Gratis online Studieweek
Leerschool van Titus Brandsma


De gratis online Studieweek Mystiek over Titus Brandsma is nu al een daverend succes. Al 420 deenemers meldden zich aan en we hebben nog twee weken te gaan. Aanmelden kan nog tot zondag 5 juli.

Anne-Marie Bos heeft voor de gelegenheid de Studieweek van 2018 over Titus Brandsma bewerkt en geschikt gemaakt voor deze online Studieweek. 

In de week van 6 t/m 10 juli gaat de Studieweek van start. Dagelijks ontsluiten we via onze website twee colleges van ruim een half uur. De colleges kunt u in uw eigen tijd en in uw eigen tempo volgen. Anne-Marie Bos verzorgt dinsdag, woensdag en donderdag aan het einde van de middag een kort interactief college om vragen te beantwoorden. Lees verder.
> Meld u aan

Van A tot Z
Het alfabet van de liefde

Het Titus Brandsma Instituut gaat de uitdaging aan: directeur én filosoof Marc De Kesel start een ‘Alfabet van de Liefde’. Iedere twee á drie weken laat hij zich, in alfabetische volgorde, uitdagen door telkens één woord dat ons voor de geest komt wanneer we het over de liefde hebben. 

De A van Amor/Agape, de B van Blind, De C van Crux, de D van Dood, de E van Eros en de F van Fatum zijn reeds gepasseerd.
 
De G van Gift:
‘Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders’.
> Lees verder de G van Gift