Home » Over ons » Medewerkers » Inigo Bocken

Inigo Bocken

ContactOnderzoekOnderwijsCurriculum VitaeNevenfuncties

Inigo Bocken (1968) is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut. Als universitair docent is hij ook verbonden aan de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Met ingang van 1 februari 2021 is Inigo Bocken benoemd tot hoogleraar Mystieke Theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en dit voor een omvang van 20%. Inhoudelijk zal de leeropdracht zich richten op systematische vragen naar de soms problematische relatie tussen mystiek en theologie, dit vooral vanuit het perspectief van recentere theologische en wijsgerige ontwikkelingen (o.a. Rahner, Certeau, Blondel, maar ook Brandsma). Universiteit.

Centraal in het werk van Inigo Bocken is de zoektocht naar hedendaagse vormen van christelijke spiritualiteit vanuit de inspiratie van de Moderne Devotie. Zowel in Duitsland als in Nederland en Vlaanderen zet hij zich met hart en ziel in voor het ontwikkelen van onderwijs op het gebied van mystiek in spiritualiteit. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op de filosofische grondslagen van de mystieke theologie.

Momenteel werkt Bocken aan een intellectuele biografie van Titus Brandsma. In dit boek zal nagegaan worden wat de filosofische en spirituele drijfveren van Brandsma waren, welke gedachten en idealen hem hebben gedragen in zijn moedige maatschappelijke handelen.

Bekijk de lezing van Inigo Bocken over de vraag naar ‘Het zien van God in de mystiek’  tijdens de lustrumbijeenkomst 15 juni 2018.

Prof. dr. I. M. K. Bocken (Inigo)
Wetenschappelijk directeur
Inigo.Bocken@titusbrandsmainstituut.nl
Kamernummer 12.04
Telefoon 024 361 10 22

 

Current research interests are theories of mysticism (Michel de Certeau and others), Devotio Moderna and Nicholas of Cusa, Spirituality and art, social and political conditions of Christian Spirituality, philosophy of Christianity.

Publications

Books

 • Weerbarstige spiritualiteit. Inleiding in het denken van Michel de Certeau, Heeswijk (Berne), 2016
 • Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit, Heeswijk (Berne), 2014, 80p. (Samen met Herman Westerink en Thomas Quartier)
 • Ernesto Cardenal. Wegen naar een kritische spiritualiteit. Heeswijk (Berne), 2014
 • Die Kunst des Sammelns. Philosophie der konjekturalen Interaktion nach Nicolaus Cusanus, Münster (Aschendorff), 2013 (225 blz.), grondige revisie en vertaling van:
 • L’art de la collection. Introduction historico-éthique a l’herméneutique conjecturale de Nicolas de Cues, Paris/Louvain (Peeters), 2007 (196 blz.) (vertaling van De kunst van het verzamelen 2004)
 • Cusanus – Fragmente der Unendlichkeit. Libretto, Regensburg 2007
 • Eine kurze Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, Paderborn (Schöningh), 2006, 352 blz. (vertaling en verdere uitwerking, samen met Matthias Laarmann en Jos Decorte) .
 • Martin Buber – De geschiedenis van het moderne individu, Baarn (Ten Have) 2005. Vertaling, commentaar en essay(160 blz.)
 • John Locke – De Tolerantiebrief , Budel (Damon) 2004. Vertaling, commentaar en essay (125 blz.)
 • De kunst van het verzamelen, Budel (Damon) 2004 (217 blz.)
 • Waarheid en interpretatie. Perspectieven op het conjecturele denken van Nicolaus Cusanus, Maastricht 2002 (186 blz.)
  Nicolaas van Cusa: De leek over de geest, Budel (Damon), 2001, vertaling, commentaar en essay (160 blz.)
 • Vreemd en intiem. Nicolaas van Cusa over de verborgen God, Zoetermeer 1993 (co-auteur, met Frans Maas en Stephan van Erp)
 • Nicolaas van Cusa: Het zien van God. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Inigo Bocken en Jos Decorte, Kapellen/Kampen (Agora) 1993.

