Home » Over ons » Medewerkers » Charles Caspers

Charles Caspers

ContactOnderzoekOnderwijsCurriculum VitaeNevenfuncties

Charles Caspers, theoloog en kerkhistoricus, werkt als wetenschappelijk medewerker bij het Titus Brandsma Instituut, aanvankelijk halftijds en vanaf 2001 voltijds. Voordien was hij coördinator van het Liturgisch Instituut (Tilburg University) en redacteur van het lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland aan het Meertens Instituut (KNAW).

Tot 2016 was hij projectleider Moderne Devotie, sindsdien legt hij zich nagenoeg volledig toe op de geschiedschrijving van de Bossche congregatie Dochters van Maria en Joseph, ook bekend als de zusters van de Choorstraat. ‘Mij boeit vooral de vraag wat hen heeft bewogen om te kiezen voor zo’n vorm van gemeenschapsleven, ten dienste van de kwetsbaren in de samenleving’.

In 2013 publiceerde Caspers, samen met Kees Waaijman, het eerste boek over de spiritualiteit van de congregatie, met speciale aandacht voor de vier beschermheiligen Maria, Jozef, Johannes de evangelist en Vincentius.

In 2015 verscheen van zijn hand een boek over de mede-stichteres van de congregatie Dochters van Maria en Joseph, een geestelijke biografie van Anna Karina Van Hees, ook wel Heilig Kaatje genoemd.

Volgens plan zal het boek over de geschiedenis van de congregatie in 2020 verschijnen.

Bezoek de website van de congregatie Dochters van Maria en Joseph

C. M. A. Caspers (Charles) Wetenschappelijk medewerker Charles.Caspers@titusbrandsmainstituut.nl Kamernummer 12.04A
Telefoon 024 361 54 78

List of publications 1982-2020

 1. Books and collections

– Rijcklof Hofman, Charles Caspers, Peter Nissen, Mathilde van Dijk & Johan Oosterman (ed.), Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in the Devotio Moderna and Its Contexts (= Medieval Church Studies 43). Turnhout: Brepols, 2020, 230 p.; ISBN 978-2-503-58539-0.

– Tom Gribnau, Pim Boer, Leo Nellissen, Paul Begheyn & Charles Caspers, Martiaal en theatraal. De jezuïeten in Ravenstein (1643-1772). Nijmegen: Valkhof Pers, 2019, 312 p. + 32 ill.; ISBN 978-905625-514-5.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, The Miracle of Amsterdam. Biography of a Contested Devotion. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2019, 420 p. + 32 ill.; ISBN 978-0-268-10565-5.

– Charles Caspers, Lembut, tetapi Juga Penuh Daya. Anna Catharina van Hees dan awal berdirinya Kongregasi Putri Maria dan Yosef. Yogyakarta: Kanisius, 2017,192 p., ill.; ISBN 978-979-21-4924-1 (Indonesian translation of Zacht doch krachtdadig 2015).

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, Het Mirakel van Amsterdam. Biografie van een betwiste devotie. Amsterdam: Prometheus, 2017, 504 p. + 32 ill.; ISBN 978-90-3513-959-6.

– Charles Caspers, Ad Leys & Jorge Castillo Guerra (ed.), Voortbouwen op het fundament. Religieus leven en de flexibele mens. Heeswijk: Berne Media, 2015, 122 p.; ISBN 978-90-8972-107-5.

– Charles Caspers, Zacht doch krachtdadig. Anna Catharina van Hees en de oorsprong van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph. Baarn: Adveniat, 2015, 192 p.; ISBN 978-94-9209-311-0.

– Charles Caspers & Louis van Tongeren (ed.), Unitas in pluralitate. Libri ordinarii als Quelle für die Kulturgeschichte – Libri ordinarii as a Source for Cultural History (= Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 103). Münster: Aschendorf, 2015, viii-411 p.; ISBN 978-3-402-11268-7.

– Charles Caspers, Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam – Thomas van Kempen, het leven van de heilige maagd Liduina (= Middeleeuwse Studies en Bronnen 153), vertaald door Rijcklof Hofman. Hilversum: Verloren, 2014, 168 p.; ISBN 978-90-8704-487-9.

– Charles Caspers, Jorge E. Castillo Guerra & Ad Leys (ed.), Eventueel ook met woorden. Bijdragen ter verduidelijking van ‘nieuwe evangelisatie’. Nijmegen: Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen, 2014, 96 p.; ISBN 978-9077311-16-5.

– Charles Caspers & Kees Waaijman, Akar, Ranting, dan Buah dari Pohon Kehidupan. Cinta Kasih Vincensian dalam Spiritualitas Kongregasi Suster Putri Maria dan Yosef. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013, 160 p.; ISBN 978-979-21-3623-4.

– Charles Caspers & Kees Waaijman, De wortels, de twijgen en de vruchten van de boom. De Vincentiaanse liefde in de spiritualiteit van de Dochters van Maria en Joseph. Baarn: Adveniat, 2013, 160 p.; ISBN 978-94-9104-266-9.

– Charles Caspers, Ad Leys & Petra Versnel-Mergaerts (ed.), Zijn lichaam worden. Leven uit de rijkdom van de eucharistie. Heeswijk: Berne Media / Uitgeverij abdij van Berne, 2013, 88 p.; ISBN 978-90-8972-058-0.

– Charles Caspers & Rijcklof Hofman (ed.), Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (= Middeleeuwse Studies en Bronnen 140). Hilversum: Verloren, 2012, 536 p.; ISBN 978-90-9704-314-8.

– Charles Caspers, Wolfgang Cortjaens & Antoine Jacobs (ed.), De basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Sittard, architectuur – devotie – iconografie. Sittard: Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van het H. Hart, 2010, 224 p.; ISBN 978-90-9025782-2.

– Charles Caspers, 2000 jaar Nederlanders en hun mystieke beleving (= Geloof in Nederland 23). Zwolle: Waanders, 2009, 32 p.; ISBN 9-789040-021855.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, 101 bedevaartplaatsen in Nederland. Amsterdam: Bert Bakker, 2008, 571 p.; ISBN 978-90-351-3288-7.

– Hein Blommestijn, Charles Caspers, Rijcklof Hofman, Frits Mertens, Peter Nissen & Huub Welzen (ed.), Seeing the Seeker. Explorations in the Discipline of Spirituality (= Studies in Spirituality, Supplement 19). Leuven: Peeters, 2008, viii-687 p.; ISBN 978-90-429-2163-4.

– Charles Caspers & Paul Post (ed.), Wonderlijke ontmoetingen. Lourdes als moderne bedevaartplaats (= Meander 11). Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne, 2008, 144 p.; ISBN 978-90-8972-011-5.

– Charles Caspers, Peter Nissen & Peter Raedts (ed.), Heiligen en hun wonderen. Uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden. Budel: Damon, 2007, 167 p.; ISBN 978-90-5573-733-8.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang. Hilversum: Verloren, 2006, 96 p.; ISBN 90-6550-909-7.

– Charles Caspers, Frans Korsten & Peter Nissen (ed.), Wegen van kerstening in Europa, 1300-1900. Budel: Damon, 2005, 190 p.; ISBN 90-55736597.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry (eds), Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 4: AddendaIndex – Bijlagen. Amsterdam: Meertens-Instituut & Hilversum: Verloren, 2004, 384 p.; ISBN 90-6550-791-4.

– Charles Caspers & Thom Mertens (ed.), Thomas van Kempen en zijn Navolging van Christus (= Ons Geestelijk Erf 77, nrs. 1-2). Leuven 2003 [2004].

– Hein Blommestijn, Charles Caspers & Rijcklof Hofman (ed.), Spirituality Renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (= Studies in Spirituality, Supplement 10). Leuven: Peeters, 2003, 275 p.; ISBN 90-429-1327-4.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry (eds), Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 3: Limburg. Amsterdam: Meertens-Instituut & Hilversum: Verloren, 2000, 1200 p.; ISBN 90-6550-568-7.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry (eds), Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Noord-Brabant. Amsterdam: Meertens-Instituut & Hilversum: Verloren, 1998, 1017 p.; ISBN 90-6550-567-9.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry (eds), Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 1: Noord- en Midden-Nederland. Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut & Hilversum: Verloren, 1997, 886 p.; ISBN 90-6550-566-0.

– Charles Caspers, Gerard Lukken & Gerard Rouwhorst (eds), Bread of Heaven. Customs and Practices Surrounding Holy Communion. Essays in the History of Liturgy and Culture (= Liturgia condenda 3). Kampen: Kok/Pharos, 1995, 272 p.; ISBN 90-390-0521-4.

– Charles Caspers, Paul Post & Peter Nissen (ed.), Religie thuis. Religiebeleving in het katholieke huisgezin rond 1900 (= Trajecta 4, nr. 2). Leuven 1995; ISBN 90-70504-52-9.

– Charles Caspers & Louis van Tongeren (ed.), Gerard Lukken, Per visibilia ad invisibilia. Anthropological, theological and semiotic studies on the liturgy and the sacraments. On the occasion of the retirement of Gerard Lukken from the chair of liturgy and sacramental theology in the Theologische Faculteit Tilburg (= Liturgia condenda 2). Kampen: Kok/Pharos, 1994, 404 p.; ISBN 90-390-0601-6

– Charles Caspers, De eucharistische vroomheid en het feest van Sacramentsdag in de Nederlanden tijdens de Late Mid­deleeuwen (= Miscellanea Neerlandica 5). Leuven: Peeters, 1992, xiv-320 p.; ISBN 90-6831-424-6 [doctoral dissertation Utrecht University].

– Charles Caspers & Marc Schneiders (ed.), Omnes cir­cumad­stantes. Contributions towards a history of the role of the people in the liturgy. Presented to Herman Wegman on the occasion of his retirement from the chair of History of liturgy and theology. Kampen 1990, 320 p.; ISBN 90-242-5442-6.

– Charles Caspers, Harry Peeters & Marcel Gielis, His­tori­cal behavioural sciences. A guide to the literature. Tilburg 1988, 311 p.; ISBN 90-361-9522-5 [new version of Literatuurgids (1985)].

– Charles Caspers, Harry Peeters & Marcel Gielis, Litera­tuurgids historische gedrags­weten­schappen. Baarn 1985, 448 p.; ISBN 90-263-0694-6.

– Charles Caspers, De synodale statuten van het oude bisdom Kamerijk (1307-1500) en hun betekenis voor de religieuze ge­schiedenis. Transcriptie en commentaar. 2 vols. Master thesis, Tilburg 1985, 358 p.

– Charles Caspers, Marcel Gielis & Henk Kouwets, Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling over leven en werk van een Brabants mysticus. Tilburg 1982, (vi)-114 p., afb.

 

 1. Academic articles / contributions in collections etc.

– Charles Caspers, Humano more de Creatore. Thomas a Kempis and the Van Eyck Brothers on the Heavenly Jerusalem, in: Ons Geestelijk Erf, 90-91 (2019-2020) 279-311.

– Charles Caspers, On the Road. The Processions of the Nivelles’ Canonesses and Their Attitude towards the Outside World (c. 1350). In: Jeffrey Hamburger & Eva Schlotheuber (ed.), The Liber ordinarius of Nivelles. Liturgy as Interdisciplinary Intersection, Tübingen 2020, 359-380.

