Home » Herman Westerink

Herman Westerink

Herman Westerink

H. Westerink (Herman)
wetenschappelijk medewerker
Herman.Westerink@titusbrandsmainstituut.nl
kamernummer 12.27
telefoon 024-3611989

List of publications January 21, 2015

Publicaties Herman Westerink

2017

Spiritualiteit op scherp. Plaatsen van kritische spiritualiteit, H. Westerink, I. Bocken, A.-M. Bos, Th. Quartier, Th. v.d. Zee & K. Zeyer (eds.), Berne media, Heeswijk, 2017.

Inleiding (met I. Bocken e.a.), in H. Westerink e.a. (eds.), Spiritualiteit op scherp. Plaatsen van kritische spiritualiteit, Berne media, Heeswijk, 2017, 6-9.

Dimensies en vormen van kritische spiritualiteit, in H. Westerink e.a. (eds.), Spiritualiteit op scherp. Plaatsen van kritische spiritualiteit, Berne media, Heeswijk, 2017, 10-27, 117-119.

Critical Spirituality. Spirituality as Critical Practice in the Global Modern Age, H. Westerink (ed.), Peeters, Leuven, 2017.

Introduction, in H. Westerink (ed.), Critical Spirituality. Spirituality as Critical Practice in the Global Modern Age, Peeters, Leuven, 2017, 1-5.

The Troubled Thoughts of the Elect: A Certallian reading of Willem Teellinck’s Soliloquium, in H. Westerink (ed.), Critical Spirituality. Spirituality as Critical Practice in the Global Modern Age, Peeters, Leuven, 2107, 25-38.

Michel de Montaigne and Jean de Léry’s Scenes of Cannibalism: The Savage Other and the Making of Confessional Identity, in H. Westerink (ed.), Critical Spirituality. Spirituality as Critical Practice in the Global Modern Age, Peeters, Leuven, 2017, 39-54.

Epilogue: Foucault, Certeau and the Building Blocks for a Theory of Critical Spirituality, in H. Westerink (ed.), Critical Spirituality. Spirituality as Critical Practice in the Global Modern Age, Peeters, Leuven, 2017, 157-180.

Deconstructing Normativity? Freud’s 1905 Three Essays, Ph. Van Haute & H. Westerink (eds.), Routledge, New York/London, 2017.

Introduction: Excavating a Theory of Sexuality (with Philippe Van Haute), in Ph. Van Haute & H. Westerink (eds.), Deconstructing Normativity? Freud’s 1905 Three Essays, Routledge, New York/London, 2017, 1-5.

Freud’s Discussion with Psychiatry on Sexuality, Drives and Objects in Three Essays, in Ph. Van Haute & H. Westerink (eds.), Deconstructing Normativity? Freud’s 1905 Three Essays, Routledge, New York/London, 2017, 28-43.

The Three Essays Today (with Philippe Van Haute), in Ph. Van Haute & H. Westerink (eds.), Deconstructing Normativity? Freud’s 1905 Three Essays, Routledge, New York/London, 2017, 116-119.

2016

Freud, Three Essays on the Theory of Sexuality. The 1905 Edition, Ph. Van Haute, U. Kistner & H. Westerink (eds.), Verso, New York/London, 2016.

Preface: The Missing Object (with Philippe van Haute), in S. Freud, Three Essays on the Theory of Sexuality. The 1905 Edition, Ph. Van Haute, U. Kistner & H. Westerink (eds.), Verso, New York/London, 2016, vii-xi.

Hysteria, Sexuality, and the Deconstruction of Normativity. Re-reading Freud’s 1905 edition of Three Essays on the Theory of Sexuality (with Philippe van Haute), in S. Freud, Three Essays on the Theory of Sexuality. The 1905 Edition, Ph. Van Haute, U. Kistner & H. Westerink (eds.), Verso, New York/London, 2016, xiii-lxxvi.

Nawoord (with Evert van der Zweerde), in Souleymane Bachir Diagne, Filosoferen in de islam?, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2016, 137-148.

