Studieweek Mystiek 2020
Natuurmystiek Thomas Merton

De Studieweek van het Titus Brandsma Instituut staat in 2020 geheel in het teken van de natuurmystiek van Thomas Merton.

Kick Bras verzorgt deze vierdaagse studieweek in Nijmegen en samen met hem bestudeert u de lyrische natuurobservaties uit Mertons dagboeken.

U ontdekt de spirituele, ja, mystieke wijze, waarop Merton de natuur beleeft. U zult ook merken dat leven in de natuur, zich verbonden voelen met bomen en planten, vogels en herten, onlosmakelijk verbonden is met Mertons spirituele zoektocht en groei.
> Meld u aan

Van A tot Z
Het alfabet van de liefde

Het Titus Brandsma Instituut gaat de uitdaging aan: directeur én filosoof Marc De Kesel start een ‘Alfabet van de Liefde’. Iedere twee á drie weken laat hij zich, in alfabetische volgorde, uitdagen door telkens één woord dat ons voor de geest komt wanneer we het over de liefde hebben. 

De C van Crux is aan de beurt. De crux, de kruisdood van Christus, die staat voor de manier waarop God zelf – in het ‘offer van Zijn Zoon’ – onze zonde en onze sterfelijkheid op zich heeft genomen en er ons zodoende van heeft bevrijd. Is liefde een offer? Een daad van geven? Van zichzelf geven?
> Lees verder de D van Dood