– Charles Caspers, Martiaal en theatraal. De missiearbeid van de jezuïeten in Ravenstein (1643-1772). In: Gribnau a.o., Martiaal en theatraal, 9-48.

– Charles Caspers & Charlotte Caspers, De dood en de vrek van Jheronimus Bosch. In: Matthijs Ilsink, Bram de Klerck & Annemarieke Willemsen (red.), Het einde van de middeleeuwen. Vijftig kunstwerken uit de tijd van Bosch en Erasmus, Nijmegen 2019, 62-67.

– Charles Caspers, Anne and Joachim’s Marriage and the Oldest Dutch Poetry. In: Marriage, Families & Spirituality, 25 (2019) 62-71.

– Charles Caspers, Geert Grote und sein Ruf als Malleus haereticorum. In: Archa verbi, 15 (2018) 143-161.

– Charles Caspers & Louis van Tongeren, Body and Feast. The Liturgical Calendar of the Old Diocese of Utrecht. In: Paul van Geest, Marcel Poorthuis & Els Rose (ed.), Sanctifying Texts, Transforming Rituals. Encounters in Liturgical Studies, Leiden 2017, 206-237.

– Charles Caspers, Devotion as a Weapon against Anabaptists, Lutherans and other ‘Heretics’. In: Ons Geestelijk Erf, 87 (2016) 75-90.

– Charles Caspers, The Sacrament of the Eucharist and the Conversion of Geert Grote. In: Hanns Peter Neuheuser et al. (ed.), Diligens scrutator sacri eloquii. Beiträge zur Exegese- und Theologiegeschichte des Mittelalters. Festschrift Rainer Berndt, Münster 2016, 523-536.

– Charles Caspers, The Original Place and Meaning of Corpus Christi in the Liturgical Year. In: Laura Andreani & Agostino Paravicini Bagliani (ed.), Il Corpus Domini. Teologia, antropologia e politica, Firenze 2015, 171-185.

– Charles Caspers & Louis van Tongeren, Libri ordinarii als Quelle für die Kulturgeschichte. Zur Einführung. In: Caspers & Van Tongeren (ed.), Unitas in pluralitate, 1-14.

– Charles Caspers & Louis van Tongeren. Libri ordinarii as a Source for Cultural History. Introduction. In: Caspers & Van Tongeren (ed.), Unitas in pluralitate, 15-28.

– Charles Caspers, The Spiritual Meaning of the Feasts of Trinity Sunday and Corpus Christi in the Low Countries. An Exploration with the Aid of libri ordinarii. In: Caspers & Van Tongeren (ed.), Unitas in pluralitate, 357-380.

– Charles Caspers, Modern Devout Authors on fides, spes and caritas (Low Countries, 15 s.). In: Marco Forlivesi, Riccardo Quinto & Silvana Vecchio (ed.), Fides Virtus. The Virtue of Faith from the Twelfth to the Early Sixteenth Century. Münster 2014, 467-482.

– Charles Caspers, Ex voto. Christian Pilgrimage during the Middle Ages and beyond. In: Klaus Herbers & Hans Christian Lehner (ed.), Unterwegs im Namen der Religion / On the Road in the Name of Religion. Pilgern als Form von Kontingenzbewältigung und Zukunftssicherung in den Weltreligionen / Pilgrimage as a Means of Coping with Contingency and Fixing the Future in the World’s Major Religions. Stuttgart 2014, 51-60.

– Charles Caspers, Wessel Gansfort. In: Karla Pollmann & Willemien Otten (ed.), The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, vol. 3. Oxford 2013, 1895-1896.

– Charles Caspers, Daniela Müller, and Judith Keßler, In the Eyes of Others. The Modern

Devotion in Germany and the Netherlands. Influencing and Appropriating. In: Church History and Religious Culture 93 (2013) 489-503.

– Charles Caspers, Über die Schwelle. Mittelalterliche Liturgie am Kirchenportal. In: Liturgisches Jahrbuch 63 (2013) 63-80.

– Charles Caspers, Hemels Brood. Thomas van Kempen over de eucharistie. In: Caspers, Leys & Versnel-Mergaerts (ed.), 41-51.

– Charles Caspers, De mis van Adriana en Adrianus. Een pastor en een ‘gewone gelovige’ aan de slag met goede geesten. In: Jan Franken (ed.), Heksen en heksenvervolging in de Kempen. Herenthals/Roosendaal 2013, 83-91.

– Charles Caspers, No Places of Pilgrimage without Devotion(s). Past, Present and Future. In: T. Coomans a.o. (eds), Loci Sacri. Understanding Sacred Places. Leuven 2012, 124-137.

– Charles Caspers, Joy and Sorrow. The Meaning of the Blood of Christ in the Late Middle Ages, in: Catrien Santing & Jetze Touber (ed.), Blood, Symbol Liquid. Representations and Interpretations of Blood in the Late Middle Ages and Early Modern Period. Leuven 2012, 37-60.

– Charles Caspers, Mysterium depopulatum. Understanding Late Medieval Worship and Piety with the Aid of Michel de Certeau, in: Inigo Bocken (ed.), Spiritual Spaces. History and Mysticism in Michel de Certeau, Leuven 2013 [2012], 45-58.

– Charles Caspers, Gert Gielis & Marcel Gielis, ‘De voorgeschiedenis. Kerkelijk en godsdienstig leven in de late middeleeuwen’, in: Marcel Gielis a.o. (eds), In de stroom van de tijd. (4)50 jaar bisdom Antwerpen. Leuven 2012, 13-37.

– Charles Caspers, Het kerkelijk en godsdienstig leven van ca. 1215 tot ca. 1350. In: R. van Uytven a.o. (eds), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden. Zwolle 2011 (2de editie), 125-133.

– Charles Caspers, Kerkelijk en godsdienstig Brabant tussen de jubeljaren 1350 en 1450. In: Van Uytven a.o. (eds), Geschiedenis van Brabant, 179-186.

– Charles Caspers, Kerkelijk en godsdienstig Brabant tot aan de komst van de Reformatie, 1450-1521. In: Van Uytven a.o. (eds), Geschiedenis van Brabant, 252-261.

– Charles Caspers, Antwerpen voor Christus. Een stedelijke geloofsgemeenschap in de late middeleeuwen. In: Post factum. Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde 2 bis (2010[2011]) 11-36.

 

– Charles Caspers & Lambert van den Heuvel, De bekering van Dirck Hoex en zijn vijf zussen tot de Nederduits Gereformeerde Kerk, Berghem-Nistelrode 1750-1754. In: Noordbrabants historisch jaarboek 27 (2010) 87-111.

– Charles Caspers, Heilig Aduard. De Sint-Bernardusabdij als godsdienstig centrum en cultusoord. In: Jaap van Moolenbroek & Hans Mol (ed.), De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Hilversum / Leeuwarden 2010, 81-106.

– Charles Caspers, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart en het H. Hart van Jezus. Beknopte geschiedenis van verknoopte devoties. In: Caspers, Cortjaens & Jacobs (ed.), De basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart van Sittard, 93-109.

– Charles Caspers, Hebban olla vogala nestas hagunnan, hinase Anna enda Joachim? Over een apocrief evangelie en de oudste Nederlandse poëzie. In: TNTL 126 (2010) 337-346.

– Charles Caspers, De vijf kruiswonden. Christus’ lijden, dood en verheerlijking in beeld en schrift (ca. 1400 – ca. 1550). In: Philip Verdult (ed.), God en kunst. Over het verdwijnen en het verschijnen van het religieuze in de kunst. Tielt 2009, 58-75.

– Charles Caspers & Arnoud-Jan A. Bijsterveld, Origines de l’archidiocèse de Malines’. In: Jan De Maeyer a.o. (eds), L’archidiocèse de Malines-Bruxelles, 450 ans d’histoire, vol. 1: L’archidiocèse de Malines de la réforme catholique à la période révolutionnaire, 1559-1802. Antwerpen 2009, 14-61. Also in Dutch: Charles Caspers & Arnoud-Jan Bijsterveld, Voorgeschiedenis van het aartsbisdom Mechelen. In: Jan de Maeyer, Eddy Put & Jan Roegiers (ed.), Geschiedenis van het aartsbisdom Mechelen, vol. 1: Het aartsbisdom Mechelen van de katholieke hervorming tot de revolutietijd, 1559-1802. Antwerpen 2009, 14-61.

– Charles Caspers, The Militant Spirituality of Thomas à Kempis, Illustrated with the Help of His Sermons to the Novices Regular. In: Blommestijn a.o. (eds), Seeing the Seeker. Explorations in the Discipline of Spirituality (2008) 367-383.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, Bedevaart en bedevaartplaatsen in Nederland. In: Margry en Caspers, 101 bedevaartplaatsen in Nederland, 11-47.

 

– Charles Caspers, Bidden in twee talen. Een beschouwing van het bidgedrag van clerici, religieuzen en leken in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 15-1 (2008) 3-16.

– Charles Caspers & Paul Post, Inleiding. In: Wonderlijke ontmoetingen, 7-12.

– Charles Caspers, Van ‘groot mirakel’ tot ‘wonder van ontmoeting’. Een bijdrage tot de geschiedenis van de mariale bedevaart, in het bijzonder die naar Lourdes’. In: Wonderlijke ontmoetingen, 53-84.

– Charles Caspers, Late Medieval Liturgy and Its Inner Tension. The hermeneutic significance of Thomas à Kempis’s Devota exhortatio ad sacram communionem. In: Mikolaj Olszewski (ed.), What is “Theologie” in the Middle Ages? Religious Cultures of Europe (11th – 15th Centuries) as reflected in their Self-Understanding (= Archa Verbi. Yearbook for the Study of Medieval Theology, Subsidia I). Münster 2007, 381-395.

– Charles Caspers, Indulgences in the Low Countries, c. 1300 – c. 1520. In: Robert Swanson (ed.), Promissory Notes on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe (= Brill’s Companions to the Christian Tradition 5), Leiden/Boston 2006, 65-99.

– Charles Caspers, The Living on of Marie-Adolphine of Ossendrecht (d. July 9, 1900), One of the 120 Martyrs of China. In: Johan Leemans (ed.), More than a Memory. The Discourse of Martyrdom and the Construction of Christian Identity in the History of Christianity. Leuven 2005[2006], 395-418.

– Charles Caspers, Thomas von Kempen und die Kommunion. Die Stellung des vierten (dritten) Buches der Imitatio innerhalb der spätmittelalterlichen und späteren eucharistischen Frömmigkeit. In: Ulrike Bodemann & Nikolaus Staubach (eds), Aus dem Winkel in die Welt. Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale (= Tradition – Reformation – Innovation, 11). Münster 2006, 158-172.

– Charles Caspers, De betekenis van de Moderne Devotie voor de Heilige Stede en de Stille Omgang. In: Caspers & Margry, Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang, 11-40.

– Charles Caspers, Het verlangen naar de waardige communie. In: Kees Waaijman a.o., Nuchtere mystiek. Navolging van Christus. Kampen 2006, 105-115.

– Charles Caspers, De vervulling van het verlangen. In: Waaijman a.o., Nuchtere mystiek, 117-125.

 

– Charles Caspers, Het Sint Jansfeest in kerk- en volksgebruik. In: Leo Janssen & Karel Loeff (ed.), Getuigenis op straat. De Larense Sint Janstraditie. Laren 2005, 121-135.