Lemma: ‘Martin Luther’, in SPIRIN Encyclopedia Modern Devotion

Geleitwort (with D. Finzi, Chr. Huber and F. Schipper), in S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, W. Müller-Funk (ed.), Vienna University Press, Vienna, 2016, 6-8.

Inleiding, in P. Vandermeersch, Scepticisme als vorm van geloof. Beschouwingen van een godsdienstpsycholoog, KSGV, Tilburg, 2016, 7-16.

Sexuality and Its Object in Freud’s 1905 Edition of ‘Three Essays on the Theory of Sexuality’ (with Philippe van Haute), in International Journal of Psychoanalysis 97 (2016/3), 563-589.

Woede en verinnerlijking van agressie – een psychoanalytische verkenning, in Speling. Tijdschrift voor bezinning 68 (2016/2), 67-71.

The Discontinuous History of the Psychology of Religion and Its Moving Target, in: J.A. Belzen (ed.), A Hundred Years of the IAPR. A Celebratory Supplement to the Archive for the Psychology of Religion, Brill, Leiden, 2016, 78-95.

Review studiedag Ignatiaanse spiritualiteit, in Tijdschrift voor Theologie 65  (2016/2), 191-192.

Hysterie, Sexualität und die Dekonstruktion der Normativität. Eine Relektüre der ersten Ausgabe von Freud “Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie” (1905) (with Philippe Van Haute), in Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen 70 (2016/3), 212-250.

2015

De problematische plaats van de woede in het denken van Freud over agressiviteit, in Tijdschrift voor Filosofie 77 (2015/4), 719-746.

Laudato Si – Uitnodiging tot geloofsgesprek (with I. Bocken, A.-M. Bos & K. Zeyer), in Missionaire agenda. Werkschrift voor missie, ontwikkeling en vredeswerk 33 (2015/3), 9-11.

Spiritualiteit – een spanningsvol begrip, in R. te Velde (ed.), Tussen geloof en ongeloof. Religie en geloof in een seculiere wereld, Valkhof Pers, Nijmegen, 2015, 113-129.

Le Petit Hans et la création de Dieu dans Totem et Tabou. Projection, substitution et exaltation, in G. Ribault (ed.), Freud au cas par cas. Lectures philosophiques des cas freudiens, Leuven University Press, Leuven, 2015, 51-66.

Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905), Ph. van Haute, Chr. Huber & H. Westerink (eds.), Sigmund Freuds Werke – Wiener Interdisziplinäre Kommentare, Band 2, Vienna University Press, Vienna, 2015.

Geleitwort (with D. Finzi, Chr. Huber and F. Schipper), in S. Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905), Chr. Huber, Ph. van Haute & H. Westerink (eds.), Vienna University Press, Vienna, 2015, 6-8.

Hysterie, Sexualität und Psychiatrie: Eine Relektüre der ersten Ausgabe der Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (with Ph. van Haute), in S. Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905), Chr. Huber, Ph. Van Haute & H. Westerink (eds.), Vienna University Press, Vienna, 2015, 9-56.

Review of H. Will, Freuds Atheismus im Widerspruch. Freud, Weber und Wittgenstein im Konflikt zwischen säkularem Denken und Religion, in Luzifer-Amor 28 (2015-56), 181-183.

Als de vogels leren spreken. Teresa van Avila – Innerlijke Burcht, H. Blommestijn & H. Westerink (eds.), Discoverybooks, Leeuwarden, 2015.

Inleiding (with H. Blommestijn), in H. Blommestijn & H. Westerink (ed.), Als de vogels leren spreken. Teresa van Avila – Innerlijke Burcht, Discoverybooks, Leeuwarden, 2015, 4-6.

Verbeelding van een innerlijk leven, in H. Blommestijn & H. Westerink (eds.), Als de vogels leren spreken. Teresa van Avila – Innerlijke Burcht, Discoverybooks, Leeuwarden, 2015, 7-27.

