Home » Boek Martiaal en theatraal. De jezuïeten in Ravenstein (1643-1772) binnenkort in de winkel

Boek Martiaal en theatraal. De jezuïeten in Ravenstein (1643-1772) binnenkort in de winkel

Vanaf eind november 2019 ligt een fraai geïllustreerd boek over de jezuïeten in Ravenstein in de winkel. Het betreft een rijke bronneneditie over de voor- en tegenspoed waarmee gelovigen, ketters, twijfelaars, zondaars en heiligen in de zeventiende en achttiende eeuw te maken hadden. De uitvoerige inleiding, met een typologie van de vele in het boek genoemde vroomheidsvormen, is geschreven door TBI collega Charles Caspers.

Boekpresentatie
Op woensdag 27 november vond in de Molen de Nijverheid te Ravenstein de presentatie plaats van dit prachtige boek plaats. Mgr. Gerard de Korte nam het eerste exemplaar in ontvangst  Daarna was het de beurt aan pater Jan Stuyt SJ, provinciaal a.i. van de jezuïeten in de Regio Europese Lage Landen, en pater Jan Peters, gedurende vele jaren (tot 2013) gewaardeerd voorzitter van het bestuur van het TBI.
Onverschrokken
Onverschrokken zetten paters jezuïeten zich gedurende vele jaren in voor de katholieke geloofsgemeenschap in Ravenstein en omgeving. Nauwgezet dienden zij de sacramenten toe en betrokken zij de gelovigen bij de eredienst. Vol overgave banden zij duivels uit en fulmineerden zij tegen de volgelingen van Calvijn. Terdoodveroordeelden troostten zij en begeleidden zij tot op het schavot. De bekering van ‘ketters’ was voor hen een erezaak. Dat alles tot meerdere glorie van God.


Devoties en Sacramentsprocessies

Om hun doel te bereiken stimuleerden zij devoties – zoals de verering van Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius, Lucia, Barbara en Aloysius van Gonzaga – , bevorderden zij het lidmaatschap van de Broederschap van de Zalige Dood en organiseerden zij triomfantelijke Sacramentsprocessies. Dankzij een lucratief loterijfonds beschikten zij vanaf 1735 over een nieuwe, barokke kerk, uniek voor Nederland. Uit hetzelfde fonds kreeg Ravenstein in 1752 een gymnasium, het Aloysianum. Ieder jaar voerden de gymnasiasten een groot toneelspel op, conform de jezuïtische traditie.

Voor- en tegenspoed
Over al deze zaken, de voor- en tegenspoed daarbij, en over nog veel meer, berichtten de paters jaarlijks naar de algemeen overste in Rome. Dit boek bevat, na een voorafgaande inleiding, de integrale vertaling van de meer dan honderd brieven die de jezuïeten uit Ravenstein verstuurd hebben, tot de opheffing van hun orde in 1773.

Omvang 312 blz. & 32 blz. illustraties Formaat 18,5 x 27 cm Uitvoering gebonden in heel papieren band NUR 694 Prijs €27,50
N.B. Deze titel is leverbaar vanaf december 2019