Home » Actueel » Nieuws

Nieuws

Boekpresentatie Waarom laat God ons lijden? (maandag 9 december)

Voor het eerst verschijnt bij Uitgeverij Sjibbolet de Nederlandse vertaling van de veelgehouden en besproken voordracht van Karl Rahner: Waarom laat God ons lijden? Inigo Bocken verzorgde de vertaling van deze korte tekst en schreef tevens de inleiding. Het boek wordt maandag 9 december in Amsterdam gepresenteerd. Lees verder.


Internationaal goed bezochte conferentie Mystiek en/als Liefdestheorie

Op 28 en 29 november bezocht een zeer internationale groep van ongeveer vijftig deelnemers de TBI-conferentie Mystiek en/als liefdestheorie. Wetenschappers en andere geïnteresseerden waren er om te bespreken wat liefde is. Dit is een mysterie waarover christelijke mystici altijd diep hebben nagedacht. Lees het verslag.


Artikelen van Titus Brandsma over Geert Grote vertaald

Titus Brandsma schreef in oktober – november 1938 een zestal artikelen over Geert Grote in de Gelderlander. De eerste drie zijn nu vertaald in het Engels. Lees verder.


Ruim 400 bezoekers bij lezing Marc De Kesel over de Liefde

Een goede relatie? Hoe doe je dat? Over dit onderwerp sprak Esther Kluwer, psycholoog en bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit. Wat zijn de do’s en don’ts in relaties en het belang van verbondenheid en autonomie. Daarna sprak Marc De Kesel zeer gedreven en vol passie over mystiek, vervulling en verlangen en de betekenis van liefde. Lees het verslag.


De liefde een ‘gewonigheid’? Betoog ter introductie avond: Een goede relatie. Hoe doe je dat?

Marc De Kesel houdt woensdagavond 27 november een lezing over de liefde. Tijdens deze avond, georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en Radboud Reflects, zal de liefde van verschillende kanten belicht worden. Om alvast een beetje in de stemming te komen, schreef Mark De Kesel een prikkelend betoog. Lees het betoog.


De nieuwe Kloosterbijbel is er

Begin november zag een nieuwe uitgave van de Kloosterbijbel, in de Willibrordvertaling, het licht. Hierin opgenomen een serie kleurenkaternen over hoe kloosterlingen omgaan met de bijbel. Een prachtige uitgave. De Kloosterbijbel is een complete huisbijbel in de Willibrordvertaling, aangevuld met 11 kleurenkaternen met interessante informatie over het kloosterleven in de breedste zin van het woord.Lees verder.


Bestel nu kaarten voor de avond over de liefde (woensdag 27 november): Een goede relatie. Hoe doe je dat?

Waarom is het zo moeilijk een duurzame liefdesrelatie te onderhouden? Een goede liefdesrelatie heeft niet alleen een positieve invloed op je welzijn, maar bovendien ook op je gezondheid en je algehele functioneren, stelt psycholoog Esther Kluwer. Niet onbelangrijk dus. Filosoof Marc De Kesel vult aan dat liefde zo ingewikkeld is omdat het draait om de tegenpolen verlangen en vervulling. Heel wat mystieke teksten gaan over liefde, en anders dan we denken, leggen die de heerlijke onoplosbaarheid van de liefde bloot. Een verrassend perspectief dus dat heel wat van ons gemoraliseer over liefde onderuit haalt. > Bestel nu kaarten.


Boek Martiaal en theatraal. De jezuïeten in Ravenstein (1643-1772) binnenkort in de winkel

Vanaf eind november 2019 ligt een fraai geïllustreerd boek over de jezuïeten in Ravenstein in de winkel. Het betreft een rijke bronneneditie over de voor- en tegenspoed waarmee gelovigen, ketters, twijfelaars, zondaars en heiligen in de zeventiende en achttiende eeuw te maken hadden. Charles Caspers schreef de inleiding. Op woensdag 27 november 2019 zal het eerste exemplaar te Ravenstein worden aangeboden aan Mgr. G.J.N. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch. > Lees verder.


