Home » Belangrijke stap richting heiligverklaring Titus Brandsma

Belangrijke stap richting heiligverklaring Titus Brandsma

Portret Titus Brandsma door Pieter Geraedts (ongedateerd). Titus Brandsma Instituut Nijmegen (in bruikleen van de Nederlandse Provincie van Karmelieten)

‘Uit wetenschappelijk oogpunt onverklaarbaar’. Dat is het oordeel van het team van medische adviseurs dat zich de afgelopen jaren gebogen heeft over een verklaring voor de genezing van pater Michael Driscoll, karmeliet, in Palm Beach (Florida). Hij had een agressief, kwaadaardig melanoom, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Zijn religieuze gemeenschap startte een intensieve gebedsactie voor zijn genezing op voorspraak van Titus Brandsma. En hij genas.

Dit is de eerste, fundamentele fase in het proces dat mogelijk leidt tot een heiligverklaring van Titus Brandsma.

Het is nu wachten op de volgende stappen in het proces:

  • Een speciaal Congres van theologen, die het verband tussen p. Michael Driscoll’s genezing en de devotie tot de zalige Titus Brandsma moeten beoordelen en bekrachtigen, samen met andere theologische aspecten die vereist zijn bij een heiligverklaring
  • Een bijeenkomst van kardinaal- en bisschopsleden van de Congregatie die hun oordeel moeten geven.

En tenslotte, als deze stappen een positief resultaat hebben, zal de prefect van de Congregatie de goedkeuring van de Paus vragen.

Als de Paus zijn goedkeuring geeft, zal hij de datum van een heiligverklaring vaststellen.

> Lees meer over het proces rond de heiligverklaring van Titus Brandsma op de website van de Karmel.

Bron: Van het kantoor van de postulator van de Karmelorde