Home » Alfabet van de Liefde

Alfabet van de Liefde

Het Titus Brandsma Instituut gaat de uitdaging aan: Directeur én filosoof Marc De Kesel start vandaag op deze plek een ‘Alfabet van de Liefde’. Iedere twee weken laat hij zich, in alfabetische volgorde, uitdagen door telkens één woord dat ons voor de geest komt wanneer we het over de liefde hebben. De lemma’s gaan van Amor tot Zeus.

Over de ‘liefde’
In deze blogs reflecteert De Kesel over de achtergrond van de ‘liefde’ waar wij het in ons dagelijks taalgebruik over hebben. Die achtergrond is christelijker dan we doorgaans beseffen. Maar ook complexer, hybrider, niet zonder contradicties en spanningen. Hiermee laat De Kesel zien hoe problematisch, maar ook verrassend rijk ons westerse denken over de liefde is geweest en nog steeds is.

Beeldende kunst ter inspiratie
Op hun eigen manier geven beelden te denken en houden ze onze aandacht op een eigengereide manier vast. In zijn reflecties laat De Kesel zich ook ook graag leiden door beeldende kunst, met een voorkeur voor schilderijen en fresco’s uit de Renaissance.

Giotto’s kus van Joachim en Anna
U kent vast het fresco van Giotto, uit zijn beroemde Capella degli Scrovegni in Padua, dat de ontmoeting voorstelt van Joachim en Anna op de Gouden Brug.

Joachim en Anna zijn de ouders van Maria, de Moeder-Maagd die later de Messias ter wereld zal brengen. Hun liefde ligt, zo wil het christelijke verhaal, aan de basis van onze Verlossing. Laat je blik even rusten bij die kus. Wat Giotto precies in gedachten had toen hij dat in het begin van de veertiende eeuw schilderde, weten we natuurlijk niet. Maar de spanning die in die kussende blik ligt heeft alles te maken zowel met een pijnlijk onvoldane liefdeshunkering als met de zalige rust van een voldoenig, ver voorbij die hunkering.

In zijn diverse lemma’s zal De Kesel herhaaldelijk op die spanning terugkeren. Zij vormt in zekere zin de ruggegraat van de liefdestheorie die hij hier op het spoor wil komen.

Dit Alfabeth van de Liefde is in een eerste, Engelstalige versie – onder de titel “ Alphabet of Love – opgenomen op The Theological Anthropology Blog.