Conferentie over Mystiek en/of Liefdestheorie (28 en 29 november 2019)

Donderdag 28 en vrijdag 29 november vindt in Nijmegen de Engelstalige conferentie plaats: Mysticism and/as Love Theory. We besteden aandacht aan onderzoek naar theorieën van liefde uit de christelijke mystieke traditie én aan onderzoek naar de invloed van traditionele mystieke theorieën over de liefde op moderne liefdestheorieën.

Gerenommeerde wetenschappers geven een lezing over liefdestheorieën, het verlangen van mystici, gepassioneerde liefde en erotiek. > Lees het hele programma en meld u aan.


Catharijnendag 2019

Op vrijdag 22 november vormt het Museum Katharinenhof in Kranenburg het idyllische kader voor de Catharijnendag. Dit evenement, met voordrachten over actuele maatschappelijke debatten in de geest van de Devotio Moderna, wordt dit jaar georganiseerd door het Katholisches Bildungsforum/KBW Kleve en wordt ondersteund door Euregio. Dit jaar staat de relatie tussen individu en gemeenschap centraal. Lees verder.


Boekpresentatie nieuwe vertaling visioen Julian of Norwich Als de liefde alles wordt 7 november

Als de liefde alles wordt is het eerste boek in de reeks ‘Mystieke teksten’, een nieuwe serie onder redactie van het Titus Brandsma Instituut en uitgegeven bij de uitgeverijen Halewijn (BE) en Berne Media (NL). Als de liefde alles wordt bevat twee teksten van de Engelse mystica Julian of Norwich in een nieuwe vertaling door Gerda Valkenborgh. Het boek wordt donderdag 7 november gepresenteerd. Toegang is gratis. Lees verder.


Hoe de nonnen nader tot God konden komen

Het voormalige Sint-Agnesklooster aan de Beekstraat in Arnhem was in de 16de eeuw een belangrijk centrum van mystiek en spiritualiteit. Voor theologe Ineke Cornet, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut, aanleiding om meer dan tien jaar diepgaand onderzoek te verrichten naar preken over mystiek uit dit klooster. In 2011 is ze daarop gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Dinsdag 29 oktober presenteerde Cornet in Nijmegen tijdens een studiemiddag over mystiek en liturgie in de late middeleeuwen haar boek The Arnhem Mystical Sermons: Preaching Liturgical Mysticism in the Context of Catholic Reform. Lees verder.


‘Heb de moed om zelf aan je leven vorm te geven’

In het online magazine Volzin, magazine voor religie en samenleving, staat deze maand een interview met Herman Westerink. Over de Franse denker en filosoof Foucault. Het is de 10e aflevering in een reeks van Elze Riemer over de eeuwige vragen van de filosofie: Wat kunnen we weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Lees verder.


Goede leiders verzanden niet in de waan van de dag

De tijd is rijp voor een nieuwe vorm van leiderschap. Oplossingsgericht denken en ideeën van controle, beheersing en maakbaarheid voeren tegenwoordig de boventoon, maar de problemen blijven komen. Dikwijls tot frustratie van schoolbestuurders en -leiders. Theoloog Theo van der Zee (Titus Brandsma Instituut en Verus) schreef een boek dat schoolleiders leert met frisse blik te kijken en zelfs in zware omstandigheden betekenisvolle besluiten te nemen. Lees verder.

Herman Westerinks boek Verlangen & Vertwijfeling vertaald

Eind oktober verscheen een bewerkte Engelse vertaling van Herman Westerink’s boek Verlangen & Vertwijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit uit 2014. De vertaling: Modernity, Melancholy and Predestination. Cultural Historical, Philosophical and Psychoanalytical Perspectives on the Modern Religious Subject. Lees verder.


Verslag studiedag over Titus Brandsma als journalist

Zaterdag 19 oktober werd tijdens de Titus Brandsma Vriendendag in het Titus Brandsma Memorial een studiedag georganiseerd over Titus Brandsma als journalist. Zuster Karmeliet Anne-Marie Bos gaf hier een lezing. Lees een verslag van deze studiedag.


