Studieweek Mystiek 2020
Natuurmystiek Thomas Merton


De Studieweek Mystiek 2020 gaat niet door
Nieuwe datum 5 t/m 8 juli 2021

Helaas gaat de Studieweek Mystiek 2020 over de natuurmystiek van Thomas Merton en gegeven door Kick Bras niet door. Omdat er nu nog te veel onzeker is rondom de corona-maatregelen, hebben we deze moeilijke beslissing toch genomen. We hebben Kick Bras bereid gevonden de Studieweek nu in 2021 te verzorgen van 5 t/m 8 juli. Hiervoor zult u zich wel weer opnieuw moeten aanmelden. 

Wij beraden ons nog op mogelijkheden om in de eerste week van juli een ander, online aanbod te kunnen doen voor studie en bezinning.

Van A tot Z
Het alfabet van de liefde

Het Titus Brandsma Instituut gaat de uitdaging aan: directeur én filosoof Marc De Kesel start een ‘Alfabet van de Liefde’. Iedere twee á drie weken laat hij zich, in alfabetische volgorde, uitdagen door telkens één woord dat ons voor de geest komt wanneer we het over de liefde hebben. 

De C van Crux is aan de beurt. De crux, de kruisdood van Christus, die staat voor de manier waarop God zelf – in het ‘offer van Zijn Zoon’ – onze zonde en onze sterfelijkheid op zich heeft genomen en er ons zodoende van heeft bevrijd. Is liefde een offer? Een daad van geven? Van zichzelf geven?
> Lees verder de D van Dood