Review of P. Moyaert, Opboksen tegen het inerte. De doodsdrift bij Freud, in Tijdschrift voor Filosofie 77 (2015/2), 425-427.

Review of C. Davis, M. Pound & C. Crockett (eds.), Theology after Lacan. The Passion for the Real, in Mental Health, Religion and Culture 18 (2015/4), 316-317.

Interview: Maakt religie veerkrachtig?, in Magazine Veerkracht (mei 2015), 22-23.

Review of D. Capps, The Resourceful Self: And a Little Child Shall Lead Them, in Mental Health, Religion and Culture 18 (2015/3), 231-233.

Review of D. Capps, Erik Erikson’s Verbal Portraits: Luther, Gandhi, Einstein, Jesus, in Mental Health, Religion and Culture 18 (2015/2), 149-150.

Interview: Uitverkiezing als orde binnen de chaotische wereld, in De Nieuwe Koers, februarinummer 2015, 42-44.

2014

Interview: De angst van de Reformatie, in Reformatorisch Dagblad, 29 december 2014.

Meten is nog geen weten. Kritische kanttekeningen bij het rapport Geloven binnen en buiten verband, in Kerk en Theologie 65 (2014/4), 365-379.

Review of L. Bregman, The Ecology of Spirituality. Meanings, Virtues, and Practices in a Post-Religious Age, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 68 (2014/3), 259-260.

Review of S. De Boer, The Science of the Soul. The Commentary Tradition on Aristotle’s De Anima 1260-1360, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 68 (2014/3), 256.

Review of Herbert Will, Freuds Atheismus im Widerspruch. Freud, Weber und Wittgenstein im Konflikt zwischen säkularem Denken und Religion, in Tijdschrift voor Theologie 54 (1014/4), 421-422.

blog: Christelijke spiritualiteit: tussen traditioneel geloofsleven en hedendaags zinzoeken (with I. Bocken & Anne-Marie Bos), in De Bezieling, www.debezieling.nl/christelijke-spiritualiteit-tussen-traditioneel-geloofsleven-en-hedendaags-zinzoeken/ (publ. 13 October 2014)

blog: Verlangen en vertwijfeling. Over predestinatie en melancholie, Theoblogie. Theologie voor vandaag, http://www.theoblogie.nl/predestinatie-en-melancholie/ 2014

blog: Luther. Gesprekkken aan tafel, Theoblogie. Theologie voor vandaag, http://www.theoblogie.nl/gesprekken-aan-tafel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gesprekken-aan-tafel (publ. 13 Augustus 2014)

Review of D. L. Carveth, The Still Small Voice: Psychoanalytic Reflections on Guilt and Conscience, in Tijdschrift voor Psychoanalyse 20 (2014/3), 233-234.

Verlangen & vertwijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit, Sjibbolet, Amsterdam, 2014.

Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit, I Bocken, Th. Quartier & H. Westerink (eds.), Berne, Heeswijk, 2014.

Maatschappelijke spiritualiteit als optie in een seculiere tijd, in Th. Quartier, I. Bocken & H. Westerink (eds.), Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit, Berne, Heeswijk, 2014, 33-53.

Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit: een verkenning van het veld (with Inigo Bocken & Thomas Quartier), in Th. Quartier, I. Bocken & H. Westerink (eds.), Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit, Berne, Heeswijk, 2014, 5-7.

Het demonologisch gewaad van de geestesziekten: De opmerkelijke aandacht voor bezetenheid van Pinel tot Freud, in Leidschrift. Historisch tijdschrift 29 (2/2014), 131-144.

Demonical Possession and the Historical Construction of Melancholy and Hysteria, in History of Psychiatry 25 (2014/3), 335-349.

Luther, Gesprekken aan tafel, H. Westerink (ed.), Sjibbolet, Amsterdam, 2014.

Inleiding, in M. Luther, Gesprekken aan tafel, H. Westerink (ed.), Sjibbolet, Amsterdam, 2014, 9-41.