 

Editor

 • Spiritual Spaces. Michel de Certeau and the Historiy of Spirituality, Louvain/Paris (Peeters), 2012
 • Videre et videri coincidunt. Theorien des Sehens in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Münster (Aschendorff), 2010.
 • Religie en rede – een dialoog , Delft (Eburon) 201
 • Kann das Denken malen? Philosophie und Malerei in der Renaissance, München (Fink Verlag), 2010, samen met Tilman Borsche
 • Felderkundigungen Laienspiriualität, Schwerte 2010.
 • Het is een mens. Verkenningen over menselijke waardigheid, Budel (Damon), 2007 (Radboudstichting)
 • Spiegel und Porträt. Zur Bedeutung zweier zentraler Bilder im Denken des Nicolaus Cusanus, Aachen (Shaker), 2005. 300 blz.
 • Conflict and Reconciliation. Perspectives on Nicholas of Cusa, Leiden (Brill), 2004, (225 blz.).
 • The Persistent Challenge. Religion, Truth and Scholarship, Maastricht/Aachen, 2004 (samen met W. Dupré en P. van der Velde).
 • On Cultural Ontology. Religion, Philosophy and Culture. Essays in Honor of Wilhelm Dupré, Maastricht/Aachen 2004.
 • Kierkegaard en het moderne denken in een bevrijde stad, Antwerpen (Kluwer) 1994 (96 blz.)

 

Articles

2016

 • ‚A Theatre of Desire. ‘The Philosophical Meaning of the Ignatian Exercices’, in: Karim Schelkens (Eds.), Conversion and Church. The Challenge of Ecclesial Renewal, Leiden (Brill), 2016, 87-104.
 • ‚Die nomadische Reise der Theorie. Michel de Certeau’s Theorie der Alltäglichkeit und die neuzeitliche Mystik‘, in: Ars et humanitas 10/2 (2016), 30-45.
 • ‚Spiel des Sehens. Visualität und Metaphysik bei Nicolaus Cusanus‘ in: Tilman Borsche (e.a. ed.), Können – Spielen – Loben. Cusanus 2014, Münster (Aschendorff Verlag), 2016, 241-271.
 • ‘Spirituality as Criticism. Michel de Certeau and Ignatian Spirituality’, in: Herman Westerink (Ed.), Critical Spirituality, Leuven/Paris (Peeters), 2016
 • ‘Ibi deus ubi consensus. Waarom de samenleving beelden nodig heeft en welke’, in: Tijdschrift voor Theologie 56/4 (2016), 314-333.
 • ‘Religieus leven – elementen voor een christelijk levensontwerp’, in WKO-Bulletin 2016-1. 12-17.
 • ‘Het hemelse Jeruzalem hier en nu? Jan Van Eyck en de Moderne Devotie’, in: Joost van der Net/Michel Bronzwaer (Eds.), 500 jaar Utopia, Nijmegen (Valkhof Pers), 2016, 30-45.

2015

 • Bocken, I, ‚Das Denken des Übens. Die Exerzitien des Ignatius von Loyola als Artikualtionsform des Denkens, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 40/2-3 (2015), 197-213
 • Zeyer, K., Westerink H., Bocken, I., Bos, J., ‚LAudato sí – Uitnodiging tot geloofsgesprek.’, in: Missionaire agenda. Werkschrift voor missie, ontwikkeling en vredeswerk, 33/3 (2015), 901
 • Bocken, I.M.K. (2015). Konkrete Universalität. Die performative Wahrheit der Konjekturen bei Nicolaus Cusanus. In C. Ströbele (Ed.), Singularität und Universalität bei Cusanus (pp. 72-88). Regensburg: Roderer.
 • Bocken, I.M.K. (2015). Niet-weten of niet-handelen. Oek de Jong tegen de achtergrond van de christelijke mystiek. In J. Goud (Ed.), Het leven volgens Oek de Jong. Terug naar een naaktheid (pp. 51-67). Zoetermeer: Klement.
 • Bocken, I.M.K. (2015). Who is a Layman? Historical and Philosophical Perspectives on the ‘Idiota’/’Laicus’. Intams Review, 20 (2), 175-183.
 • Bocken, I.M.K. (2015). De troost van het beeld. Het oordeel bij Jan Van Eyck en de spiritualiteit van de Moderne Devotie. In K. Struys (Ed.), Hij zal komen oordelen de levenden en de doden. Over zin en onzin van de geschiedenis (Logos. Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit, 10) (pp. 130-139). Antwerpen: Halewijn.

