Home » Theo van der Zee

Theo van der Zee

theo-van-der-zee

dr. T.S.M. van der Zee (Theo)
wetenschappelijk medewerker
Theo.vanderZee@titusbrandsmainstituut.nl
kamernummer 12.04A
telefoon: 024-3615478

Research content goes here.

Teaching content goes here.

Theo van der Zee (1966) studeerde geschiedenis, filosofie en theologie, en promoveerde in 2007 in de theologie op het proefschrift Religious ideas, feelings and their interrelationship. Research into the effects of religious education in parables on 10- tot 12-year-olds. Hij was docent, opleider, lid van schoolbestuur, bisschoppellijk gedelegeerde en onderzoeker in het katholiek onderwijs. Momenteel is hij adjunct wetenschappelijk directeur van Verus. Verenging voor katholiek en christelijk onderwijs (www.verus.nl).

– Voorzitter van de Raad van Advies van de Fontys Hogeschool Theologie/ Levensbeschouwing
– Lid van redactie van Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap
– Lid van redactieraad van Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie
– Editor van Book Series Research on Religious and Spiritual Education (Waxmann Publishers)