Gratis online Studieweek
Leerschool van Titus Brandsma


De gratis online Studieweek Mystiek over Titus Brandsma is maandag 6 juli van start gegaan. De bijna 800 deelnemers kunnen iedere dag twee nieuwe colleges bekijken ‘In de leerschool van Titus Brandsma’. Nu al een daverend succes.

Anne-Marie Bos heeft voor de gelegenheid de Studieweek van 2018 over Titus Brandsma bewerkt en geschikt gemaakt voor deze online Studieweek. 

De colleges kunt u in uw eigen tijd en in uw eigen tempo volgen. Anne-Marie Bos verzorgt dinsdag, woensdag en donderdag om 15.30 uur een kort interactief college om vragen te beantwoorden.
Lees verder en doe mee

Van A tot Z
Het alfabet van de liefde

Het Titus Brandsma Instituut gaat de uitdaging aan: directeur én filosoof Marc De Kesel start een ‘Alfabet van de Liefde’. Iedere twee á drie weken laat hij zich, in alfabetische volgorde, uitdagen door telkens één woord dat ons voor de geest komt wanneer we het over de liefde hebben. 

De A van Amor/Agape, de B van Blind, De C van Crux, de D van Dood, de E van Eros en de F van Fatum zijn reeds gepasseerd.
 
De G van Gift:
‘Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders’.
> Lees verder de G van Gift