– Charles Caspers, De Moderne Devotie en het middeleeuwse aflaatwezen. Kanttekeningen bij de zogenoemde optelvroomheid. In: Caspers, Korsten en Nissen (ed.), Wegen van kerstening (2005), 155-169.

– Charles Caspers, Wandering between Transubstantiation and Transfiguration. Imaginations of the Prophet Elijah in Western Christianity, c. 1200 – c. 1500 CE. In: Marcel Poorthuis & Joshua Schwartz (ed.), Saints and Role Models in Judaism and Christianity (= Jewish and Christian Perspectives Series 7). Leiden/Boston/ Köln 2004, 335-354.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, Saints’ Cults and Pilgrimage Sites in the Netherlands. In: Graham Jones (ed.), Saints of Europe. Studies Towards A Survey of Cults and Culture. Donington 2004, 29-42.

– Charles Caspers & Marcel Gielis, Anna Maria Eeltiens of Tilburg Unmasked in Antwerp as a Feign Saint (1735-1736). Changing Views of Holiness, Miracles and the Power of the Devil. In: Jürgen Beyer a.o. (eds), Confessional Sanctity. Sanctity in North-Western Europe During the Early Modern Period (c. 1500 – c. 1800). Mainz 2004, 303-318b.

– Charles Caspers, Requirements for Becoming and Remaining a Pastor. An Impression from the Late Medieval Synodal Statutes of the Diocese of Cambrai. In: Th. Clemens & Wim Janse (ed.), Pastor bonus. Papers of the Seventh British-Dutch Colloquium, Utrecht, September 18-21, 2002 (= Dutch Review of Church History 83). Leiden 2003 [2004], 84-103.

– Charles Caspers, Liturgie, Leben-Jesu-Darstellungen und Evangelienharmonien als wesentliche Bestandteile der spätmittelalterlichen Frömmigkeit. Erforschung und Vergleich. In: Christoph Burger, August den Hollander & Ulrich Schmid (ed.), Evangelienharmonien des Mittelalters. Assen 2004, 73-88.

 

– Charles Caspers, La vie ecclésiastique et religieuse entre 1215 et 1350 environ. In: R. van Uytven a.o. (eds), Histoire du Brabant, du duché à nos jours. Zwolle 2004, 126-134. Also in Dutch: Charles Caspers, Het kerkelijk en godsdienstig leven van ca. 1215 tot ca. 1350. In: R. van Uytven, Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden. Zwolle 2004, 125-133.

– Charles Caspers, Le Brabant ecclésiastique et religieux entre les années 1350 et 1450. In: Van Uytven a.o.. (eds), Histoire du Brabant, 179-187. Also in Dutch: Charles Caspers, Kerkelijk en godsdienstig Brabant tussen de jubeljaren 1350 en 1450. In: Van Uytven a.o. (eds), Geschiedenis van Brabant, 179-186.

– Charles Caspers, Le Brabant ecclésiastique et religieux jusqu’au début de la Réforme 1450-1521. In: Van Uytven a.o. (eds), Histoire du Brabant, 253-262. Also in Dutch: Charles Caspers, Kerkelijk en godsdienstig Brabant tot aan de komst van de Reformatie, 1450-1521. In: Van Uytven a.o. (eds), Geschiedenis van Brabant, 252-261.

– Charles Caspers, Thomas van Kempen en de communie. Een situering van het vierde (oorspronkelijk derde) boek van De Imitatione Christi in de geschiedenis van de vroomheid. In: Caspers & Mertens (eds), Thomas van Kempen en zijn Navolging van Christus (2003 [2004]), 93-124.

– Charles Caspers, Het voortleven van Marie-Adolphine van Ossendrecht (gest. 9 juli 1900), een van de 120 martelaren van China. In: De Ghulden Roos 64 (2004) 23-44.

– Charles Caspers, Liduina, the Virgin of Schiedam. Rise, Flourishing and Waning of a Saint Cult, c.1400 – c.2000. In: Hein Blommestijn, Charles Caspers & Rijcklof Hofman (ed.), Spirituality Renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion. Leuven 2003, 193-207.

– Charles Caspers, Tegen de pest en tegen de ketters. Amuletten en hun werking volgens de Brabantse norbertijn Augustinus Wichmans in zijn Apotheca spiritualium pharmacorum (1626). In: Arie L. Molendijk (ed.), Materieel christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa. Hilversum 2003, 249-272.

– Charles Caspers & Harry Tummers, Apostelbeelden in het laatmiddeleeuwse kerkinterieur. In: C. Willemijn Fock a.o. (eds), Eredoeken in geperst brokaat. Brokaatimitaties op de koorzuilen in de Pieterskerk Leiden. Leiden 2003, 27-47, 130-132.

– Charles Caspers, Sint Agnes als katalysator. Een jonge Romeinse martelares vertelt over de spiritualiteit van de zusters van Diepenveen. In: Trajecta 11 (2002) 18-40.

– Charles Caspers, De eucharistische vroomheid en het Rijke Roomse Leven als bedding voor het eucharistisch apostolaat van de Sacramentijnen. In: Harrie Verhoeven a.o., Beleving van de Eucharistie in de tijd. Honderd jaar Sacramentijnen in Nederland. Nijmegen 2002, 75-89.

– Charles Caspers, De bisschop als Don Quichot. De synodale statuten van het oude bisdom Kamerijk, ca. 1300 – ca. 1550. In: Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Brussel 2002, 47-68.

– Charles Caspers, The Lord’s Supper and the Holy Communion in the Middle Ages. Sources, Significance, Remains and Confusion. In: Jan Willem van Henten & Anton Houtepen (eds), Religious Identity and the Invention of Tradition. Papers Read at a NOSTER Conference in Soesterberg, January 4-6, 1999 (= Studies in Theology and Religion 3). Assen 2001, 253-264.

– Charles Caspers, How the Sacrament Left the Church Building. Theophoric Processions as a Constituent of the Feast of Corpus Christi. In: P. Post, G. Rouwhorst, L. van Tongeren & A. Scheer (ed.), Christian Feast and Festival. The Dynamics of Western Liturgy and Culture (= Liturgia condenda 12). Leuven 2001, 383-403.

– Charles Caspers, Het sacrament dat moed geeft. Grepen uit de geschiedenis van het vormsel. In: Herman Beck & Karl-Wilhelm Merks (ed.), Over moed. De deugd van grenservaring en grensoverschrijding. Budel 2001, 115-149.

– Charles Caspers & Marcel Gielis, Een Tilburgse schijnheilige ontmaskerd te Antwerpen in 1735-1736. Veranderende opvattingen over heiligen, wonderen en de macht van de duivel. In: A.J.A. Bijsterveld & J.-M. Goris (ed.), Heiligen in de Kempen (= Publicaties van het Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen 14). Turnhout 2001, 45-65.

– Charles Caspers & Marcel Gielis, Scherpenheuvelbedevaarten uit Noord-Brabant, in het bijzonder de (doods)kistprocessie van Breda. In: P.H.A.M. Abels a.o. (eds), Van tweeën één. Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen. Vijfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Neder­landse Kerkgeschiedenis. Delft 2001, 115-148.

 

– Charles Caspers, Lyssen en Jacob, of: de grimmige strijd tussen een vermeende tovenares en de hoogschout van ’s-Hertogenbosch, 1589-1595. Een inkijk in een omvangrijk dossier. In: Jan Jacobs (ed.), Boeken als bron. Opstellen aangeboden aan dr. Marcel Gielis bij gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig dienstjubileum aan de Theologische Faculteit Tilburg. Tilburg 2001, 57-68.

– Charles Caspers, Wandelend tussen transsubstantiatie en Transfiguratie. Mogelijkheid en onmogelijkheid voor de verering van Elia binnen de westerse christenheid, ca. 1200 – ca. 1500, in: Trajecta 10 (2001) 209-224.

 

– Charles Caspers, Leviticus 12, Mary and Wax. Purification and Churching in Late Medieval Christianity. In: M.J.H.M. Poorthuis & J. Schwartz (ed.), Purity and Holiness (= Jewish and Christian Perspectives Series 2). Leiden/Boston/Köln 2000, 295-309.

– Charles Caspers, De kerstkribbe van zuster Katheryna van Arkel, ‘die blijnde’. Jezus en de vrouwelijke Devoten in de vijftiende eeuw. In: Kees Veelenturf (ed.), Geen povere schoonheid. Laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie. Nijmegen 2000, 67-85.

– Charles Caspers, Catechese over de mis van omstreeks 1860 tot omstreeks 1960. In: G. Lukken & J. de Wit (ed.), Het kind in het midden. Liturgie vieren met kinderen (= Liturgie in beweging 5). Kampen 2000, 59-69.

– Charles Caspers, Magister consensus. Wessel Gansfort (1419-1489) und die geistliche Kommunion. In: F. Akkerman, A.J. Vanderjagt & A.H. van der Laan (ed.), Northern Humanism in European Context, 1469-1625. From the ‘Adwert Academy’ to Ubbo Emmius (= Brill’s Studies in Intellectual History 94). Leiden/Boston/Köln 1999, 82-98.

– Charles Caspers, Meum summum desiderium est te habere. L’eucharistie comme sacrement de la rencontre avec Dieu pour tous les croyants (ca. 1200 – ca. 1500). In: André Haquin­ (ed.), Fête-Dieu (1246-1996). Actes du colloque de Liège, 12-14 septembre 1996. Louvain-la-Neuve 1999, 127-151.

– Charles Caspers & Marc Schneiders, Bibliographie de la Fête-Dieu, 1946-1997. In: André Haquin (ed.), Fête-Dieu. Actes du colloque de Liège, 12-14 septembre 1996, 193-225.

– Charles Caspers, “Ik ken mijn schapen en zij kennen mij”. De praktijk van het jaarlijks algemeen huisbezoek, ca. 1860 – ca. 1960. In: Marit Monteiro, Peter Nissen & Judith de Raat (ed.), Steun en toeverlaat. Historische aspecten van geestelijke begeleiding (= Metamorfosen. Studies in religieuze geschiedenis 3). Hilversum 1999, 22-36.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant. Kennismaking met een lexicon. In: Brabants Heem 51 (1999) 77-87.

– Charles Caspers & Toon Brekelmans, The Power of Prayer and the Agnus Dei. Popular Faith and Popular Piety in the Late Middle Ages and Early Modern Times. In: Questions liturgi­ques, 79 (1998) 59-78.

– Charles Caspers & Toon Brekelmans, De kracht van gebed en het Agnus Dei. Volksgeloof en volksvroomheid in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. In: J. Lamberts (ed.), Volksreli­gie, liturgie en evangelisatie. Leuven/Amersfoort 1998, 79-105.

– Charles Caspers, Norbertus (non?) eucharisticus. Beschouwingen over Norbertus van Gennep als eucharistische heilige. In: S. Van de Perre (ed.), Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré. Brussel 1998, 9-20.

– Charles Caspers, Eerherstel. De belediging van God en de ervaring van tegenslag bij rooms-katholieken, van de twaalfde tot in de twintigste eeuw. In: Marijke Gijswijt-Hofstra & Florike Egmond (ed.), Of bidden helpt? Tegenslag en cultuur in West-Europa, circa 1500-2000. Amsterdam­ 1997, 99-117, 183-188.

– Charles Caspers, ‘Een stroom van getuigen’. Heiligenlevens en heiligenverering in katholiek Nederland circa 1500 – circa 2000. In: Anneke B. Mulder-Bakker & Marijke Carasso-Kok (ed.), Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden. Hilversum 1997, 165-179.

