Home » Actueel » Nieuws » Titus Brandsma: toonbeeld van moed en vertrouwen in tijd van crisis

Titus Brandsma: toonbeeld van moed en vertrouwen in tijd van crisis

Op zaterdag 16 februari vindt in Kamp Amersfoort een bijeenkomst plaats over Titus Brandsma, karmeliet, priester, hoogleraar, journalist, verzetsstrijder en gevangene van Kamp Amersfoort. Prof. Dr. Inigo Bocken, directeur van het Titus Brandsma Instituut Nijmegen, en Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort, zijn de inleiders van deze bijeenkomst. Meld je nu aan op secretariaatscc@gmail.com.

Uniek mens
Wat doe je als je geconfronteerd wordt met flagrant onrecht? Als mensen worden beschadigd? Houd je je gedeisd of laat je je stem horen? Titus Brandsma was een moedig man, kwam in actie tegen de Duitse bezetter, liet zich niet muilkorven, bleef zichzelf, bleef vertrouwen en ging daarin tot het uiterste. Inleiders en aanwezigen gaan op 16 februari samen in gesprek over de diepste inspiratie en het persoonlijk engagement van Titus Brandsma.

Levensloop
Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in Oegeklooster bij Bolsward. Brandsma was karmeliet-theoloog, priester, journalist en als hoogleraar verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen ( tegenwoordig Radboud Universiteit). Al voor de oorlog wees hij de ideologie van het nationaal-socialisme af. Hij waarschuwde via publicaties en tijdens lezingen en colleges voor de gevaren van het nazisme, rassenhaat en ophitsing. Hij veroordeelde de anti-joodse maatregelen van het naziregime en bleef zich tijdens de oorlog verzetten tegen maatregelen van de bezetter om de vrijheid van onderwijs en drukpers te beteugelen.

Op 19 januari 1942 arresteerden de Duitse bezetters de priester met de bedoeling hem voor langere tijd gevangen te houden. Vanuit het Oranjehotel in Scheveningen werd hij op 12 maart 1942 overgebracht naar Kamp Amersfoort. Hij verbleef korte tijd in het kamp en werd daarna doorgestuurd naar concentratiekamp Dachau. Doodziek door alle ontberingen en mishandelingen werd hij daar op 26 juli 1942 vermoord door een dodelijke injectie. Tijdens zijn gevangenschap in de verschillende kampen was hij een grote morele, spirituele en daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen.

In 1985 werd Titus Brandsma als martelaar door paus Johannes Paulus II voor de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard.

Datum bijeenkomst: Zaterdag 16 februari van 10.30 uur tot 12.45 uur
Plaats: Kamp Amersfoort, Loes van Overeemlaan 19, Leusden
Entree: 7 euro

Aanmelden: secretariaatscc@gmail.com