Review of E. Hense, F. Jespers & P. Nissen, Present-Day Spiritualities: Contrasts and Overlaps, in Tijdschrift voor Theologie 54 (2014/2), 210.

Der Spiritualitätsbegriff in der Religionspsychologie und in den Gesundheitswissenschaften: Kontext und Problemanalyse, in Zwischen Geistvergessenheit und Geistversessenheit. Perspektiven der Pneumatologie im 21. Jahrhundert (Dogmatik in der Moderne), Chr. Danz &  M. Murrmann-Kahl (eds.), Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, 161-174.

Bezetenheid, melancholie en de constructie van geestesziekten: Enkele notities bij Freuds “Een duivelsneurose in de zeventiende eeuw”, in Tijdschrift voor Psychoanalyse 20 (2014/2), 83-96.

Review of T. Beattie, Theology after Postmodernity. Divining the Void – A Lacanian Reading of Thomas Aquinas, in Tijdschrift voor Theologie 54 (2014/1), 108-109.

Projection, Substitution and Exaltation: Freud’s Case Study of Little Hans and the Creation of God in Totem and Taboo, in Psychoanalysis and History 16 (2014/1), 55-68.

On True Friendship and on the Anthropological Relevance of Freud’s The Future of an Illusion, in Pastoral Psychology 63(2014), 97-100, also published online 27 July 2013, online DOI 10.1007/s11089-013-0549-1 at www.springer.com/journal/11089/onlineFirst/page/1

Rebellious and Responsible: On Rowan Williams’ Faith in the Public Sphere, in TelosScope, published online (27 January 2014) http://www.telospress.com/rebellious-and-responsible-on-rowan-williamss-faith-in-the-public-sphere/

 

2013

Psychoanalysis, Monotheism and Morality. The Vienna Freud Museum Symposia 2009-2011, H. Westerink, I. Scholz-Strasser, W. Müller-Funk (eds.), Leuven University Press, Leuven.

Introduction (with W. Müller-Funk), in Psychoanalysis, Monotheism and Morality. The Vienna Freud Museum Symposia 2009-2011, W. Müller-Funk, I. Scholz-Strasser & H. Westerink (eds.), Leuven University Press, Leuven, 9-14.

On Moral Responsibility: A Freudian Perspective, in Psychoanalysis, Monotheism and Morality. The Vienna Freud Museum Symposia 2009-2011, W. Müller-Funk, I. Scholz-Strasser & H. Westerink (eds.), Leuven University Press, Leuven, 143-153.

Protestant Thought as Blind Spot? De Certeau, Lacan and Luther, in Spiritual Spaces: History and Mysticism in Michel de Certeau, I. Bocken (ed.), Leuven, Peeters, 147-157.

Constructs of Meaning and Religious Transformation: Current Issues in the Psychology of Religion, H. Westerink (ed.), Vienna University Press, Vienna.

Preface and acknowledgements, in Constructs of Meaning and Religious Transformation, H. Westerink (ed.), Vienna University Press, Vienna, 2013, 7.

Religious and Spiritual Constructs of Meaning and Transformation, in Constructs of Meaning and Religious Transformation, H. Westerink (ed.), Vienna University Press, Vienna, 2013, 9-20.

De Rattenman, zijn schuldgevoel en zijn twee gevoelsconflicten, in Freud als filosoof, Ph. van Haute & J. De Vleminck (eds.), Pelckmans, Kapellen, 129-142.

Tot God bevordert: Freud over projectie en verheffing in mythologie en religie, in Freud als filosoof, Ph. van Haute & J. De Vleminck (eds.), Pelckmans, Kapellen, 189-202.

Freud, Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, Sigmund Freuds Werke – Wiener Interdisziplinäre Kommentare, Band I, H. Westerink (ed.), Vienna University Press, Vienna.

Totem und Tabu: Kontext und Aktualität, in S. Freud, Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, Sigmund Freuds Werke. Wiener Interdisziplinäre Kommentare, Band I, H. Westerink (ed.), Vienna University Press, Vienna, 9-53.

