BSHMD
Bibliografie Moderne Devotie
4.000 artikelen ontsloten

 
De Bibliografie van de Spiritualiteit en de Historie van de Moderne Devotie bevat een collectie van ongeveer 4.000 gedigitaliseerde publicaties over met name de Moderne Devotie. Deze publicaties waren niet eerder toegankelijk voor onderzoekers en wetenschappers.
 
De BSHMD is tot 2000 zorgvuldig bijgehouden en omvat de meest onwaarschijnlijke curiosa uit vervlogen tijden.

NIEUWS
Unieke vondst
Onbekende artikelen Titus

 

Onderzoekers van het Titus Brandsma Instituut hebben acht onbekende artikelen van de hand van Titus Brandsma ontdekt. De artikelen uit het arbeidersblad De Voorhoede verschenen in 1907 en 1908. Titus Brandsma studeerde in die tijd in Rome.

Een unieke vondst van teksten over een thema dat vaak onterecht over het hoofd wordt gezien.

> Lees verder. Met artikelen in het Friesch Dagblad en KRO/NCRV