Home » Afscheidssymposium Charles Caspers: ‘In de hemel is het feest’ (woensdag 13 november 2019)

Afscheidssymposium Charles Caspers: ‘In de hemel is het feest’ (woensdag 13 november 2019)

Woensdag 13 november neemt onze gewaardeerde collega Charles Caspers afscheid van het Titus Brandsma Instituut omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Om dit te vieren, organiseert het Titus Brandsma Instituut een symposium met als titel ‘In de hemel is het feest’. Charles zal vertellen over een heortologisch onderwerp (heortologie is de studie van de kerkelijke feestdagen). Voorafgaand aan zijn verhaal gaan drie collega-wetenschappers in op thema’s uit de liturgiegeschiedenis, etnologie en het Moderne Devotie-onderzoek. Het afscheidssymposium is voor genodigden.

Verbinding
Wij kennen Charles als een collega die al ruim 20 jaar met grote passie en gedrevenheid bij ons instituut werkt. Hij is iemand met een brede interesse. Niet alleen geïnteresseerd in de wetenschap, maar ook altijd zeer betrokken bij het reilen en zeilen van het instituut. Charles draagt met zijn kennis en kunde bij aan de kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs. Ook heeft Charles zich ingezet voor de belangen van collega’s in de medezeggenschapsraad.

Charles heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een rustig voorkomen. Hij staat altijd klaar voor het instituut. Zo combineerde hij in 2010-2011 tijdelijk de taak van wetenschappelijk directeur met zijn functie als academisch secretaris.

Spraakmakend
Als onderzoeker draagt Charles met tientallen, vaak spraakmakende, artikelen en enkele monografieën bij aan de ontsluiting van de laatmiddeleeuwse spiritualiteit, voor zowel vakgenoten als voor een breed publiek. Zijn hart ligt bij de Moderne Devotie, met name bij Thomas van Kempen als voornaamste vertegenwoordiger van deze geestelijke beweging. In de studie van de liturgische vroomheid heeft hij een alom gekende reputatie.

De Zusters van de Choorstraat en Heilig Kaatje
De afgelopen jaren heeft Charles zich toegelegd op de geschiedschrijving van de Bossche congregatie Dochters van Maria en Joseph (de zusters van de Choorstraat). In 2013 publiceert hij samen met Kees Waaijman zijn eerste boek over de spiritualiteit van de congregatie.  2015 verschijnt zijn geestelijke biografie van Anna Katharina Van Hees, ook wel Heilig Kaatje genoemd. Momenteel legt Charles de laatste hand aan de geschiedenis van de congregatie van de Dochters van Maria en Joseph.

Het doet recht aan Charles’ gehele loopbaan:

13.30 – 14.00 Inloop koffie en thee
14.00 – 14.15 Welkom en introductie
14.15 – 14.40 Lezing Louis van Tongeren (Tilburg University) over liturgiegeschiedenis
14.40 – 15.05 Lezing Peter Jan Margry (Meertens Instituut KNAW) over Europese etnologie en religieuze cultuur
15.05 – 15.30 Lezing Rijcklof Hofman (TBI)  over Moderne Devotie-onderzoek
15.30 – 15.45 Pauze
15.45 – 16.30 Lezing Charles Caspers (TBI) ‘In de hemel is het feest’
16.30 –  17.30 Afsluiting en receptie

Helaas kunt u zich niet meer opgeven voor het afscheidssymposium van Charles Caspers, omdat het al overvol is.