– Charles Caspers, Magister consensus. Wessel Gansfort (1419-1489) en de geestelijke communie. In: Trajecta, 5 (1996) 97-110.

– Charles Caspers, Meum summum desiderium est te habere. De eucharistie als sacrament van de godsontmoe­ting voor alle gelovigen, ca. 1200 – ca. 1500. In: Ons Geestelijk Erf, 70 (1996 [1997]) 193-215.

 

– Charles Caspers, The Western Church during the Late Middle Ages: Augenkommunion or Popular Mysticism? In: Bread of Heaven (1995), 83-97.

– Charles Caspers, Paul Post & Peter Nissen, Religie thuis: religiebeleving in het katholieke huisgezin in Nederland rond 1900. In: Religie thuis (1995), 95-102.

– Charles Caspers, Het jaarlijks algemeen huisbezoek in katholiek Nederland rond de eeuwisse­ling. In: Religie thuis (1995), 122-140.

– Charles Caspers, Synodale statuten en het kerkelijk en godsdienstig leven in de Nederlanden tijdens de Late Middeleeuwen. In: Trajecta, 4 (1995) 279-288.

– Charles Caspers, Weg met de duivel? De rooms-katholieke Kerk en haar ‘groot-exorcisme’, van de zestiende eeuw tot heden. In: Gerard Rooijakkers­, Lène Dresen-Coenders & Margreet Geerdes (ed.), Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Baarn 1994, 286-309.

– Charles Caspers, Zielespijs. De betekenis van de eucharistie voor de middeleeuwse christenheid. In: Joop IJsseling, Toon van Miert & Frans Wetzels (ed.), Rondom het Sacrament van Niervaart. Een Breda’s mirakelspel kritisch bekeken. Breda 1994, 41-51.

– Charles Caspers, Het laatmiddeleeuwse passiebeeld. Een interpretatie vanuit de theologie- en vroomheidsge­schiede­nis. In: Reindert Falkenburg a.o. (eds), Beelden in de late middeleeuwen en renaissan­ce (= Nederlands kunsthistorisch jaarboek, 45). Zwolle 1994, 160-175.

– Charles Caspers & Louis van Tongeren (ed.), Gerard Lukken: A Bibliography, 1953-1993. In: Per visibilia ad invisibilia (1994), 23-42.

– Charles Caspers, Duivelbannen of genezen op ‘natuurlijke’ wijze? De Mechelse aartsbisschoppen en hun medewer­kers over exorcismen en geneeskunde, ca. 1575 – ca. 1800. In: W. de Blécourt, M. Gijswijt-Hofstra & W. Frijhoff (ed.), Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin twintigste eeuw. Hilversum 1993, 46-66.

 

– Charles Caspers & Marcel Gielis, Anna Maria Eeltiens uit Tilburg ontmaskerd te Antwerpen als schijnheilige, 1735-1736. Een bijdrage tot de geschiedenis van de ‘heilige anorexia’. In: J. van Oudheusden a.o. (eds), Ziel en zaligheid in Noord-Brabant. Vijfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Neder­landse Kerkgeschiedenis. Delft 1993, 276-294.

– Charles Caspers, Het liturgisch leven in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. In: Jaarboek voor liturgie-onderzoek, 9 (1993) 1-24.

– Charles Caspers, Een verre spiegel. Juliana van Cornillon en Zuster Rosa als strijdsters voor Eerherstel. In: P. Al & M. Schneiders (ed.), Een soort onschuldige hobby? Een eeuw liturgisch werk van de Norbertijnen in Nederland. Heeswijk-Dinther 1992, 45-53.

– Charles Caspers, Witchcraft trials in Peelland, 1595. In: Marijke Gijswijt-Hofstra & Willem Frijhoff (ed.), Witch­craft in the Netherlands. Rotterdam 1991, 91-102 [new version of the contribution in Nederland betoverd (1987)].

 

– Charles Caspers, De mis van Adrianus en Adriana. De kennismaking van een Brabantse pastoor en een gewone gelovige met de geleerde magie, Breda 1589. In: J.C.P.A. van Laarhoven (ed.), Munire ecclesiam. Opstellen over ‘Gewone gelovigen’ aangeboden aan prof. dr. W.A.J. Munier ss. cc. bij zijn zeven­tigste verjaardag. Maastricht 1990, 99-108.

– Charles Caspers & Marc Schneiders (ed.), H.A.J. Wegman: A bibliography. In: Omnes circumadstantes (1990), 1-14.

– Charles Caspers, The role of the people in the liturgy according to the synodal statutes of the ancient dioceses of Cambrai, Liège and Utrecht (c. 1300 – c. 1500). In: Omnes circumadstantes (1990), 155-176.

– Charles Caspers, Erasmus van Grevenbroecks strijd tegen de duivel. De vervolging van zeven Lieropse toveres­sen in de nazomer van 1595. In: Toine Maas (ed.), Lierop, ’n beeld van een dorp. Lierop 1989, 31-36.

– Charles Caspers, Toverijprocessen in Peelland, 1595. In: Marijke Gijswijt-Hofstra & Willem Frijhoff (ed.), Neder­land betoverd. Toverij en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw. Amsterdam 1987, 173-182, 302.

 

Entries in the dictionary on Dutch pilgrimage sites

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, Warfhuizen: O.L. Vrouw. Website BiN (2008)

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, Inleiding. In: Bedevaartplaatsen in Nederland, dl.4 (2004), 9-19.

– Charles Caspers, Groot-Zundert: O.L. Vrouw, 27-30.

– Charles Caspers, Kruisland: Laurentius, 43-45.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, Inleiding. In: Bedevaartplaatsen in Nederland, dl.3 (2000), 9-28.

– Charles Caspers, Beek: Kindje Jezus van Praag, 92-96.

– Charles Caspers, Blerick: Antonius van Padua, 111-115.

– Charles Caspers, Kampershoek en Rosveld: Antonius van Weert / Birgitta van Zweden, 364-368.

– Charles Caspers, Kerkrade: Petrus Julienus Eymard, 369-372.

– Charles Caspers & Hub. Reumkens, Maastricht: O.L. Vrouw Sterre der Zee, 503-527.

– Charles Caspers & Jan van Herwaarden, Meerssen: Heilig Sacrament, 562-582.

– Charles Caspers & Hub. Reumkens, Sint Pieter: Lambertus, 871-878.

– Charles Caspers, Sittard: Louis Tijssen, 922-926.

– Charles Caspers, Venlo: Henri Belletable, 1079-1083.

 

– Charles Caspers, Weert: Hieronymus en Antonius van Weert, 1099-1103.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, Inleiding. In: Bedevaartplaatsen in Nederland, dl. 2 (1998), 7-16.

– Charles Caspers & J. Lijten, Biest-Houtakker: O.L. Vrouw, 109-112.

– Charles Caspers, Breda: Sacrament van de Niervaart, 173-185.

– Charles Caspers, Breda: O.L. Vrouw, 189-194.

– Charles Caspers, Dorst: Marcoen, 246-251.

– Charles Caspers & Ton Thelen, Gemert: Heilig Kruis, 332-333.

– Charles Caspers, Hilvarenbeek: O.L. Vrouw van de Voort, 442-445.

– Charles Caspers, Hulten: Gerardus Majella, 480-483.

– Charles Caspers, Lage Mierde: Bernardus van Clairvaux, 527-529.

– Charles Caspers, Megen: Everardus Witte, 606-611.

– Charles Caspers, Oosterhout: Catharina e.a., 694-704.

– Charles Caspers, Ossendrecht: Marie Adolphine, 717-722.

– Charles Caspers, Rijen: O.L. Vrouw, 751-752.

– Charles Caspers, Standdaarbuiten: Heilig Sacrament, 806-807.

– Charles Caspers, Tilburg: O.L. Vrouw van de Hasseltse kapel, 831-838.

– Charles Caspers, Tilburg: Frater Andreas, 848-854.

– Charles Caspers, Tilburg: Pater Pio, 854-856.

– Charles Caspers & Peter Jan Margry, Inleiding. In: Bedevaartplaatsen in Nederland, dl. 1 (1997), 7-48.

– Charles Caspers, Dreischor: Adriaan, 320-322.

– Charles Caspers & Peter Sijnke, Middelburg: Heilig Sacrament, 553-556.

– Charles Caspers & Augustinus Hollaardt, Nijmegen: Petrus Canisius, 587-594.

– Charles Caspers & Augustinus Hollaardt, Nijmegen: Judas Thaddeus, 597-600.

– Charles Caspers & Augustinus Hollaardt, Nijmegen: Titus Brandsma, 600-606.

– Charles Caspers, Schiedam: Liduina, 692-703.

– Charles Caspers, Schiedam: O.L. Vrouw, 703-706.

– Charles Caspers, Tholen: Heilig Kruis, 732-733.

– Charles Caspers, Wijchen: Donatus, 811-814.

 

 1. Popular publications

– Charles Caspers, Als de kerstboodschap wordt gekaapt. In: Radboud Magazine 58 (December 2018) 38. Engelse versie: https://www.ru.nl/@1184653/coca-cola-steals-christmas-message/

– Charles Caspers, Contributions in: Anna Dlabačová & Rijcklof Hofman (eds.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de Late Middeleeuwen (Zwolle 2018):
Parijse kanseliers op de bres, 70-71. Hemel, hel, of vagevuur, 80-81. Gevonden met Gods hulp: Agnietenberg bij Zwolle, 128-129. Hét voorbeeld van de Moderne Devoot: Thomas van Kempen’, 130-131. Wereldliteratuur die kippenvel bezorgt, 132-133. Op pelgrimstocht binnen de kloostermuren, 148-149. Liduina: de maagd van Schiedam, 200-201. Een vermeende voorloper van de Reformatie, 210-211.

– Charles Caspers, Agnietenberg. Das Kloster, in dem Thomas die Nachfolge schrieb. In: Angela Janssen e.d. (red.), Thomas Hemerken a Kempis. Das Magazin, das inspiriert (Kempen 2018) 22-23.

– Charles Caspers & Rijcklof Hofman, Ständige Sehnsucht und felsenfestes Vertrauen. Die Spiritualität des Thomas von Kempen. In: Thomas Hemerken a Kempis, 46-47.

– Charles Caspers, Liduina, die Jungfrau von Schiedam. Das legendäre Dasein einer lebenden Heiligen. In: Thomas Hemerken a Kempis, 102-103.

– Charles Caspers, De miraculeuze communie van Liduina van Schiedam. In: Anne-Marie Bos (ed.), Titus Brandsma. Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten (Baarn: Adveniat, 2018) [85] 92-97.

– Charles Caspers, Java en Oost-Timor, impressies van een historicus. In: De Heeriaan 47-1 (2018) 8-11.

– Charles Caspers, Argwaan bij het kerkelijk gezag. In: Hans Kienhorst & Kees Veelenturf (ed.), Belangrijk boekenbezit. Een bloemlezing uit de Bijzondere Collecties van de
Universiteitsbibliotheek Nijmegen
(Utrecht: Matrijs, 2017) 28-29.