Totem and Tabu: Literaturübersicht, in S. Freud, Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, Sigmund Freuds Werke. Wiener Interdisziplinäre Kommentare, Band I, H. Westerink (ed.), Vienna University Press, Vienna, 197-204.

Geleitwort (with F. Schipper), in S. Freud, Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, Sigmund Freuds Werke. Wiener Interdisziplinäre Kommentare, Band I, H. Westerink (ed.), Vienna University Press, Vienna, 7-8.

Review of C. Klein, H. Berth & F. Balck (eds.), Gesundheit – Religion – Spiritualität: Konzepte, Befunde und Erklärungsansätze, in Mental Health, Religion and Culture 16 (2013/6), 660-661.

Review of B. Morgan, On Becoming God: Late Medieval Mysticism and the Modern Western Self, in Tijdschrift voor Theologie 53 (2013/2), 202.

Review of A. Felnhofer, O.D. Kothgassner & I. Kryspin-Exner (eds.), Ethik in der Psychologie, in Zeitschrift für Evangelische Ethik 57 (2013/1), 68-69.

Review of I. Berkel (ed.), Nähe – Verbot – Ordnung. Genealogische Nachrichten, in Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen 67 (2013/7), 689-690.

Review of B.A. Badura & K. Weber (eds.), Ira – Wut und Zorn in Kultur und Literatur, in Wege zum Menschen. Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln 65 (2013/4), 375-376.

2012

The Heart of Man’s Destiny. Lacanian Psychoanalysis and early Reformation Thought, Routledge, New York/London.

Spinoza with Luther? Desire and the Problem of Evil in Lacan’s Seminar on the Ethics of Psychoanalysis, in Journal of European Psychoanalysis 33 (2012/2), 1-20.

Sigmund Freud, historisch-kritische Exegese und Monotheismusforschung, in Wiener Jahrbuch für Theologie 9 (2012), 189-198.

Wien und die Monotheismusforschung im Fin de siècle (with F. Schipper), in Wiener Jahrbuch für Theologie 9 (2012), 155-159.

Lacan und Luther: Voluntarismus, Gesetz und Begehren, in Riss. Zeitschrift für Psychoanalyse. Freud-Lacan 78 (2012-II), 123-136.

Tot God bevordert: Freud over projectie en verheffing in mythologie en religie, in Tijdschrift voor Psychoanalyse 18 (2012/3), 187-198.

Review of S.E. Schreiner, Are You Alone Wise? The Search for Certainty in the Early Modern Era, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 66 (2012/3), 244-245.

Review of J. Tran, Foucault and Theology, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 66 (2012/4), 338-339.

Review of I. Noth, Chr. Morgenthaler & K. J. Greider (eds.), Pastoralpsychologie und Religionspsychologie im Dialog / Pastoral Psychology and Psychology of Religion in Dialogue, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 66 (2012/3), 251-252.

Eine Wende des Denkens. Jacques Lacan und die kulturelle Vaterschaft zwischen Psychoanalyse und Reformation, in Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen 66 (2012/6), 1-16.

Everyday Religion, Meaning, and the Conflicting Discourses of Secularity and Religion, in Religion in Europa heute. Sozialwissenschaftliche, rechtswissenschaftliche und hermeneutisch-religionsphilosophische Perspektiven, K. Appel, Chr. Danz, S. Rosenberger, R. Potz & A. Walser (eds.), Vienna University Press, Vienna, 163-172.

Psychoanalyse en godsdienstpsychologie, in Handboek Psychiatrie, Religie en Spiritualiteit, P.J. Verhagen & H.J.G.M. van Megen (eds), De Tijdstroom Uitgeverij, Utrecht, 2012, 41-50.

Spirituality in the Psychology of Religion: A Concept in Search of Its Meaning, in Archive for the Psychology of Religion 34 (2012/1), 3-15.

Review of G. Glas, Twijfel, bewijs en overgave: Over christelijke filosofie, in Tijdschrift voor Theologie 52 (2012/2), 182-183.

