Home » Actueel » Nieuws » Studiedag Grens en geest

Studiedag Grens en geest

Spiritueel erfgoed 2019

Georganiseerd door:  DSTS, IVOC, NIM, BCL en TBI
Vrijdag 12 april 2019
Radboud Universiteit Nijmegen
Tijd: 13:30-17:30 uur
Plaats: Kapel Berchmanianum
Adres: Houtlaan 4, 6525 XZ Nijmegen
Kosten: € 10 (te betalen bij de ingang kapel)
Aanmelden: Uiterlijk maandag 8 april
> Direct naar het aanmeldingsformulier

Onze tijd wordt getekend door anti-globalisering en nieuw nationalisme, zowel binnen de Europese unie en wereldwijd. De notie van ‘grens’ is weer belangrijk geworden door de Brexit, door handelsoorlog, vluchtelingencrisis, migratie en integratie; de grens tussen binnen en buiten, wij en zij, eigen en vreemd. Christenen geloven dat de Geest zich niet laat begrenzen. De Geest waait waar zij wil. De Geest is grensoverschrijdend. Wat hebben dergelijke concepten betekend voor christelijk denken over grenzen, en wat kunnen ze betekenen in de huidige situatie? Als instituten staande in de traditie van religieuzen willen wij deze dag reflecteren op wat het spiritueel erfgoed kan betekenen voor grens en grensoverschrijding in de 21e eeuw.

Meld u aan vóór 8 april
Geïnteresseerd in het spiritueel erfgoed? Geboeid door het christelijk denken over grenzen en wat dit betekent in de huidige wereld waarin wij leven? Meld u zich dan nu aan. Wij zien u graag op vrijdag 12 april in de kapel van het Berchmanianum.

Programma
13.30-13.35 Opening door prof. dr. Sophie van Bijsterveld, dagvoorzitter

13.35-14.05 De grens van het grenzeloze. Oneigentijds statement over spiritualiteit
Dr. Marc de Kesel, Titus Brandsma Instituut (TBI)

14.05-14.35 Ik ga op reis en ik neem mee: Syrisch-orthodoxe christenen in Nederland en hun draagbaar erfgoed
Prof. dr. Heleen Murre-van den Berg, Instituut voor Oosters Christendom (IVOC)

14.35-15.05 “Maak de wereld klein, dan wordt hij oneindig groot”. De bevrijdende begrenzing van een liturgische regel vandaag
Prof. dr. Thomas Quartier, Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies (BCL)

15.05-15.30 Pauze

15.30-16.00 De geest van missie: grensoverschrijdend kerkzijn
Prof. dr. Frans Wijsen, Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM)

16.00-16.30 De Geest in een geel hesje: Dominicaanse inspiratie voor deze tijd
Dr. Ellen Van Stichel & drs. Jan Jorrit Hasselaar, Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS)

16.30-17.00 Slotdiscussie o.l.v. prof. dr. Sophie van Bijsterveld
Kennisalliantie Religieuze cultuur

Een aantal van de aan deze studiemiddag meewerkende instituten werkt ook samen in de ‘kennisalliantie Religieuze cultuur’, een van de samenwerkingsverbanden van de Faculteit voor Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen met maatschappelijke partners.

Ook in de seculiere Nederlandse samenleving is de christelijke religie nog steeds van belang voor hedendaagse mensen en hun levensvragen. Dit betreft vragen zoals:
• Hoe kunnen wij rust en regelmaat vinden in de vluchtige en haastige samenleving?
• Hoe kunnen wij de scharniermomenten van het leven ritueel verwerken?
• Hoe kunnen wij in onze immigratie-samenleving omgaan met mensen die andere culturele en religieuze achtergronden hebben?

Voor de beantwoording van deze vragen werken wetenschappers binnen de faculteit samen met de diverse aan de faculteit gelieerde onderzoeksinstituten. Deze kennis vindt zijn weg naar kerkgenootschappen, religieuze ordes en congregaties, en maatschappelijke organisaties die met vraagstukken over cultuur en religie geconfronteerd worden.

 

Aanmeldingsformulier Studiedag Grens en geest

    ManVrouw

    Wilt u ook in de toekomst op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten en activiteiten, geef dan toestemming door 'ja' aan te vinken. Bij 'nee' houden we u alleen over deze activiteit op de hoogte.

    janee (verplicht)