– Charles Caspers, Geïnspireerde en inspirerende vrouwen. Uit de vita van Juliana van Cornillon en de begijnenbrief van Geert Grote. In Begijnenbeweging, gisteren en vandaag. Congresbundel, 23 augustus 2017 (Breda 2017) 21-27 (French and German translation in http://www.begijnhofbreda.nl/internationaal-wetenschappelijk-congres/).

– Charles Caspers, Devotio Moderna. In: Nuovo Dizionario di Mistica, a cura di L. Borriello, E. Caruana, M.R. del Genio, R. di Muro (Vaticaanstad: Libreria Editrice Vaticana, 2016) 645-647.

– Charles Caspers, ‘Liduina di Schiedam’. In: Nuovo Dizionario di Mistica, a cura di L. Borriello, E. Caruana, M.R. del Genio, R. di Muro (Vaticaanstad: Libreria Editrice Vaticana, 2016) 1214-1215.

– Charles Caspers, In Memoriam Rudolph Th.M. van Dijk, O.Carm. (1935-2015). In Carmelus 62-2 (2015) 261-288.

– Charles Caspers, Kerstkind. Het kind Jezus, gezien met geestelijke ogen. In: De Heeriaan 45/4 (2016) 29-31.

– Charles Caspers, Pelgrim word je onderweg. In: De Heeriaan 44/1 (2015) 22-25 (oorspr. 2010).

– Charles Caspers, Dogma, mystiek, feest. Iets over de ontstaansgeschiedenis van Sacramentsdag. In: Maurits Gijsbrechts (ed.), Bezinning bij 750 jaar sacramentsdag. Teksten van de retraite te Wahlwiller 21-26 september 2014. Provincie Heilige Pierre-Julien Eymard. (Nijmegen 2014) 10-19.

– Charles Caspers, Mystiek en Dogma, over het ontstaan van het feest van Sacramentsdag – Mystik und Dogma, über die Entstehung des Fronleichnamsfestes – Mystique et Dogme, sur l’origine de la Fête-Dieu. In: Guus Janssen & Huub Parren (eds), Lauda Sion Salvatorem. Corpus Christi – Sacramentsdag – Fronleichnam – Fête-Dieu (Sittard 2014) 9-25.

– Charles Caspers, Internationaal colloquium over lekenperspectieven op huwelijk en familie, Leuven, 15-16 november 2013. In: Tijdschrift voor theologie 54 (2014) 94.

– Charles Caspers, 550 jaar Broederschap van den Heiligen Sacramente en Rederijkerskamer Vreugdendal, 1463-2013. In: Teksten bij gelegenheid van de viering van het Vijfenhalve Eeuwfeest van de oprichting van het gilde van het Heilig Sacrament van Niervaart. Breda: Grote- of Lieve Vrouwekerk, donderdag 30 mei 2013, p. 9-15 (http://www.niervaertgilde.nl)

– Charles Caspers, Bidden onderweg. Over pelgrimage en bedevaart. In: Speling 65/1 (2013) 53-59.

– Charles Caspers, Brood uit de hemel. Mystiek en mysterie bij Thomas. In: Mariska van Beusichem (ed.), Thomas a Kempis (Zoetermeer: Boekencentrum, 2013) 48-49.

– Charles Caspers, Voorbijgaande eucharistische fascinatie. De Heilig-Bloedprocessie in Boxtel. In: Jan Jacobs, Lodewijk Winkeler & Albert van der Zeijden (eds), Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland (Nijmegen: Valkhof Pers, 2012) 77-90.

– Charles Caspers, Grootste Nijmegenaar aller tijden. De Titus Brandsmakapel in Nijmegen. In: Jacobs, Winkeler, Van der Zeijden (eds), Aan plaatsen gehecht, 487-502.

– Charles Caspers, Van heidense bomen naar heilige bomen. In: Wouter Prins (eds), De boom in natuur, cultuur en religie (Alphen a/d Maas: Veerhuis, 2012) 9-15.

– Charles Caspers, Internationale conferentie ecclesiologisch netwerk. Leuven, 10-13 maart 2010. In: Tijdschrift voor theologie 50 (2010) 354-355.

– Charles Caspers, De aantrekkingskracht van Santiago de Compostela. In: RKKERK.nl. Blad voor katholiek Nederland 8 (2010) 292-293.

– Charles Caspers, Radicaal, martiaal en in een bepaald opzicht laïcaal. In: Franciscaans leven, 92 (2009) 224-230.

– Charles Caspers, Moderne devotie en de zoektocht naar je zelf. In: Collatie afl. 21 (april 2008).

– Charles Caspers over relikwieën: ‘Je kunt het vergelijken met voorouderverering’, in: Volzin. Opinieblad voor geloof en samenleving, 7-11 (30 mei 2008) 25.

– Charles Caspers, Anderhalve eeuw Maria in Lourdes. In: Eredienstvaardig. Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek 24-5 (2008) 14-17.

– Charles Caspers & Rijcklof Hofman, Expert meeting over Moderne Devotie te Münster. In: Collatie (2007) nr. 20, 2.

– Charles Caspers & Rijcklof Hofman, Mystiek of ascese. Het spirituele profiel van de Moderne devotie. In: Erasmusplein 18 (2007) nr. 3-4, 6-7.

– Charles Caspers, Het mirakel van de Heilige Stede (1345). De middeleeuwse christengelovigen en de laatste communie. In: Eugène van Heyst (ed.), Ik ben met jullie alle dagen. Opstellen over de Eucharistie (Nijmegen: Centrum voor Parochiespiritualiteit, 2006) 1-9.

– Charles Caspers, Het geloof van de Tilburger: verleden – heden – toekomst. In: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 23 (2005) 31-34.

– Charles Caspers, Symposium te Nijmegen over religie en tolerantie. In: Tijdschrift voor theologie 45 (2005) 417-418.

– Charles Caspers, Entries in: George Harinck a.o. (eds), Christelijke encyclopedie (Kampen: Kok, 2005):
Aflaat, 25-27. Anna, Sint, 61-62. Antonius Abt, 78. Antonius van Padua, 78-79. Bosco, Don Giovanni, 235-236. Donders, Petrus, 444-445. Gregoriaanse kalender, 712. Hamer, Ferdinand, 734. Heilige plaatsen, 761. Heiligen, 762. Heiligenkalender, 762-764. Heiligenlevens, 764. Heiligenverering, 764-765. Joris, Sint, 913-914. Lidwina van Schiedam, 1110. Martelaren van Gorcum, 1165-1166. Mirakelboek, 1204-1205. Mirakelspel, 1205. Pestheiligen, 1412. Santiago de Compostela, 1588-1589.

– Charles Caspers, Worstelen met het genre heiligenlevens. In: 7even. Aartsbisdom Utrecht 6 (2004) 8-11.

– Charles Caspers, De Navolging van Christus en de wortels van de eucharistische aanbidding. In: A.C. Coppens & T. Schilling (ed.), Neemt en eet… Opstellen over de eucharistie (Nijmegen: Centrum voor Parochiespiritualiteit, 2004) 23-28.

– Charles Caspers, Feestelijke optocht. De katholieken en hun heiligenkalender. In: Herademing. Tijdschrift voor Spiritualiteit 11 (2003) nr. 3, 36-40.

– Charles Caspers, De ‘ogencommunie’. Hoe namen onze middeleeuwse voorouders deel aan de eucharistie? In: Inzet. Voor wie werkt aan liturgie 31 (2002) nr. 1, 9-14.

– Charles Caspers, ‘Heilige Antonius, goede vrind…’ Kanttekeningen bij de traditionele heiligenverering. In: Speling 53-2 (2001) 27-32.

– Charles Caspers, Persoonlijk profiel. In: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 4 (2001) 117-118.

– Charles Caspers, De krachtige werking van splinters en botjes. In: De Bazuin 83 (2000) nr. 26, 20-22.

– Charles Caspers, Heiligenverering in twintig eeuwen christendom. In: Stijn van der Linden, De heiligen (Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1999) xiii-xvii.

– Charles Caspers, Stigmata als certificaat van heiligheid. Zaligverklaring pater Pio. In: De Bazuin 82 (1999) nr. 9, 10-12.

– Charles Caspers, Liturgie als geschiedenis. In: Inzet 28 (1999) 139-143.

– Charles Caspers, Ontboezemingen bij het lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland. In: Signum, 10 (1998) 6-12.

– Charles Caspers, De diaken in de tijdcapsule. In: Beschouwingen over het permanent diakonaat bij het 15-jarig bestaan van de Diakenopleiding Dijnselburg. Utrecht 1998) 53-58.

– Charles Caspers, Gerard Rouwhorst & Marc Schneiders (ed.), Bibliografie van de publicaties van Herman A.J. Wegman 1990-1995. In: Jaarboek voor liturgie-onderzoek 13 (1997) 213-218.

– Charles Caspers, Hostie. In: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. V (Freiburg-Basel-Rom-Wien: Herder, 1996) k. 289.

– Charles Caspers, Bedevaarten in Europa. In: De roerom, 11-2 (oktober 1996) 6.

– Charles Caspers, Bedevaart in de Middeleeuwen. In: Jota, 7 (1995) 22-30.

– Charles Caspers, Liturgiewetenschap en liturgiegeschiedenis in Nederland. In: Godsdienst en Maatschappij, 5 (1992) 113-114.

– Charles Caspers, Ketters en joden binnen de westerse christenheid van de elfde tot de vijftiende eeuw. In: D.E. Mooij-Kemp (ed.), Geschie­denis van het Christendom. II. Kampen 1991, 99-107.

– Charles Caspers & Amber Verrycken, Volksvroomheid in de laat-middeleeuwse Nederlanden, 1309-1689. In: D.E. Mooij-Kemp (ed.), Geschiedenis van het Christendom. II. Kampen 1991, 179-186.

– Charles Caspers, Marcel Gielis, Frans Hoppenbrouwers & Jan Jacobs, Van bisschoppen en bisdom­men in de Nederlanden 690-1990. Tentoonstelling over het ontstaan en de verdere ontwikkelingen van de katholieke kerkorganisatie in Noord- en Zuid-Nederland. Van 4 februari tot 8 maart 1991. Bibliotheek Theologische Faculteit Tilburg. Tilburg 1991, 31 p.

– Charles Caspers, Toen Norbertus gewoontegetrouw de mis stond te lezen. In: Berne 40 (1987) 113-114.

 

Book reviews

– Rev. of: Véronique Hazebrouck-Souche, Spiritualité, sainteté et patriotisme. Glorification du Brabant dans l’œuvre hagiographique de Jean Gielemans (1427-1487). Turnhout 2007. In: Archiv für Liturgiewissenschaft 61 (2019) 325-326.

– Rev. of: A. de Preter (red.), Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. Antwerpen 2018. In: Tijdschrift voor theologie 59 (2019) 298-299.

– Rev. of: Herman Westerink, Verlangen en vertwijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroegmoderne tijd. Amsterdam 2014. In: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 21 (2018) 192-193.

– Rev. of: Ria Schoenmakers van Osch & Wim Weren (red.), 50 jaar Levenskerk. Een spirituele proeftuin. Oisterwijk 2016) In: Noordbrabants historisch jaarboek 35 (2018) 246-247.

– Rev. of: Annette Heere, Het verhaal van ‘de Nonnen van Vught’. Vught 2017. In: Noordbrabants historisch jaarboek 35 (2018) 239-240.

– Rev. of: Antón M. Pazos (red.), New Perspectives on Historical and Contemporary Pilgrimages. Farnham 2014. In: Revue d’histoire ecclésiastique 113 (2018) 413-414.

