Home » Symposium over mystiek en/als liefdestheorie

Symposium over mystiek en/als liefdestheorie

Donderdag 28 en vrijdag 29 november organiseert het Titus Brandsma Instituut een symposium over mystiek en / als liefdestheorie. De call for papers is inmiddels verstreken. Wilt u alsnog een lezing geven, neem dan contact op met Marc.deKesel@titusbrandsmainstituut.nl. En wilt u graag deelnemen maar geen paper insturen, dan kan dit natuurlijk ook. Inschrijving zal mogelijk zijn vanaf medio augustus. De kosten die aan deelname verbonden zijn, zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.
> Read this article in English

Wat is liefde?
Wat is liefde? Hoewel we allemaal het antwoord weten, is dit geen gemakkelijke vraag. Is liefde uiteindelijk geen mysterie? Maar is dit ook niet alleen maar een ander antwoord dat om verdere reflectie en uitleg vraagt?

Mystici houden van God. En omdat God niet een gemakkelijkste partner is, hebben ze altijd de behoefte gevoeld om diep over hun liefde na te denken. Hoewel ze achterdochtig zijn over de theorie als zodanig, schrikken ze niet terug voor reflectie op de mysteries van de liefde. Integendeel, hun geschriften bevatten vaak echte ‘theorieën van liefde’. De werken van Bernard van Clairvaux, Hadewijch, Ruusbroec, François de Sales, Madame Guyon, Thérèse de Lisieux of Simone Weil kunnen allemaal als zodanig worden gelezen.

Hedendaagse filosofische, theologische, psychoanalytische en psychologische theorieën over liefde verwijzen vaak naar liefdestheorieën die in de mystieke traditie aanwezig zijn.

Symposium over mystiek en / als liefdestheorie
Tijdens het symposium denken we na over het mystieke erfgoed dat blijft bestaan in het moderne denken en de liefdestheorieën. 

Het doel van het symposium is tweeledig:

  • Onderzoek naar de ‘theorieën van liefde’ die aanwezig zijn in de christelijke mystieke traditie
  • Onderzoek naar de invloed van traditionele mystieke theorieën over liefde op moderne liefdestheorieën, en de overeenkomsten en / of verschillen tussen de twee

Locatie conferentie
Huize Heyendael
Geert Grooteplein Noord 9
6525 EZ Nijmegen