2014

 • Das Sehen Gottes und die Alltäglichkeit. Die Bedeutung des Cusanus für Certeau’s Interpretation der Moderne. Coincidentia, 5/2 (2014) ,22-48.
 • The Third Party is Necessarily Involved in the Conflict. Reform Between the Council of Basle and the Fall of Constantinople. Acta Histriae, 22/4 (2014), 119-128.
 • Niet-weten of niet-handelen. Oek de Jong tegen de achtergrond van de christelijke mystiek, in: Johan Goud (Red.), Het leven volgens Oek de Jong. Terug naar een naaktheid, Zoetermeer 2014, 38-52
 • Bewegende rust. Stabilitas loci en de moderne cultuur. De Kovel. Monastiek Tijdschift voor Vlaanderen en Nederland, 34 (2014), 58-70
 • Martha en Maria hier en nu. De evangelische grondslag van maatschappelijke spiritualiteit. In C. Caspers (Ed.), Eventueel ook met woorden. Bijdragen ter verduidelijking van ‘nieuwe evangelisatie’ (pp. 67-72). Nijmegen: Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen, 2014.
 • Bocken, I.M.K. (2014). De ontdekking van de goddelijke blik. Cusanus, Rogier van der Weyden en het zien in de 15de eeuw. In K. van Cauteren (Ed.), Jan Van Eyck, Rogier van der Weyden en de ontdekking van de wereld (pp. 83-93). Enschede: Rijksmuseum Twenthe
 • Arbeit als Kontemplation. Die Bedeutung der Devotio Moderna für unserer Zeit‘ in: Ulrich Dickman/Thomas Knieps (Eds.), Felderkundungen Laienspiritualität: Arbeit, Schwerte 2014, 12-26.
 • Everday Life as Divine Practice. Modernity and Transcendence in Michel de Certeau, in: W. Van der Merwe/W. Stoker (Eds.), Looking Beyond. Shifting Views on Transcendence in Philosophy, Theology and Arts, Amsterdam 2012, 223-242.
 • Bocken, I.M.K. (2014). De filosoof van de paus – Michel de Certeau. (blog). (available: 10 nov 2014).
 • Bocken, I.M.K. (2014). De ontdekking van de hemel in de wereld (Jan van Eyck en Rogier van der Weyden). (blog). Ignis Webmagazine.
 • Westerink, H., Bos, A.M. & Bocken, I.M.K. (2014). Christelijke spiritualiteit: tussen traditioneel geloofsleven en hedendaags zinzoeken. (blog).

2013

 • ‘Le rire des mystiques. ‘Der Standpunkt der Kritik bei Michel de Certeau im Hinblick auf Michel Foucault‘, in Coincidentia 2 (2013), 302-326.
 • ‚Praxis der Theorie. Cusanus und die Kritik der Moderne‘. In T. Müller & M. Vollet (Eds.), Die Modernitäten des Nicolaus Cusanus (pp. 455-467). Bielefeld: Transcript, 2013.
 • ‚Ritter-Schule‘ , in: Pieter Lemmens e.a. (Red.), De nieuwe Duitse filosofie, Amsterdam (Boom), 2013
 • ‘Hans Blumenberg’ , in: Pieter Lemmens e.a. (Red.), De nieuwe Duitse filosofie, Amsterdam (Boom), 2013

2012

 • Everday Life as Divine Practice. Modernity and Transcendence in Michel de Certeau, in: W. Van der Merwe/W. Stoker (Eds.), Looking Beyond. Shifting Views on Transcendence in Philosophy, Theology and Arts, Amsterdam 2012, 223-242.
 • ‚Die Kreativität des Grundes ohne Grund. Das Nichtandere des Nicolaus Cusanus und der Versuch einer pragmatischen Metaphysik in der Renaissance‘. In Deutsches Jahrbuch Philosophie 4 (2012), pp. 751-762
 • ‘Performative Vision. Jan Van Eyck, Cusanus and the Devotio Moderna’. In G. Jaritz (Ed.), Ritual, Image and Daily Life (Geschichte, Forschung und Wissenschaft, 39), Münster: Lit Verlag, 2012, 128-140.
 • ‚Reflexionen – Die Kunst des Spiegelns und die Kunst des Sammelns. Nicolaus Cusanus und die flämische Malerei‘. In E. Filippi & H. Schwaetzer (Eds.), Spiegel der Seele. Reflexionen in Mystik und Malerei (pp. 24-38). Münster: Aschendorff, 2012.
 • ‘The Viewers in the Ghent Altar Piece.’ In M. De Mey, C. Stroo & M. Martens (Eds.), Vision and Material. Interaction Between Art and Science in Jan Van Eyck’s Time.. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2012, 118-131.
 • ‘Visions of Reform. Lay Piety as a Form of Thinking in Nicholas of Cusa’. In D.Z. Flanagin & C.M. Bellito (Eds.), Reassessing Reform. Washington: Catholic University Press, 2012, 214-232
 • ‘Nomad and Layman: Spiritual Spaces in Modernity – Mysticism and Everyday Life in Michel de Certeau’. In I. Bocken (Ed.), Spiritual Spaces. History and Mysticism in Michel de Certeau Leuven/Paris: Peeters, 2012, 111-125.
 • ’Mystiek en kritiek. Michel de Certeau en de spiritualiteit van het alledaagse’. Filosofie, 126(22/2), 2012, 35-40.
 • ‘Paul van Ostaijen. Auf der Schwelle zum Unsagbaren. Das Gedicht Sous les ponts de Paris’. Coincidentia, 3(1) 2012, 155-169.
 • ‘De actualiteit van Jacques Maritain’. Christen Democratische Verkenningen, 32(4), 2012, 147-153.