– Rev. of: Philippe Desmette & Philippe Martin (red.), Orare aut laborare? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au XIXe siècle. Villeneuve d’Ascq 2017. In: Trajecta portal 2018-01-18 http://www.trajectaportal.eu .

– Rev. of: J. Biemans, August von Bonstetten. Een Zwitsers militair schetst ‘s-Hertogenbosch, 1815-1824. Nijmegen 2016. In: Noordbrabants historisch jaarboek 34 (2017) 232-233.

– Rev. of: J. Jacobs, In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen. Nijmegen 2016. In: Noordbrabants historisch jaarboek 34 (2017) 237-239.

– Rev. of: J. Timmermans, Wonen als arbeider in een textielstad. Arbeidershuisvesting in Tilburg, 1870-1938. Hilversum 2015. In: Noordbrabants historisch jaarboek 34 (2017) 243-244.

– Rev. of: Willem Kuiper & Ludo Jongen, m.m.v. Nadia van Pelt (uitleiding), Het spel van het Sacrament van Niervaert. Een laat-middeleeuws toneelstuk over een wonderbaarlijke hostie, geschreven door Jan Smeken. Breda 2017. In: Trajecta portal 2017-10-02 http://www.trajectaportal.eu .

– Rev. of: Ruben Mantels, Anne-Laura van Bruaene, Christophe Verbruggen & Gita Deneckere (red.), Benn Deceuninck (fotografie), Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent 2015. In Trajecta portal 2017-06-03 http://www.trajectaportal.eu .

– Rev. of: Dick E.H. de Boer & Ludo Jongen (eds), In het water gevonden. Het Amersfoortse Mirakelboek. Hilversum: Verloren, 2015. In: The Medieval Low Countries 3 (2016) 263-266.

– Rev. of: J. Otten, Duivelskwartier 1595. Heksen, heren en de dood in het vuur. Nijmegen 2015. In: Noordbrabants historisch jaarboek 33 (2016) 218-219.

– Rev. of: A.M.A.J. Driessen & G.P. van de Ven, Zusters van JMJ. Geschiedenis van een congregatie 1822-1962. Hilversum 2015. In: Noorbrabants historisch jaarboek 33 (2016) 223-224.

– Rev. of: B. Heffernan, Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006. Hilversum 2015. In: Noorbrabants historisch jaarboek 33 (2016) 225-226.

– Rev. of: Arnold Angenendt, Das mittelalterliche Meßopfer. Münster 2014. In: The Catholic Historical Review 102 (2016) 592-593.

– Rev. of: Hugo de Schepper, ‘Belgium dat is Nederlandt’. Identiteiten en identiteitenbesef in de Lage Landen, 1200-1800. Epiloog: Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830. Breda 2014. In: Noordbrabants historisch jaarboek 32 (2015) 248-249.

– Rev. of: T. Kox, Kweekplaats van katholieke deugd. De onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916. Tilburg 2014. In: Noordbrabants historisch jaarboek 32 (2015) 271-272.

– Rev. of: Tessa Leesen, Tussen hamer en aambeeld. De Theologische Faculteit Tilburg op het snijvlak van wetenschap, kerk en samenleving. Nijmegen 2014. In: Noordbrabants historisch jaarboek 32 (2015) 272-275.

– Rev. of: Herman Noordegraaf a.o., Beelden van Liduina. Heilige van Schiedam. Schiedam 2015. In: Scyedam 41 (2015) 72-73.

– Rev. of: Charles Freeman, Holy Bones, Holy Dust. How Relics Shaped the History of Medieval Europe. New Haven 2011. In: The Journal of Religion 93-2 (2013) 223-224.

– Rev. of: Roger Janssen, Oord van helder licht. 800 jaar Orde van het Heilig Kruis (1210-2010). Cuijk 2010. In: Noordbrabants historisch jaarboek 30 (2013) 210-211.

– Rev. of: Bart Minnen, Den Heyligen Sant al in Brabant. De Sint-Martinuskerk van Wezemaal en de cultus van Sint-Job 1000-2000, 2 delen. Averbode 2011. In: Noordbrabants historisch jaarboek 30 (2013) 213-214.

– Rev. of: Vera Hoorens, Een ketterse arts voor de heksen. Jan Wier (1515-1588). Amsterdam 2011. In: Noordbrabants historisch jaarboek 30 (2013) 224.

– Rev. of: Luc Dequeker, Het Mysterie van het Lam Gods. Filips de Goede en de Rechtvaardige Rechters van Van Eyck. Leuven 2011. Trajecta portal 2013. http://kadoc.kuleuven.be/trajecta_portal/nl/rec/list.php?.

– Rev. of: Ludo Milis, Van waarheden en werkelijkheid. De opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu. Hilversum 2011. In: Trajecta 21 (2012) 396-397.

– Rev. of: Anneke B. Mulder-Bakker (ed), Living Saints of the Thirteenth Century. The Lives of Yvette, Anchoress of Huy; Juliana of Cornillon, Author of the Corpus Christi Feast; and Margaret the Lame, Anchoress of Magdeburg. Turnhout 2011. In: Trajecta 21 (2012) 397.

– Rev. of: Hildo van Engen & Gerrit Verhoeven (eds), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum 2008. In: Trajecta 21 (2012) 397-398.

– Rev. of: Martine Delaveau & Yann Sordet (eds), Édition et diffusion de l’Imitation de Jésus-Christ (1470-1800). Études et catalogue collectif. Paris 2011. In: Trajecta 21 (2012) 398-399.

– Rev. of: Martine Delaveau & Yann Sordet (eds), Un sucès de librairie européen. L’Imitatio Christi 1470-1850. Paris 2012. In: Trajecta 21 (2012) 400.

– Rev. of: Paul D’Hollander & Claude Langlois (eds), Foules catholiques et regulation romaine. Les couronnements des vierges de pèlerinage à l’époque contemporaine (XIXe et XXe siècles). Limoges 2011. In: Trajecta 21 (2012) 403-404.

– Rev. of: Relinde Vervoort, “Vrouwen op den desem en derghelijck ghespoock”. Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700. Nijmegen 2011. In: Noordbrabants historisch jaarboek 29 (2012) 225-227.

– Rev. of: Thomas Coomans & Anna Bergmans (eds), In zuiverheid leven. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden. Brussel 2008. In: Revue d’histoire ecclésiastique 106 (2011) 287-288.

– Rev. of: Cock Gorisse (ed.), Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009. Oosterhout 2009. In: Noordbrabants historisch jaarboek 28 (2011) 197-198.

– Rev. of: Frans van Gaal & Ton Thelen, Wat mij nou toch soms mankeert ! Over de idealen, twijfels en tweestrijd in het leven van Antoon van den Ende (1910-2000), missionaris. Nijmegen 2010. In: Noordbrabants historisch jaarboek 28 (2011) 218-219.

– Rev. of: Catherine Vincent & Jacques Pycke (eds), Cathédrale et pèlerinage aux époques médiévale et moderne. Reliques, processions et dévotions à l’église-mère de diocèse, Louvain-la-Neuve 2010. In: Trajecta 19-20 (2010-2011) 225-226.

– Rev. of: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12 (2009). In: Trajecta 18 (2009[2011]) 373-374.

– Rev. of: Jürgen Vanhoutte & Johan Van der Eycken, Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw). Repertorium en archiefgids. Vlaanderen en Brussel. Brussel 2007. In: Trajecta 18 (2009[2011]) 273.

– Rev. of: Jos Bos & August den Hollander, Disgenoten. Short-Title Catalogue van “Het rechte gebruyck van des Heeren H. avontmael”. Amstelveen 2007. In: Trajecta 18 (2009[2011]) 273-274.

– Rev. of: Aart Vos, Burgers, broeders en bazen. Het maatschappelijk middenveld van ’s-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw. Hilversum 2007. In: Trajecta 18 (2009[2011]) 274-275.

– Rev. of: Charles H. Parker, Faith on the Margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age. Cambridge 2008. In: History of Religions 50 (2011) 321-323.

– Rev. of: Leigh Ann Craig, Wandering Women and Holy Matrons. Women as Pilgrims in the Later Middle Ages. Leiden 2009. In: Revue d’histoire ecclésiastique 105 (2010) 849-850.

– Rev. of: Frank C. Meijneke, Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel. Voettochten en bespiegelingen van en dominee, 1789-1850. Tilburg 2009. In: Noorbrabants historisch jaarboek 27 (2010) 177-179.

– Rev. of: Karen L. Bowen, Marian Pilgrimage Sites in Brabant. A Bibliography of Books Printed between 1600-1850. Leuven 2008. In: Volkskunde 111 (2010) 88-89.

– Rev. of: Véronique Hazebrouck-Souche, Spiritualité, sainteté et patriotisme. Glorification du Brabant dans l’œuvre hagiographique de Jean Gielemans (1427-1487). Turnhout 2007. In: Noordbrabants historisch jaarboek 26 (2009[2010]) 260-262

– Rev. of: J.A.M. Hoekx, G. Hopstaken, A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn & J.G.M. Sanders, Vruchten van de goede en de slechte boom. Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad ’s-Hertogenbosch en in Breda (1599-1581). Den Dungen 2008. In: Noordbrabants historisch jaarboek 26 (2009[2010]) 273-274.

– Rev. of: Trees Sponselee-De Meester, “Alles voor Allen”. Geschiedenis van de Zusters Franciscanessen van Breda 1947–2007. Nijmegen 20082. In: Noordbrabants historisch jaarboek 26 (2009[2010]) 285-286.

– Rev. of: Erwin Gatz, m.m.v. Rainald Becker, Clemens Brodkorb & Helmut Flachenecker, Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich – Deutschsprachige Länder. Regensburg 2009. In: Trajecta 18 (2009[2010]) 141-142.

– Rev. of: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 9 (2006). In: Trajecta 17 (2008) 79-80.

– Rev. of: Bram Vroon, Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baronie van Breda. De geschiedenis van de Protestantse gemeente te Chaam c.a.. Delft 2006. In: Noordbrabants historisch jaarboek 25 (2008[2009]) 139-141.

– Rev. of: Henk Giebels & Frans Slits, Georgius Macropedius 1487-1558. Leven en werken van een Brabantse humanist. Tilburg 2005. In: Noordbrabants historisch jaarboek 25 (2008[2009]) 177-179.

– Rev. of: Jean van Stratum, m.m.v. Piet Al, Huub van Bavel, Wim Franssen & Ton Thelen, Berna ut Lucerna. De Abdij van Berne 1857-2007. Heeswijk 2007. In: Noordbrabants historisch jaarboek 25 (2008[2009]) 197-198.

– Rev. of: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 10 (2007). In: Trajecta 17 (2008[2009]) 335.

– Rev. of: Jeffrey F. Hamburger & Anne-Marie Bouché (ed.), The Mind’s Eye. Art and Theological Argument in the Middle Ages. Princeton 2006. In: Trajecta 17 (2008[2009]) 335-336.

– Rev. of: Peter Rietbergen, Power and Religion in Baroque Rome. Barberini Cultural Policies. Leiden/Boston 2006. In: Trajecta 17 (2008[2009]) 439-440.

– Rev. of: Lydia S. Wierda, Catalogus van de handschriften, incunabelen en postincunabelen uit het bezit van de orde der minderbroeders-kapucijnen in Nederland, nu aanwezig in de Bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg. In: Noorbrabants historisch jaarboek 24 (2007) 208-209.