Creatio ex nihilo, the problem of evil and modern crisis in ethics: Lacan reads Luther’s The Bondage of the Will, in Philosophy and Theology 24 (2012/1), 3-21.

2011

Alter Wein in neuen Schläuchen? Der Spiritualitätsbegriff in der gegenwärtigen Religionspsychologie, in Glaube und Lernen. Theologie interdisziplinär und praktisch 26 (2011/2), 177-189.

De Rattenman, zijn schuldgevoel en zijn twee gevoelsconflicten, in Tijdschrift voor Psychoanalyse 17 (2011/3), 163-175.

‘Wij construeren niet, maar wij beleven’. Gerardus van der Leeuw in zijn betekenis voor de godsdienstpsychologie, in Psyche en Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten 22 (2011/3), 143-152.

Review of S.J. Costello, Hermeneutics and the Psychoanalysis of Religion, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 65 (2011/3), 256-257.

Response to Donald Carveth’s review of A Dark Trace. Sigmund Freud on the Sense of Guilt, in Journal of the History of the Behavorial Sciences 47 (2011/2), 215-216.

Review of C. Klein, H. Berth & F. Balck (eds.), Gesundheit – Religion – Spiritualität: Konzepte, Befunde und Erklärungsansätze, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 65 (2011/1), 84-85.

Eternal Hate and Conscience: On the Filiation between Freudian Psychoanalysis and Sixteenth and Seventeenth-Century Protestant Theology, in Psychoanalysis and History 13 (2011/1), 5-24.

2010

with M. Pratl: S. Heine, Erdenschwere – Gottessuche. Lebensnerven Praktischer Theologie. Ein Aufsatzband, LIT Verlag, Wien/Berlin, 2010.

Einleitung (with M. Pratl), in S. Heine, Erdenschwere – Gottessuche. Lebensnerven Praktischer Theologie. Ein Aufsatzband, M. Pratl & H. Westerink (eds.), LIT Verlag, Wien/Berlin, 2010, 5-9.

Unter Verdacht. Bemerkungen zu Paul Ricoeurs Symbolbegriff und Freudinterpretation, in Wiener Jahrbuch für Theologie 8 (2010), 123-134.

Ein unerwartetes Plädoyer für (religiöse) Schuldgefühle in der Freudschen Psychoanalyse, in Wiener Jahrbuch für Theologie 8 (2010), 374-384.

Review of J.A. Belzen (ed.), Changing the Scientific Study of Religion: Beyond Freud? Theoretical, Empirical and Clinical Studies from Psychoanalytic Perspectives, in Tijdschrift voor Theologie 50 (2010/4), 479.

Verwehte Trauer. Ansätze zu einer Freudschen Theorie des Trostes, in Wege zum Menschen. Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln 62 (2010/1), 61-75.

Participation and Giving Ultimate Meaning. Exploring the Entanglement of Psychology of Religion and Phenomenology of Religion in the Netherlands, in Numen. International Review for the History of Religions 57 (2010/2), 186-211.

Gods haat en tiranniek geweten. Over de verwantschap tussen psychoanalyse en protestantse theologie, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 64 (2010/1), 16-31.

Review of E. Bosgraaf, Gebroken wil, verstorven vlees. Een historisch-psychologische studie over versterving in het Nederlandse kloosterleven (1950-1970), in Tijdschrift voor Theologie 50 (2010/2), 266.

Review of K. Jironet, Sufi Mysticism into the West. Life and Leadership of Hazrat Inayat Khan’s Brothers 1927-1967, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 64 (2010/1), 67-68.

Review of H. Schaap-Jonker, Before the Face of God. An Interdisciplinary Study of the Meaning of the Sermon and the Hearer’s God Image, Personality and Affective State, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 64 (2010/1), 88.

2009

A Dark Trace. Sigmund Freud on the Sense of Guilt, (Figures of the Unconscious 8), Leuven University Press, Leuven, 2009.