Bezinningsdag voor het Generaal Kapittel van de Karmel verzorgd door Anne-Marie Bos

In september 2019 vond in Rome de wereldwijde vergadering plaats (Generaal Kapittel van de Karmel), die elke zes jaar gehouden wordt en waarbij een nieuw bestuur gekozen wordt. Anne-Marie Bos, Zuster Karmeliet en wetenschappelijk medewerker van het TBI, organiseerde een bezinningsdag. Hier leest u een kort verslag (in het Engels). Lees verder.


Inigo Bocken spreekt 10e Thomas-lezing uit over de praktische mystiek van de Moderne Devotie

Dinsdag 26 november wordt voor de 10e keer de Thomas-lezing uitgesproken. Dit keer spreekt Inigo Bocken van het Titus Brandsma Instituut de lezing uit, die gaat over Cusanus en de praktische mystiek van de Moderne Devotie. Lees verder.


In gesprek met Ad de Keyzer over mystiek perspectieven in Bachs Matthäus Passion

Ad de Keyzer een gepassioneerd Bach-liefhebber en kan hij gezien worden als een expert op het gebied van de Mattheus Passion. Via SoundCloud kunt u naar een interview luisteren met Ad de Keyzer over de mystiek perspectieven in Bachs Matthäus Passion. Beluister het gesprek.


Vacature PhD onderzoeker met expertise in mystiek en kunstgeschiedenis of visuele cultuurstudies

We zijn op zoek naar een PhD onderzoeker met expertise in mystiek en kunstgeschiedenis of visuele cultuurstudies. Het onderzoeksproject (0,5 fte) maakt deel uitvan een breder lopend onderzoek van het TBI naar de rol die de spirituele en mystieke traditie speelt in de moderne beeldende kunst (19e-21e eeuw). Heb jij een PhD in Theologie, Filosofie, Religiewetenschappen, Geschiedenis of Kunst en ben je geïnteresseerd? Lees verder (in het Engels).


Studiemiddag Mystiek en Liturgie in de Late Middeleeuwen (29 oktober 2019)

Dinsdag 29 oktober organiseert Ineke Cornet (TBI) samen met Kees Schepers van het Ruusbroecgenootschap, een studiemiddag over mystiek en liturgie in de Late Middeleeuwen. Traditioneel zijn liturgie en mystiek vaak gescheiden van elkaar onderzocht. Momenteel is er veel meer aandacht hoe deze twee met elkaar verweven zijn. Meld je aan.


 

Kom ook naar de interactieve boekpresentatie van Leidinggeven aan wat komt. Een contemplatieve benadering van leiderschap – 24 oktober

Leidinggeven is een hele kunst. Zelfs ervaren schoolleiders lopen soms tegen grenzen aan. En wat dan? Meer protocollen? Meer controle? In zijn nieuwe boek ‘Leidinggeven aan wat komt. Een contemplatieve benadering van leiderschap’ laat dr. Theo van der Zee zien dat het ook anders kan en hoe je dat doet. Theo prenenteert zijn boek op interactieve wijze in Den Bosch en Bolward. Lees verder.


Geheel herziene vertaling van Cusanus’ De blik van God

Inigo Bocken heeft een geheel herziene vertaling gemaakt van De visione Dei van de 15e eeuwse filosoof, theoloog, wiskundige, kardinaal en politicus Nicolaas van Cusa. Het is een boekje in een reeks van kleine gelegenheidsboekjes die Cusanus schreef en kan gezien worden als een speelse hulp op de geestelijke weg. Inigo presenteert zijn boek op maandag 14 oktober in de Global Lounge in Nijmegen. Lees verder.


Oudere berichten

Oudere berichten van 2019 vindt u in ons Nieuwsarchief. Van daaruit kunt u ook doorklikken naar de berichten uit voorgaande jaren.