– Rev. of: Jan Bluyssen, Gebroken wit. Vrijmoedige herinneringen en reflecties. Zaltbommel 2004. In: Noordbrabants historisch jaarboek 24 (2007) 244-245.

– Rev. of: Marek Derwich & Martial Staub (ed.), Die “Neue Frömmigkeit” in Europa im Spätmittelalter. Göttingen 2004. In: Trajecta 16 (2007) 183-184.

– Rev. of: Wim de Groot (ed.), The Seventh Window. The King’s Window Donated by Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557). Hilversum 2005. In: Trajecta 16 (2007) 184-185.

– Rev. of: Jochen A. Fühner, Die Kirchen- und die antireformatorische Religionspolitik Kaiser Karls V. in den siebzehn Provinzen der Niederlande 1515-1555. Leiden/Boston 2004. In: Trajecta 16 (2007[2008]) 271-273.

– Rev. of: C.H. Lawrence, Kloosterleven in de Middeleeuwen in West-Europa en de Lage Landen. Amsterdam 2004. In: Trajecta 15 (2006) 269.

– Rev. of: Gerardo Fernández Juárez & Fernando Martínez Gil (ed.), La Fiesta del Corpus Christi. Cuenca 2002. In: Trajecta 15 (2006) 269-271.

– Rev. of: Sarah Blick & Rita Tekippe (ed.), Art and Architecture of Late Medieval Pigrimage in Northern Europe and the British Isles. Leiden/Boston 2005. In: Trajecta 15 (2006) 271-273.

– Rev. of: Karin Maag & John D. Witvliet (ed.), Worship in Medieval and Early Modern Europe. Change and Continuity in Religious Practice. Indiana 2004. In: Trajecta 15 (2006) 273-274.

– Rev. of: Henri Installé, De betovering van de vrouw. H.C. Agrippa: een magiër op de feministische toer ten tijde van Margareta van Oostenrijk. Mechelen 2003. In: Trajecta 15 (2006) 274-275.

– Rev. of: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8 (2005). In: Trajecta 15 (2006 [2007]) 367-368.

– Rev. of: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 6. Hilversum 2003. In: Trajecta 14 (2005) 115-116.

– Rev. of: Catherine Vincent, Fiat Lux.Lumière et luminaires dans la vie religieuse en Occident du XIIIe siècle au début du XVIe siècle. Parijs 2004. In: Trajecta 14 (2005) 230-231.

– Rev. of: Toon Quaghebeur, De concursus in het aartsbisdom Mechelen 1586-1786. Pastoorsbenoemingen in het beneficiale landschap van de Nieuwe Tijd. Brussel 2004. In: Trajecta 14 (2005) 333-334.

– Rev. of: David Vergauwen, Over de schreef. Middeleeuwse priesters voor de rechter. Leuven 2004. In: Trajecta 14 (2005 [2006]) 430.

– Rev. of: Jan van Herwaarden, Between Saint James and Erasmus. Studies in Late-Medieval Religious Life: Devotions and Pilgrimage in the Netherlands. Leiden 2005. In: Dutch Review of Church History 85 (2005) 469-471.

– Rev. of: Arnoud-Jan Bijsterveld, Ad van den Oord & Karel Veraghtert, Universiteit van Tilburg 75 jaar waardenvolle universiteit, dl. 3: Investeren in kwaliteit, 1977-2002. Amsterdam 2003. In: Noordbrabants historisch jaarboek 22-23 (2005-2006) 336-338.

– Rev. of: Marjet Derks & José Eijt, Gezonde gezinnen. Sociaal werk door de Vereniging van Catechisten, 1928-2003. Hilversum 2004. In: Noordbrabants historisch jaarboek 22-23 (2005-2006) 345-347.

– Rev. of: J.A.M. Hoekx a.o. (eds), Kroniek van Molius. Een zestiende-eeuwse Bossche priester over de geschiedenis van zijn stad. ’s-Hertogenbosch 2004. In: Noordbrabants historisch jaarboek 22-23 (2005-2006) 379-380.

– Rev. of: M. Muskens & Arjan Broers, Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens. Nijmegen 2004. In: Noordbrabants historisch jaarboek 22-23 (2005-2006) 387-389.

– Rev. of: Cees Slegers, Antoon Coolen 1897-1961. Biografie van een schrijver. Tilburg 2001. In: Noordbrabants historisch jaarboek 22-23 (2005-2006) 393-394.

– Rev. of: Guillelmus a Sancto Theodorico, Opera omnia, III, Opera didactica et spiritualia. Turnhout 2003. In: Ons geestelijk erf 78 (2004[2008]) 385-387.

– Rev. of: Anko Ypenga, Sacramentum. Hugo van St.-Victor († 1141) en zijn invloed op de allegorische interpretatie van de liturgie en de sacramentele theologie vanaf 1140 tot aan Durandus van Mende († 1296). Een hermeneutisch-methodologische benadering. Groningen 2002. In: Nederlands theologisch tijdschrift 58 (2004 [2005]) 352-353.

– Rev. of: Léon van liebergen & Wouter Prins (ed.), Deftige devotie [ten. cat.]. Uden 2003. In: Noordbrabants historisch jaarboek 21 (2004) 229-230.

– Rev. of: Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken, 4. Amersfoort 2003. In: Signum 16 (2004) 103-104.

 

– Rev. of: Klaus Militzer (ed.), Kölner Geistliche im Mittelalter, Bd. 1. Männer. Köln 2003. In: Signum 16 (2004) 126-127.

– Rev. of: Otto Langer, Christliche Mystik im Mittelalter. Mystik und Rationalisierung – Stationen eines Konflikts. Darmstadt 2004. In: Tijdschrift voor theologie 44 (2004) 308.

– Rev. of: Barbara Baert, Een erfenis van heilig hout. De neerslag van het teruggevonden kruis in tekst en beeld tijdens de Middeleeuwen. Leuven 2001. In: Trajecta 13 (2004 [2005]) 479-480.

– Rev. of: J. Degeest & J. Dewinter (ed.), Ermelindis van Meldert. Ter Donk, Bevekom, Meldert. Huldeboek naar aanleiding van de zesde erkenning van de relieken van de H. Ermelindis op 3 september 2000. Meldert 2000. In: Bijdragen tot de geschiedenis 86 (2003 [2005]) 500-501.

– Rev. of: Maurice Ackermans & Theo Hoogbergen (ed.), Kloosters en religieus leven. Historie met toekomst. ’s-Hertogenbosch 2002. In: Noordbrabants historisch jaarboek 20 (2003) 240-245.

– Rev. of: J.J.A.M. Gorisse (ed.), De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout. Oosterhout/Tilburg 2002. In: Noordbrabants historisch jaarboek 20 (2003) 264-266.

– Rev. of: Marit Monteiro, Vroomheid in veelvoud. Geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot, 1797-1997. Hilversum 2000. In: Noordbrabants historisch jaarboek 20 (2003) 270-273

– Rev. of: Jacques Deveseleer, Philippe Desmet & Monique Maillard-Luypaert (ed.), Reliques et châsses de la collégiale de Soignies. Objets cultes et traditions. Soignies 2001. In: Signum 15 (2003) 81-84.

– Rev. of: Hubertus Lutterbach, Gotteskindschaft. Kultur- und Sozialgeschichte eines christlichen Ideals. Freiburg/Basel/Wien 2003. In: Tijdschrift voor theologie 43 (2003) 409.

– Rev. of: Barbara Baert & Veerle Fraeters (ed.), Aan de vruchten kent men de boom. De boom in tekst en beeld in de middeleeuwen. Leuven 2001. In: Trajecta 12 (2003) 258-259.

– Rev. of: Henricus Jonghen, Onze-Lieve-Vrouw van Hasselt. Geschiedenis van het aloude miraculeuze beeld en van de kapel, alsook van de vermaarde broederschap van de Heilige Maria te Hasselt. Introd. and transl. by Jan Papy. Hasselt 2003. In: Trajecta 12 (2003) 264-265.

– Rev. of: Paulus Huismans & Kristina Van Wonterghem (ed.), Het obituarium van de Sint-Trudoabdij te Odegem, te Brugge en te Male, 1149-2002. Sint-Kruis (Brugge) 2002. In: Trajecta 12 (2003) 408.

– Rev. of: Monique Maillard-Luypaert, Les suppliques de la Pénitencerie Apostolique pour les diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai (1410-1411) (A.S.V., Penitenzieria Ap., Reg. Matrim. et Div., 1). Brussel / Rome 2003. In: Trajecta 12 (2003) 414.

– Rev. of: Martine Delaveau & Denise Hillard (eds), Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris. Paris 2002. In: Trajecta 12 (2003) 414-415.

– Rev. of: Luc Duerloo & Marc Wingens, Scherpenheuvel. Het Jeruzalem van de Lage Landen. Leuven 2002. In: Trajecta 12 (2003) 416-417.

– Rev. of: Alt-katholische Pfarrgemeinde Nordstrand (ed.), De Domo Nordstrandica. Festschrift zum 350-jährigen Bestehen der alt-katholische Pfarrgemeinde Nordstrand (1654-2004). Nordstrand 2004. In: Trajecta 12 (2003) 419-420.

– Rev. of: Philippe Desmette, Les brefs d’indulgences pour les confréries des diocèses de Cambrai et de Tournai aux XVIIe et XVIIIe siècles (A.S.V., Sec. Brev., Indulg. Perpetuae, 2-9). Brussel / Rome 2002. In: Trajecta 12 (2003) 421-422.

– Rev. of: Maurits Smeyers, Vlaamse miniaturen. Van de 8ste tot de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament. Leuven 1998. In: Trajecta 11 (2002) 79-80.

– Rev. of: Jos Boschmans & Frank Daelemans (ed.), Sophie’s ster schittert over Grimbergen. Jan Baptist Sophie (1692-1775 en zijn abdij. Grimbergen 2001. In: Trajecta 11 (2002) 278-279.

– Rev. of: Suzanne van Aerschot & Michiel Heirman, Vlaamse begijnhoven. Werelderfgoed. Leuven 2002. In: Trajecta 11 (2002) 361.

– Rev. of: Charles de Miramon, Les “donnés” au Moyen Âge. Une forme de vie religieuse laïque (v. 1180 – v. 1500). Paris 1999. In: Signum 14 (2002) 65-67.

– Rev. of: B. Bouckaert (ed.), De Sint-Baafskathedraal in Gent. Van Middeleeuwen tot Barok. Gent/Amsterdam 2000. In: Signum 14 (2002) 92-95.

– Rev. of: J. Stiennon, Un Moyen Age pluriel. Recueil d’articles. Malmedy 1999. In: Signum 13 (2001) 9-10.

– Rev. of: R. Limbeck (ed.), Der St. Agneskonvent zu Emmerich. Emmerich 1998; and of : A. Bollmann & N. Staubach (eds), Schwesterbuch und Statuten des St. Agnes-Konvents in Emmerich. Emmerich 1998. In: Signum 13 (2001) 18-21.

– Rev. of: R. Bauer a.o. (eds), Thomas Becket in Vlaanderen. Waarheid of legende? Kortrijk 2000. In: Signum 13 (2001) 122-125.

– Rev. of: Roger van Schoute & Brigitte de Patoul (ed.), De Vlaamse primitieven. Leuven 1995. In: Trajecta 10 (2001) 78-81.