Controversy and Challenge. The Reception of Sigmund Freud’s Psychoanalysis in German and Dutch-speaking Theology and Religious Studies, (Psychoanalysis and Its Reception 1), LIT Verlag, Wien/Berlin, 2009.

with S. Heine: International Association for the Psychology of Religion. Congress 2009, University of Vienna, 23-27 August. Programme and Book of Abstracts, Wien, 2009.

Freud, Het onbewuste, (Kleine Freudbibliotheek 6), Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2009.

Het onbewuste, in S. Freud, Het onbewuste, H. Westerink (ed.), Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2009, 7-20.

Gerontopsychologie. Altern deuten, in: Praktische Theologie des Alterns, PThW Bd. 4, Th. Klie, M. Kumlehn & R. Kunz (eds.), De Gruyter, Berlin, 2009, 35-53.

Het klosje en het touwtje. Reflecties op het spelelement in het geloven, in Tijdschrift voor Theologie, 49 (2009/1) 61-83.

2008

with E. Maeckelberghe, Gekke verlangens. Opstellen in ethiek en godsdienstpsychologie voor Patrick Vandermeersch, Uitgeverij Kok, Kampen, 2008.

The Master and the Sofa. Psychoanalysis and mythology in Wagner’s operas, in At the Crossroads of Art and Religion. Imagination, Commitment, Transcendence, T.H. Zock (ed.), (Groningen Studies in Cultural Change XXXIV), Uitgeverij Peeters, Leuven, 2008, 55-70.

Gekke verlangens (with E. Maeckelberghe), in Gekke verlangens. Opstellen in ethiek en godsdienstpsychologie voor Patrick Vandermeersch, E. Maeckelberghe & H. Westerink (eds.), Uitgeverij Kok, Kampen, 2008, 7-12.

Het verlangen naar participatie. Een kleine archeologie van de zingeving, in Gekke verlangens. Opstellen in ethiek en godsdienstpsychologie voor Patrick Vandermeersch, E. Maeckelberghe & H. Westerink (eds.), Uitgeverij Kok, Kampen, 2008, 49-67.

Zum Verhältnis von Psychoanalyse und Mythologie. Die Einfluβ Heymann Steinthals Völkerpsychologie auf die angewandte Psychoanalyse, in Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen 62 (2008/3) 290-311.

Review of J.-B. Lecuit, L’anthropologie théologique à la lumière de la psychanalyse. La contribution majeure d’Antoine Vergote, in Tijdschrift voor Theologie 48 (2008/2) 216.

2007

with P. Vandermeersch: Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2007.

with W. Visser: F. Schleiermacher, Over de religie. Betogen voor de ontwikkelden onder haar verachters, (Boom Religie 1), Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2007.

Inleiding op Friedrich Schleiermachers ‘Betogen over de religie’, in F. Schleiermacher, Over de religie. Betogen voor de ontwikkelden onder haar verachters, W. Visser & H. Westerink (eds.), Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2007, ix-xxxix.

Drukgeschiedenis, in F. Schleiermacher, Over de religie. Betogen voor de ontwikkelden onder haar verachters, W. Visser, H. Westerink (eds.), Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2007, 153-154.

Review of L. Derckx, Wrok & begeerte. Een pastoraal-psychologisch onderzoek naar de praktijk van hoofdzonden in een cultuur van narcisme, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 61 (2007/3) 263-264.

De mythische held of de man Mozes? Over joodse mythologie, in Tijdschrift voor Psychoanalyse 13 (2007/1) 3-15.

The Great Man from Tarsus. Freud on the Apostle Paul, in The Psychoanalytic Quarterly, 76 (2007/1) 217-236.

Paulus: een groot man bewonderd door Freud, in Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff, J. van Eijnatten, F. van Lieburg & H. de Waardt (eds.), Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2007, 19-30.

Review of H. Stroeken, Dromen. Brein en betekenis, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 61 (2007/1) 87-88.

2006

Review of Over schuld en schaamte, A. Hegger & P. Lootsma (eds.), in Nederlands Theologisch Tijdschrift 60 (2006/3) 272.

