mens, prof. dr. H. Blommestijn
2010 Een gouden voetspoor: De navolging van Boeddha, dr. Paul van der Velde
2009 Mystiek als kristalheldere eerlijkheid. De weg van Etty Hillesum, dr. R. van den Brandt
2008 De mystieke aanraking: Schets van de Bestijging van de Berg Karmel, prof. dr. K. Waaijman
2007 Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec (1293-1381), Dr. L. Swart
2006 Mystiek in de 'Navolging van Christus' , Dr. R.Th.M. van Dijk, Dr. I.M.K. Bocken, Dr. P.H.M. Welzen, Dr. C.M.A. Caspers, Prof.Dr. C.J. Waaijman, Dr. R.H.F. Hofman, Dr. J.A. Huls, Prof.Dr. H.H. Blommestijn
2005 Zin, inzien en een-zijn, prof. dr. V. Fraeters
2004 Mystiek in de psalmen, prof. dr. C. J. Waaijman
2003 Lichaam in lichaam, ziel in ziel, Christusbeleving bij Hadewych en haar tijdgenoten, dr. R. Faesen
2002 Beatrijs van Nazareth, Zeven manieren van minne, prof. dr. J. A. Huls
2001 Spel van liefde, Het loflied van de blinde mysticus Jean de Saint-Samson, prof. dr. H. H. Blommestijn
2000 Van God houden als van niemand, Preken van Meester Eckhart, prof. dr. F. Maas
1999 Het mystieke perspectief van de eucharistie, dr. A. de Keyzer
1998 De mystieke omvorming van Willem van St Thierry, prof. dr. P. Verdeyen
1997 De mystieke omvorming van Theresia van Lisieux, dr. K. de Meester
1996 Augustinus, God tussen spreken en zwijgen, prof. dr. T. J. Van Bavel
1995 Julian of Norwich, "Alles komt goed", dr.G. Valkenborgh
1994 Bernardus van Clairvaux, Een brief over het beminnen van God, prof. dr. H. H. Blommestijn
1993 Fransiscus en Clara, prof. dr. Th. Zweerman
1992 Jan van het Kruis, Vlam van liefde levend, prof. dr. H. H. Blommestijn
1991 Beatrijs van Nazareth, prof. dr. H. W. J. Vekeman
1990 Martin Buber, Chassidische mystiek, prof. dr. C. J. Waaijman
1989 Hadewych, Visioenen, brieven en gedichten, prof. dr. P. Mommaers
1988 Jan van het Kruis, De donkere nacht, prof. dr. H. H. Blommestijn
1987 Ruusbroec, Vanden blinckenden steen, prof. dr. A. Deblaere
1986 Ruusbroec, Een spieghel der ewigher salicheit, prof. dr. A. Deblaere
1985 Gerlach Peters, Een eenlike sprake eens regeleers, prof. dr. A. Deblaere
1984 Hadewych's mystieke leer in de Strofische Gedichten, prof. dr. A. Deblaere
1983 Ruusbroec, Een spieghel der ewigher salicheit, prof. dr. A. Deblaere
1982 Ruusbroec, Die cierheit der gheestelijker brulocht, prof. dr. A. Deblaere

 

De opnames van de bovengenoemde studieweken zijn na te bestellen. De kosten voor een CD-rom met MP3-bestanden bedragen € 75,-, voor een set CD’s bedragen de kosten € 130,-.

U kunt uw bestelling doorgeven via het volgende e-mailadres: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl of telefonisch via nummer 024-3612162.