Home » Over ons » Medewerkers » Anne-Marie Bos

Anne-Marie Bos

ContactOnderzoekOnderwijsCurriculum VitaeNevenfuncties

Anne-Marie Bos, zuster Karmeliet, werkt sinds 2011 bij het Titus Brandsma Instituut als wetenschapper, docent en onderwijscoördinator. Na haar opleiding sociaal pedagogische hulpverlening studeerde zij theologie. Zij onderbrak haar studie in het jaar 2000 om in te treden bij de Karmelieten. Na een jaar vorming binnen het klooster pakte zij haar theologiestudie weer op. Bos, altijd al visueel ingesteld, schreef zowel haar scriptie als haar proefschrift over Bijbelse spiritualiteit in afbeeldingen.

Het onderwijs van Bos kenmerkt zich door een heel persoonlijke aanpak. Samen met haar studenten onderzoekt zij de geleefde spiritualiteit aan de hand van teksten en beelden. Zij leert studenten spiritualiteit op het spoor te komen. Samen met onder andere Kees Waaijman en Ad de Keyzer verzorgt Anne-Marie Bos collegereeksen vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding. Deze colleges worden ook gevolgd door studenten van de PThU-opleiding Geestelijke Begeleiding.

Sinds 2015 werkt Anne-Marie Bos aan de ontsluiting van de geschriften van Titus Brandsma. Tijdens het lustrumjaar van het instituut presenteerde zij het boek Titus Brandsma, Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten. Hiervoor verzorgde zij de redactie en ook een bijdrage over Titus Brandsma‘s kijk op Heilig hart beelden.

Tevens verzorgt zij de website titusbrandsmateksten.nl waarop het oevre van Titus Brandsma tekst voor tekst beschikbaar wordt gesteld.

Lees meer over het boek Titus Brandsma, Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten

dr. J. M. Bos (Anne-Marie)
Wetenschappelijk medewerker, coördinator onderwijs
Anne-Marie.Bos@titusbrandsmainstituut.nl
Kamernummer 12.30
Telefoon 024 361 18 04

List of publications 2011-2016

(Academic, professional and popular publications)

Academic publication (book)

2012

 • Elijah looked and behold…. Biblical spirituality in pictures. Leuven, Peeters.

Academic publication (book chapter)

2013

 • Discernment in 1 Kings 19:1-18 : biblical spirituality in works of art. The Spirit that Guides: Discernment in the Bible and Spirituality. P. G. R. D. Villiers. Bloemfontein, University of the Free State: 50-68.

2015

 • The Prophetic Spirituality of Maria Petyt in the Latin Manuscript about the Dutch War. Maria Petyt – A Carmelite Mystic in Wartime. E. H. Joseph Chalmers, Veronie Meeuwsen, Esther van de Vate. Leuven, Brill: 266-281

Professional publication (book)

2015

 • Bezielde professionaliteit: Aandacht. Hengelo: Stichting Carmelcollege.

Professional publication (book chapter)

2015

 • Karmel, in het voetspoor van Elia. Voortbouwen op het fundament: Religieus leven en de flexibele mens. Charles Caspers, Ad Leys, Jorge Castillo Guerra. Heeswijk, Berne media: 72-87.

Professional publication (article)

2012.

 • “Zien en tot leven komen – Een ontmoeting met Elia.” Speling 64(3): 39-42.

2013

 • “Elia hoorde: Een stem van stilte.” Herademing nr 80 (juni 2013): 42-46.
 • (met C. J. Waaijman). “God leeft, voor wiens gelaat ik sta: 1 Koningen 17 – 2 Koningen 2.” Interpretatie: Tijdschrift voor bijbelse theologie Jaargang 21(5 (september)): 33-36.

2014

 • “De kruisweg spreekt.” Kerugma Jaargang 57(Nummer 2 (Lente)): 94-110.
 • “De zeggingskracht van een kerkgebouw.” Kerugma Jaargang 57(Nummer 3 (Zomer)): 97-110.
 • “Uit diepten roep ik Jou.” Vieren: tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit 2014(4): 21-24.