2011

 • Visions of Wisdom. The Pictorial Treatises of Charles de Bovelles, in: Intellectual History Review 21/3 (2011), 341-352.
 • ‚The Third Party. Reform between the Council of Basel and the Fall of Constantinople.’ Historical Review (Slovenia), 26, 2011, 133-136.
 • ‚Nirgendwo Zuhause. Die Rhetorik des Wohnens nach Michel de Certeau‘. In U. Dickmann & W.C. Schneider (Eds.), Wohnen (Felderkundigungen Laienspiritualität, 3). Schwerte: Katholische Akademie Schwerte, 2011, 24-45.
 • Enzyklopädie der Weisheit und Weisheit der Enzyklopädie. Wissenschaft und Weisheit bei Carolus Bovillus (1470-1560). Coincidentia, 2(1), 2011, 329-349
 • ‚Imitatio und creatio bei Cusanus und Van Eyck. Die neue Bedeutung des Betrachters im 15. Jahrhundert.‘ In M. De Mey & W. Schneider (Eds.), Videre et videri coincidunt. Theorien des Sehens in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts (Texte und Studien zur europäischen Geistesgeschichte, 1) , Münster: Aschendorff, 2011, 25-39

2010

 • ‚Sehen und Gesehen werden. Unendlichkeit und Sinnlichkeit im 15. Jahrhundert‘, in: Inigo Bocken, Tilman Borsche, Kann das Denken malen? Philosophie und Malerei in der Renaissance, München (Fink Verlag), 2010, 63-84
 • Helden des Alltags. Michel de Certeau und die Laienspiritualität, in: Ulrich Dickmann/Inigo Bocken, Felderkundigungen Laienspiritualität, Schwerte 2010, 10-30.
 • ‘Een dialoog tussen rede en religie?’ In M.J. Terpstra & I.M.K. Bocken (Eds.), Religie en rede: een dialoog. Speldenprikjes tegen wederzijdse vooroordelen. Delft: Eburon, 2010, 7-12.

2009

 • De plaats van de toeschouwer. Theoria, religie en theologie in de moderne tijd, in: Tijdschrift voor Theologie, 49/1 (2009), 34-48.
 • ‘Citizen of Two Worlds. The Religious Origins of Liberal Democracy’, in: Journal for Interdisciplinary Study of Religion, 6 (2008), 12-28.
 • ‘Sophia or Modernity? The Reverse Perspective of Pavel Florenskii as a Critique on Modern Naturalism’, in: Transcultural Studies 4 (2008), 151-168.
 • De visione Dei – Rogier van der Weyden and Nicholas of Cusa, in: Lorne Campbell, Jan van der Stock, Rogier van der Weyden. Master of Passions, Louvain 2009, 262-268

2008

 • ‘The Centre is Everywhere. Religion and the Public Space.’ In: Glasnik 13/9 (2008), 39-48
 • ‘Zien en gezien-worden. De rol van de toeschouwer in de 15de eeuw’, in: Beeld en Betekenis online journal 1 (2008), 5-23.
 • ‘Theatre of Knowledge and Truth’, in: Hein Blommesteijn e.a. (Ed.), Seeing the Seeker. Explorations in the Discipline of Spirituality, Louvain 2008 = Studies in Spirituality Supplement 19, 49-76
 • ‘Zur Religionsfrage. Die Bedeutung von Karl Marx’ Zur Judenfrage für die aktuelle Religonsdebatte’, in: Elke Becker e.a. (Ed.), Karl Marx Heute, Regensburg 2008, 53-61.
 • ‘Menschliche Praxis als Sehen Gottes. Der Laie in der Tradition der Devotio moderna, in: Ulrich Dickmann/Kees Waaijman, Felderkundungen Laienspiritualität, Schwerte 2008, 8-23.
 • ‘…Weil er er, ich ich war. Montaigne über Freundschaft’, in: Ulrich Dickmann/Kees Waaijman (Hsg.), Felderkundungen Laienspiritualität, Schwerte 2008, 72-91.
 • ‘Zivilreligion und die Moral einer pluralistischen Gesellschaft’, in: Yoshiyuki Mikoshiba/ Matthias Lutz-Bachmann (Hsg.), Ethik im Zeitalter der Globalisierung. Deutsch-japanisches Ethik-Kolloquium, Bonn (Europa-Zentrum der Waseda-Universität), 2008, 30-40

