Home » Over ons » Medewerkers » Corrie van Baal

Corrie van Baal

Contact

Corrie van Baal, zuster Karmeliet, had een loopbaan in de zorg voordat ze bij het Titus Brandsma Instituut aan de slag ging. Als orthopedagoge en staffunctionaris werkte ze in verschillende functies binnen de gehandicaptenzorg, de dak- en thuislozenopvang en de forensische psychiatrie. Binnen een TBS-kliniek ontwikkelde Corrie van Baal haar managementkwaliteiten en werkte zij als behandelcoördinator. In haar functie als stafmedewerker waren kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering speerpunten. Zij volgde een deel van de opleiding tot geestelijke begeleider.

Religie en spiritualiteit speelde altijd al een belangrijke rol in het leven van Corrie. In 2006 deed zij intrede bij de Karmelorde. Zij werd in 2012 door de Karmel vrijgesteld en ging bij het TBI aan de slag als medewerker van de School van de Spiritualiteit voor de opleiding Geestelijke begeleiding. Zij was practicumbegeleider, leerbegeleider, supervisor en verantwoordelijk voor de organisatie van het individuele leertraject van de studenten. Inmiddels is de School van de Spiritualiteit opgehouden te bestaan. Colleges in het kader van scholing en vorming worden nog steeds door het TBI gegeven onder de noemer Collegereeksen.

Corrie van Baal stond aan de wieg van TBI In company. Het Titus Brandsma Instituut biedt vanuit haar kennis en ervaring op gebied van zingeving, spiritualiteit en mystiek trainingen en cursussen aan, inspiratie- of bezinningsdagen en individuele begeleiding. In Company is per definitie maatwerk voor uw organisatie. Samen aan de slag met vragen over professionaliteit, bezieling, motivatie en inspiratie. Lees meer over In Company.

C. M. W. E. van Baal (Corrie)
Coördinator Incompany
Corrie.vanBaal@titusbrandsmainstituut.nl
Kamernummer 12.29
Telefoon 024 361 21 24