2005

Review of N. Hijweege, Bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Een psychologische studie, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 59 (2005/4) 359- 360.

Review of Theologie und Psychologie im Dialog über Erinnern und Vergessen, Th. Auchter & M. Schlagheck (eds.), in Tijdschrift voor Theologie 45 (2005/4) 435.

Het schuldgevoel bij Freud. Een duister spoor, (Vragen aan Freud 5), Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2005.

“Een geweldige illusie”. Over de theologische achtergronden van Freuds ‘Die Zukunft einer Illusion’, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 59 (2005/3) 177-194.

Review of J. van Belzen, Religie, melancholie en zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 59 (2005/3) 271-272.

Review of A. Bucher, Psychobiographien religiöser Entwicklungen. Glaubensprofile zwischen Individualität und Universalität, in Tijdschrift voor Theologie 45 (2005/1) 112.

Review of J. Corveleyn, De psycholoog kijkt niet in de ziel. Thema’s uit de klinische godsdienstpsychologie, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 45 (2005/1) 88.

2002

Met het oog van de ziel. Een godsdienstpsychologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het werk van Willem Teellinck (1579-1629), Boekencentrum, Zoetermeer, 2002.

Review of D. Bogner, Gebrochene Gegenwart. Mystik und Politik bei Michel de Certeau, in Tijdschrift voor Theologie 42 (2002/4) 415-416

Review of A. de Reuver, Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie, in Tijdschrift voor Theologie 42 (2002/4) 413.

Review of V. Saroglou, Paternity as Function. Structuring the Religious Experience, in Psyche en Geloof 13 (2002/3) 166-168.

2001

Review of C.-A. Keller, Calvin mystique. Au Coeur de la pensée du Réformateur, in Tijdschrift voor Theologie 41 (2001/3) 319.

1999

Geloof, mystiek en het ontstaan van identiteit: het ‘Soliloquium’ van Willem Teellinck gelezen vanuit de ideeën van Michel de Certeau, in Tijdschrift voor Theologie 39 (1999/1) 14-33.

Teaching content goes here.

Herman Westerink (1968) studeerde theologie in Groningen, promoveerde in 2002 op een proefschrift over gewetensvorming, mensvisie en geloofsbeleving in het werk van de calvinist Willem Teellinck. Van 2007 tot 2013 was hij verbonden aan de Universiteit van Wenen waar hij in 2009 in de godsdienstpsychologie habiliteerde. Sinds 2013 is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het TBI en als godsdienstfilosoof aan het Center for Contemporary European Philosophy, Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2016 is hij bijzonder gasthoogleraar vanwege het KSGV aan de KU Leuven.

Vice-voorzitter van de Scientific Advisory Board of the Sigmund Freud Private Foundation (Wenen)

Bestuurslid van het KSGV (Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid)

Editor van de serie “Sigmund Freuds Werke: Wiener Interdisziplinäre Kommentare”, Vienna University Press – sfw-wik.univie.ac.at

Co-editor of the journal Archive for the Psychology of Religion

Lid van de Editorial Board of the journal Religion and Transformation in Contemporary Society

Lid van de Editorial Board of the journal Psyche en Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten

Lid van de Scientific Adivisory Board of the journal Zeitschrift : texte

Lid van de Scientific Advisory Board of the journal Spiritual Care. Zeitschrift für Spiritualität in den Gesundheitsberufen

Lid van de Advisory Board of the Series Figures of the Unconscious, Leuven University Press

Lid van de Advisory Board of the journal European Journal of Mental Health

Lid van de International Society for Psychoanalysis and Philosophy / Société Internationale de Philosophie et Psychanalyse (ISPP/SIPP)

Lid van de ISPP/SIPP Freud Research Group

Lid van de American Academy of Religion

Lid van de International Association for the Psychology of Religion (General Secretary and Treasurer of the International Association for the Psychology of Religion (2009-2013)

Lid van het Nederlands Genootschap van Godsdienstwetenschappen