Home » Internationaal congres Thomas van Kempen 19-20 augustus 2021

Internationaal congres Thomas van Kempen 19-20 augustus 2021

Dit jaar is het 550 jaar geleden dat Thomas van Kempen is overleden. Daarom is dit jaar uitgeroepen tot Herdenkingsjaar.

In het kader van het herdenkingsjaar organiseren het Titus Brandsma Instituut en de Radboud Universiteit te Nijmegen donderdag 19 en vrijdag 20 augustus 2021 een internationaal congres: Thomas a Kempis, his Works and their Reception.

Het doel van het congres is tweeledig: 

 • Thomas’ leven, zijn werken en zijn context te bestuderen
 • om de ontvangst en toe-eigening van zijn werken door de eeuwen heen te onderzoeken

Keynotespreker:

 • John Van Engen (University of Notre Dame)

Overige sprekers: 

 • Charles Caspers (Titus Brandsma Instituut)
 • Anna Dlabačová (Universiteit Leiden)
 • Paul van Geest (Universiteit Tilburg)
 • Koen Goudriaan (VU Amsterdam)
 • Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden)
 • Margarita Logutova (Russische Nationale Bibliotheek, Sint-Petersburg)
 • Peter J.M.A. van Ool (TBI-geassocieerd onderzoeker)
 • Ad Poirters (Titus Brandsma Instituut)
 • Pieter de Villiers (University of the Free State, Bloemfontein)

Datum
Het congres vindt plaats op donderdag 19 en vrijdag 20 augustus 2021. Het begint rond 10.00 uur op donderdagochtend en eindigt rond 16.00 uur op vrijdagmiddag. De lezingen worden uitgesproken in het Engels en/of Duits.

Locatie
Vergader- en conferentiecentrum Soeterbeeck (Elleboogstraat 2, 5352 LP te Deursen-Dennenburg). Voor een routebeschrijving, zie https://www.ru.nl/soeterbeeck/informatie-contact/routebeschrijving/.

Organiserend comité:
Inigo Bocken (TBI), Cécile de Morrée (RU), Daniela Müller (RU), Peter Nissen (RU), Johan Oosterman (RU) en Ad Poirters (TBI).

Coronaproof
Soeterbeeck heeft alle mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen in verband met het coronavirus. Dit betekent dat het aantal beschikbare plaatsen zeer beperkt is. Het congres zal dan ook het karakter hebben van een kleinschalige fysieke bijeenkomst, waar anderen digitaal bij aanwezig kunnen zijn.

Als de omstandigheden ook dat niet toelaten, zal uiterlijk half juli besloten worden het congres louter digitaal doorgang te laten vinden.

Digitaal congres bijwonen / aanmelden
Het organiserend comité beraadt zich op een manier waarop digitale deelnemers optimaal bij het congres betrokken kunnen worden.

Er zal in ieder geval gewerkt worden met een inschrijfprocedure, waarbij u een voorkeur voor fysieke of digitale deelname kunt opgeven. Het zal van het aantal belangstellenden afhangen of u inderdaad een fysieke plaats toegewezen kunt krijgen.

We zullen binnenkort een aanmeldformulier plaatsen.

Vragen?
Neem gerust contact op met Wendy Litjens (wendy.litjens@titusbrandsmainstituut.nl).

Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, Hs. 324, Bd.3, f. 1va

Gehistorieerde initiaal
Tijdens zijn lange verblijf als regulier kanunnik van Windesheim in het convent Sint-Agnietenberg bij Zwolle was Thomas van Kempen (1380-1471) actief als novicemeester en als auteur van talloze werken die zijn leerlingen en anderen hulp konden bieden op hun geestelijke weg. Maar hij deed nog meer. Hij was namelijk ook een vakkundig schrijver, die vele boeken heeft gekopieerd. Voor zijn eigen gemeenschap maakte hij een afschrift van de Bijbel in vijf delen. Deze prachtbijbel werd al rond het midden van de vijftiende eeuw geschonken aan het convent van reguliere kanunniken te Keulen, mogelijk ter gelegenheid van de aansluiting van dit klooster bij de congregatie van Windesheim in 1451 (of 1453).

Tussen 1426 en 1439 werkte Thomas aan dit handschrift in vijf banden, dat de volledige tekst van het Oude en Nieuwe Testament omvat, met uitzondering van de Psalmen. De delen van het handschrift zijn uitgevoerd in folioformaat en meten 33,5 x 24 cm. Thomas gebruikte de bewerkelijke schriftsoort textualis formata en schreef alle delen in twee kolommen. In iedere band treffen we initialen met afbeeldingen aan, steeds bij aanvang van een nieuw Bijbelboek.

Voor het Thomas-congres gebruiken we zo’n zogenaamde gehistorieerde initiaal als logo. Deze initiaal bevindt zich aan het begin van het Bijbelboek Spreuken, en is aangebracht op de versozijde van het eerste blad van de derde band. Op de afbeelding zien we de wijze koning Salomo, aan wie het boek der Spreuken wordt toegeschreven, in een kring van toehoorders.