2007

 • Waarom burgers betere gelovigen zijn. Religie, politiek en publieke moraal. In: Donald Loose, Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme, Budel (Damon) 2007, 43-68.
 • De kwetsbaarheid van de menselijke waardigheid, in: Inigo Bocken/Stefan Waanders (red.), Het is een mens. Verkenningen over menselijke waardigheid, Budel (damon), 2007, 2-12.
 • Philosophie der Erscheinung und Psychologie der Weltanschauungen. Heinrich Barth und Karl Jaspers, in: Christian Graf (Ed.), Facetten, Genese, Umfeld eines zentralen Begriffs bei Heinrich Barth, Regensburg 2007, 139-163.

2006

 • The Art of Speaking. Nicholas of Cusa as a Philosopher of Language, in: Lodi Nauta (Ed.), Language and Cultural Change. Aspects of the Study and Use of Language in the Later Middle Ages and the Renaissance, Louvain 2006, 195-216.
 • Wegen uit het donker. In: Kees Waaijman (Red.), Nuchtere Mystiek. De Navolging van Christus, Kampen 2006, 51-66.
 • De verinnerlijking van het licht. De Navolging van Christus van Thomas a Kempis, in: Kees Waaijman (Red.), Nuchtere mystiek, Kampen 2006, 67-78.

2005

 • The Language of the Layman. The Meaning of the Imitatio Christi for a Theory of Spirituality, in: Studies in Spirituality, 15 (2005), 217-249.
 • Perspektiven der Theorie. Philosophie als Scientia aenigmatica, in: Bocken (Ed.), Spiegel und Porträt. Zur Bedeutung zweier zentralen Bilder im Denken des Nicolaus Cusanus, Aachen 2005, 49-74.
 • Die Zahl als Grundlage der Bedeutung bei Nikolaus von Kues, in: Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft, 29 (2005), 201-222.
 • Les dimensions morales de l’art des conjectures, in: Jean-Michel Counet (Ed.), Nicolas de Cues. Méthodes d’une pensée, Paris/Louvain 2005, 183-195.
 • Nicholas of Cusa and the Plurality of Religions. In: Barbara Roggema e.a. (Eds.), The Three Rings. Textual Studies in the Historical Trialogue of Judaism, Christianity and Islam, Louvain/Dudley (Peeters), 2005, 163-180.
 • Der Kampf um Kommunikation. Karl Jaspers’ existentielle Cusanus-Lektüre, in: Harald Schwaetzer (Ed.), Cusanus-Rezeption im 20. Jahrhundert, Regensburg (Roderer), 2005, 51-67.
 • Die Wahrheit des Dialogs. Die Bedeutung des cusanischen Denkens für Martin Bubers dialogische Philosophie, in: Harald Schwaetzer (Ed.), Cusanus-Rezeption im 20. Jahrhundert, Regensburg (Roderer), 2005, 9-33.
 • Katholieke democratie? Beschouwingen over de verhouding tussen de katholieke kerk en de burgerlijke samenleving, in: Luc Sanders, Politiek voorbij de transcendentie, Kapellen/Kampen (Pelckmans/Klement), 2005, 115-127.
 • Der Streit um das Absolute. Religion, Politik und der Gottesgedanke. In: Jean-Pierre Wils (Ed.), Die Moral der Religion, Paderborn 2004, 53-114.

2004

 • Geloof als spel. Christendom en moderniteit. In: C. Sterkens, Kerk aan de stadsrand, Budel (Damon), 2004, 35-47.
 • Conflict and Reconciliation. Remarks on Cusanus and the Age of the Devotio Moderna, in: I. Bocken, Conflict and Reconcilation. Perspectives on Nicholas of Cusa, Leiden (Brill), 2004, 1-12.

2003

 • Inidividuality and Subjectivity in Nicholas of Cusa, in: International Review Devoted to the History of Science and its Cultural Influences, 94/1 (2003), 144-149.

