BSHMD
Bibliografie Moderne Devotie
4.000 artikelen ontsloten

 
De Bibliografie van de Spiritualiteit en de Historie van de Moderne Devotie bevat een collectie van ongeveer 4.000 gedigitaliseerde publicaties over met name de Moderne Devotie. Deze publicaties waren niet eerder toegankelijk voor onderzoekers en wetenschappers.
 
De BSHMD is tot 2000 zorgvuldig bijgehouden en omvat de meest onwaarschijnlijke curiosa uit vervlogen tijden.

Leeskring
Onderbreking
Pedagogiek & Theologie

 
Bent u geïnteresseerd in pedagogiek én theologie?
 
Kom dan vanmiddag naar de Leeskring Onderbreking. Samen met collega Theo van der Zee leest u teksten van pedagogen als Max van Manen, Gert Biesta en Lieven Boeve. Zij hebben allemaal hun eigen visie op de rol van gebeurtenissen die onze verwachtingen onderbreken. Zij zijn van mening dat onderbrekingen ruimte kunnen maken voor dat wat nog niet gezien of gehoord is.
> Meld u aan voor Leeskring Onderbreking