2015

 • “Elijah in Carmelite Spirituality.” Living Flame: A Journal of Interdisciplinary Discourse in Spirituality 2(1): 169-195.
 • “The Blessed Titus Brandsma: A Paradigm of Carmelite Spirituality.” Living Flame: A Journal of Interdisciplinary Discourse in Spirituality 2(2): 51-84.
 • (met I.M.K. Bocken, H. Westerink & K.B. Zeyer) “Laudato Si’ – Uitnodiging tot geloofsgesprek.” Missionaire Werkschrift voor missie, ontwikkeling en vredeswerk 33(3), 9-11.

2016

 • “Bergbeklimmen?” Herademing nr 92 (juni 2016): 13-17.

 

Popular publication (article)

2012

 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 24(5 (december 2012)): 13-14.

2013

 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 25(1 (februari 2013)): 20-21.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 25(2 (mei 2013)): 11-13.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 25(3 (juli 2013)): 14-16.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 25(4 (september 2013)): 11-13.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 25(5 (december 2013)): 20-21.

2014

 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 26(1 (maart 2014)): 18-21.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 26(2 (mei 2014)): 16-18.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 26(3 (juli 2014)): 20-21.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 26(4 (september 2014)): 19-21.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 26(5 (december 2014)): 20-21.

2015

 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 27(1 (maart 2015)): 19-21.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 27(2 (mei 2015)): 16-18.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 27(3 (juli 2015)): 12-13.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 27(4 (september 2015)): 17-19.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 27(5 (december 2015)): 16-17.

2016

 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 28(1 (maart 2016)): 17-19.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 28(2 (mei 2016)): 15-17.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 28(3 (juli 2016)): 10-12.
 • “Uit ons kunstbezit.” Achter de Karmel Jaargang 28(4 (oktober 2016)): 20-21.

Courses School of Spirituality 2012-2016

 • 2012: Mystieke tekstlezing ‘Elia’
 • 2013: Mystieke tekstlezing ‘Psalmen’
 • 2014:  Mystieke tekstlezing ‘Elia’
 • 2016:  Mystieke tekstlezing ‘Psalmen’ en Mystieke tekstlezing ‘Kijken naar beelden’

Main Psalmcourses 2012-2016

 • 2012: Psalm 126
 • 2013: Psalm 132
 • 2014:  Psalm 36
 • 2015: Psalm 113
 • 2016: Psalm 150

For other lectures see the annual report of the Titus Brandsma Institute.

Dr. Anne-Marie (J.M.) Bos o.carm (1973)

Education

 • 1985-1991: Secundary education: V.W.O., Pius X-College, Almelo.
 • 1991-1995: Higher professional education: Social Welfare, Hogeschool Windesheim, Zwolle. Specialisation: adults, intellectual disability care.
 • 1996-2000: Doctoral study: Theology, Catholic Theological University, Utrecht.  Part I.
 • 2000-2001: Noviciate, Boxmeer (temporal profession in 2001, solemn profession in 2005).
 • 2001-2005: Doctoral study: Theology, Catholic Theological University, Utrecht. Part II. Specialisation: ‘Theology and Society’. Doctoral exam in March 2005.
 • 2002-2004: Education in leading bibliodrama. A post-initial pastoral training.
 • 2006-2011: PhD-student at the School for Catholic Theology, Tilburg University. Research: Elijah looked and behold…. Biblical spirituality in pictures. Dissertation defended March 30, 2012, Tilburg University.

Professional academic experience

 • 2011- …   Academic employee of the Titus Brandsma Institute, Nijmegen.
 • 2013- …   Member of the education and research commission of the Titus Brandsma Institute
 • 2014 – …  Coordinator School of Spirituality of the Titus Brandsma Institute, Nijmegen.

Research topics

 • Spirituality and Art
 • Carmelite spirituality
 • Carmelite education
 • Titus Brandsma
 • Elijah
 • Psalms

Main research projects

 • 2011- …   Spirituality and Art
 • 2014- …   Project for Stichting Carmelcollege (Carmel schools) on inspired professionality
 • 2014- …   Critical edition of the writings of Titus Brandsma

Positions for the Dutch Province of Carmelites (o.carm)

 • 2009- …        Member of the provincial art-commission.
 • 2011-2014   Member of the General Board of the Dutch Province of Carmelites.
 • 2013-2015   Chair of the commission of the Dutch Carmelite Institute (NCI).
 • 2014- …        Member of the Daily Board of the Dutch Province of Carmelites.

2017 – …    Member of the International Academic Advisory Board of the Institute of Spirituality Asia.