2002

 • De waarheid der gewoonte. In: International Journal in Philosophy and Theology, 3 (3), 2002, 417-431.
 • Vom Bürgers Gnaden. Religion und bürgerliche Gesellschaft, in: Kirchliche Zeitgeschichte, 2 (2002), 482-502.
 • L’Éthique des conjectures, in: Joao Maria André, Coincidentia dos opostos e concordia. Caminhos dp pensamento em Nicolau de Cusa, Coimbra 2002, 173-184.
 • Peace, Concordance and Creativity. Cusanus and Montaigne, in: Kazuhiko Yamaki, (Ed.), Cusanus at the Treshold, Richmond (Surrey), 2002, 76-103.
 • Religion and Politics in the Late Philosophy of Karl Jaspers, in: Richard Wisser/Leonard Ehrlich (Eds.), The Political Philosophy of Karl Jaspers, Stuttgart (Königshausen und Neumann), 2002, 72-89.
 • Kulturelle Ontologie – ein philosophisches und wissenschaftstheoretisches Programm für das 21. In: Inigo Bocken, Donald Duclow (Eds.), On Cultural Ontology. Religion, Philosophy and Culture, Maastricht/Aachen, 2002, 1-7.
 • Religion, Moral und Politik in einer pluralistischen Gesellschaft.“ In: Inigo Bocken, Donald Duclow (Eds.), On Cultural Ontology. Religion, Philosophy and Culture, Maastricht/Aachen, 2002, 49-68.
 • De wil tot waarheid, in: Jan Bor, 25 eeuwen filosofie, Amsterdam 2002. In hetzelfde boek: hoofdstukken over Boethius, Eriugena, Ockham, Erasmus.

2001

 • Der Krieg des Denkens. Eine historisch-ethische Erinnerung, in: Olaf Schumann (Hrg.), Geschichte und Ethik, Tübingen (Schriftenreihe IZEW), 2001, 1-15.

2000

 • De waarheid van de politiek. De betekenis van de filosofie in een multiculturele samenleving. In: Tydskrif vir Geesteswetenskappe (Zuid-Afrikaanse Academie voor Wetenschappen), 2000, 5-17.
 • Bij gratie van de burger. Relgie en burgerlijke maatschappij, in: Jaap Gruppelaar (Ed.), Burgers en hun bindingen, 2000, 75-129.

1998

 • Toleranz und Wahrheit bei Nikolaus von Kues, in: Philosophisches Jahrbuch, 105 (1998), 241-266.

1995

 • Kommunikation und Mutmassung: Versuch eines Vergleichs zwischen Jaspers’ Idee einer Philosophie der Kommunikation und Nikolaus von Kues’ Kunst der Mutmassungen.”, in: Concordia, International Journal of Philosophy, 1995/28, 3-20

Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies

 • Intellectual History of Christianity (Core Course, B3)
 • Philosophy of Religion, State and Society (Master Religious Studies)
 • Christianity and Culture in Modernity (B3 Religious Studies)
 • Theories of Religion (B1 Religious Studies)

School for Spirituality Titus Brandsma Institute

 • Mystic Texts: Nicholas of Cusa
 • Community and Spirituality

Master Cultural Dimensions of Christian Spirituality, Sant’ Anselmo Rome

 • Spirituality in 21st Century

Born in Schoten (Belgium), July 29, 1968

Functions

 • Academic Director Titus Brandsma Institute
 • Assistent Professor Faculty Philosophy, Theology and Religious Studies, Radboud University Nijmegen

Education

 • Candidate Philosophy and Religious Studies, University of Antwerp (1988)
 • Master Philosophy University of Leuven (1990)
 • Medieval Studies University of Leuven (1991)
 • PhD in Philosophy 1997, at University of Nijmegen
 • Editor of Studies in Spirituality (since 2011)
 • Editor of Tijdschrift voor Theologie (since 2017)
 • Editor of book serial Texte und Studien zur Europäischen Geistesgeschichte (Aschendorff Münster)
 • Guest professor at Primorsk University Koper, Slovenia
 • Guest professor at Sant’Anselmo Rome, Italy
 • Member of the Advisory board Centrum voor Spiritualiteit Amersfoort
 • Secretary of Cusanus Studie Centrum Nijmegen
 • Corresponding Member of the Institute for Philosophy University of Hildesheim
 • Alexander von Humboldt scholar since 2004
 • Niels Stensen scholar 1999-2000