– Rev. of: Paul Verdeyen, Willem van Saint-Thierry en de liefde. eerste mysticus van de Lage Landen. Leuven 2001. In: Trajecta 10 (2001) 187.

 

– Rev. of: Klaartje Mestdach, Het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof op het elan van de Contrareformatie (1589-1795). Gent 2000. In: Trajecta 10 (2001) 188.

– Rev. of: B. Hamm & T. Lentes (ed.), Spätmittelalterliche Frömmigkeit zwischen Ideal und Praxis (Spätmittelalter und Reformation, n.R. 15). Tübingen 2001. In: Tijdschrift voor theologie 41 (2001) 318-319.

– Rev. of: Anna Bergmans (ed.), Leuven in de Late Middeleeuwen. Dirc Bouts. Het Laatste Avondmaal. Tielt/Brussel 1998. In: Trajecta 9 (2000) 322-323.

– Rev. of: Jos Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan. Nijmegen 1999. In: De Bazuin 82 (1999) nr. 23, 11.

– Rev. of: W. Scheepsma, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften. Amsterdam 1997. In: Signum 11 (1999) 35-38.

– Rev. of: Joannes Molanus, Traité des saintes images, I-II. Paris 1996. In: Signum 11 (1999) 53-56.

– Rev. of: A.A. MacDonald, H.N.B. Ridderbos & R.M. Schlusemann (ed.), The Broken Body. Passion Devotion in Late-Medieval Culture (Mediaevalia Groningana 21). Groningen 1998. In: Millennium 13 (1999) 63-67.

– Rev. of: Louis van Tongeren, Het feest van Kruisverheffing en de zingeving van het kruis tijdens de vroege middeleeuwen. Een liturgie-historische studie. Tilburg 1995. In: Millennium 12 (1998) 196-198.

– Rev. of: F. van der Pol & M. Smit (ed.), De susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent. Kampen 1997. In: Signum 10 (1998) 154-157.

– Rev. of: E. Put, M.J. Marinus & H. Storme (ed.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A, vol. 22). Leuven 1996. In: Bijdragen tot de geschiedenis 81 (1998) 439-444.

– Rev. of: P. Leupen, Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millennium na Christus. Amsterdam 1996. In: Signum, 9 (1997) 31-33.

– Rev. of: W. Grootaers a.o., Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis. Gent 1996. In: Signum, 9 (1997) 34-36.

– Rev. of: B.A.M. Ramakers, Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd. Amsterdam 1996. In: Signum, 9 (1997) 37-41.

– Rev. of: Martin Ohst, Pflichtbeichte. Untersuchungen zum Bußwesen im hohen und späten Mittelalter. Tübingen 1995. In: Trajecta, 6 (1997) 291-292.

– Rev. of: Anneke Mulder-Bakker, Hans van Dijk a.o., De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering. Hilversum 1995. In: Madoc. Tijdschrift over de Middel­eeuwen, 10 (1996) 183-185.

– Rev. of: S.A. Vosters, Het beleg en de overgave van Breda in geschiede­nis, litteratuur en kunst, 3 delen. Breda 1993. In: Trajecta, 5 (1996) 89.

– Rev. of: H.J.E. van Beuningen & A.M. Koldeweij, Heilig en profaan. 1000 Laatmid­deleeuwse Insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen. Cothen 1993. In: Volkskundig Bulletin, 22 (1996) 99-100.

– Rev. of: Jozef Van Haver, Voor u, beminde gelovigen. Het Rijke Roomse Leven in Vlaanderen 1920-1950. Tielt 1995. In: Volkskundig Bulletin, 22 (1996) 205-206.

– Rev. of: Jan Pluis, met medewerking van Jurriaan Wijchers, Bijbeltegels. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van de 17e tot de 20e eeuw. Münster 1994. In: Volkskundig Bulletin, 22 (1996) 213-214.

– ‘Item precipimus…’ Over laatmiddeleeuwse synodale statuten en hun betekenis voor de geschied­schrijving. In: Signum, 7 (1995) 66-72.

– Zeshonderdvijftig jaar Mirakel van Amsterdam. Activiteiten en publikaties in 1995. In: Volkskundig bulletin, 21 (1995) 413-417.

– Rev. of: Herbert Vorgrimler, Geschichte der Hölle. München 1993. In: Ons Geestelijk Erf, 69 (1995) 175-176.

– Rev. of: E.A. Overgaauw, Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d’Utrecht et de Liège. Etude sur le développement et la diffusion du Martyrologe d’Usuard. Hilversum 1993, 2 delen. In: Trajecta, 4 (1995) 78-79.

– Rev. of: Arnold Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultus vom frühen Christen­tum bis zur Gegenwart. München 1994. In: Volkskundig Bulletin, 21 (1995) 93-94.

– Rev. of: Ingolf Bauer (Hrsg.), Frömmigkeit. Formen, Geschichte, Verhalten, Zeugnisse. Lenz Kriss-Rettenbeck zum 70. Geburtstag. München 1993. In: Volkskundig Bulletin, 21 (1995) 103-105.

– Rev. of: Irene Faber a.o. (eds), ‘Neemt en eet’. Avondmaal en eucharistie in kunst- en kerkhistorisch perspectief. Zoetermeer 1994. In: Volkskundig Bulletin, 21 (1995) 121-122.

 

– Rev. of: L. van Liebergen & W. Prins (ed.), Clara – 1193-1253 – in de Nederlanden. Uden 1994. In: Volkskundig bulletin, 21 (1995) 418-419.

– Rev. of: Xander van Eck, Kunst, twist en devotie. Goudse katholieke schuilkerken 1572-1795. Delft 1994. In: Volkskundig bulletin, 21 (1995) 422-423.

– Rev. of: Peter Jezler (Hrsg.), Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter. Eine Austellung des Schweizerischen Landesmu­seums in Zusammenarbeit mit dem Schnütgen-Museum und der Mittelalterabteilung des Wallraf-Richartz-Museums der Stadt Köln. Zürich 1994. In: Volkskundig bulletin, 21 (1995) 425-426.

– Liturgiegeschiedenis: meer dan een vak apart. Enkele recent verschenen publicaties. In: Signum. Nieuwsbrief Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen, 6 (1994) 4-7.

– Rev. of: Chr. A.M. Kuyer, Brabantia Illustrata. II. Inventaris van topografische afbeeldingen aanwezig in de Brabant-Collectie van de Katholieke Universiteit Brabant. Tilburg 1992, 3 delen. In: Trajecta, 3 (1994) 86.

– Rev. of: Jan Brouwers, Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis. Tilburg-‘s-Hertogen­bosch 1992. In: Trajecta, 3 (1994) 86-87.

– Rev. of: Bart Minnen, Een landelijke parochie in de middeleeuwen. Rotselaar van 1044 tot 1559. Leuven 1991. In: Trajecta, 3 (1994) 89.

– Rev. of: Harry Drenth, Mysterium Crucis. De betekenis van het kruis in het christendom. In: Trajecta, 3 (1994) 89.

– Rev. of: Kaspar Elm & Michel Parisse (Hrsg.), Doppelklöster und andere Formen der Symbiose männlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter. Berlin 1992. In: Trajecta, 3 (1994) 177-178.

– Rev. of: Manfred Probst, Bibliographie der katholischen Ritualiendrucke des deutschen Sprachbe­reichs. Diözesane und private Ausgaben. Münster 1993. In: Trajecta, 3 (1994) 277.

– Rev. of: Paul Trio, Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen. Leuven 1993. In: Trajecta, 3 (1994) 373-375.

– Rev. of: Detlef Altenburg, Jörg Jarnut & Hans-Hugo Steinhoff (Hrsg.), Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner Symposion des Mediävisten­verbandes. Sigmarin­gen 1991. In: Volkskundig Bulletin, 20 (1994) 78-79.

– Rev. of: J. van Herwaarden, Op weg naar Jacobus. Het Boek, de Legende en de Gids voor de pelgrim naar Santiago de Compostela. Hilversum 1992. In: Volkskundig Bulletin, 20 (1994) 88-89.

– Rev. of: W.H. Vroom, In tumultu gosico. Over relieken en geuzen in woelige tijden. Nijmegen 1992. In: Volkskundig Bulletin, 20 (1994) 107-108.

– Rev. of: H.B. Teunis a.o., Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam-Atlanta (Ga) 1991. In: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 47 (1993) 331-332.

 

– Rev. of: Ch. van Gerwen, De heilige Kempen. Cultuur en kunst uit de Neder­landse en Belgische Kempen. Valkenswaard 1992. In: Trajecta, 2 (1993) 80-81.

 

– Rev. of: M. Cloet (ed.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis. Gent 1991. In: Trajecta, 2 (1993) 82-83.

– Rev. of: C. Baarda & J.M.M. Hermans, Brabantse Handschriften. Gerrit van Orden (1774-1854) en zijn schenking van handschriften aan het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Tilburg 1992. In: Trajecta, 2 (1993) 84-85.

– Rev. of: F.X. Spiertz, De katholieke liturgie in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerd­heid. Nijmegen 1992; F.X. Spiertz, Het Rituale Contractum et Abbreviatum van de Noordelijke Nederlanden. Tekstkritische uitgave. Nijmegen 1991. In: Trajecta, 2 (1993) 180-181.

 

– Rev. of: R. Jansen, Inventaris van de Vereniging tot Bevordering van Katholiek Bijzonder Onderwijs in het Bisdom Haarlem en van de Bisschoppelijke Kweekschool Beverwijk, later Pedagogi­sche Akademie Beverwijk, 1869-1984. Haarlem 1992. In: Trajecta, 2 (1993) 186.

– Rev. of: E. Boer-Dirks, Sint-Nicolaas, een levende legende. Wandschilderingen in de Sint Nicolaas­kerk. Amsterdam 1992. In: Trajecta, 2 (1993) 189.

– Rev. of: P.J.H. Ubachs & I. Evers (ed.), Magister artium. Onderwijs, kerk en kunst in Limburg. Sittard 1992. In: Trajecta, 2 (1993) 385.

– Rev. of: P. Post & J. Pieper, De Palmzondagviering. Een landelijke verkenning. Kampen 1992. In: Volkskundig Bulletin, 19 (1993) 137-138.

– Rev. of: M. Rubin, Corpus Christi. The Eucharist in late medieval culture. Cambridge etc. 1991. In: Volkskundig Bulletin, 19 (1993) 293-294.

– Rev. of: G. Verhoeven, Devotie en negotie. Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen. Amsterdam 1992. In: Volkskundig Bulletin, 19 (1993) 298-300.

– Rev. of: W.C.M. Wüstefeld, Middeleeuwse boeken van Het Catharijneconvent. Zwolle-Utrecht 1993. In: Een-twee-een. Informatiebulletin van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, 21 (1993) 722.

– Rev. of: L. Lejeune & A. Neuberg (ed.), Beaux dimanches autrefois. Orfèvre­rie et ornements liturgiques dans la province de Luxembourg. Bastogne 1991. In: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden, 1 (1992) 206.

– Rev. of: L. Lejeune & A. Neuberg (ed.), Imagiers de Paradis. Images de piété populaire du XVe au XXe siècle. Bastogne 1990. In Trajecta, 1 (1992) 208.

– Rev. of: Chr. Decock-Gourdin (ed.), Piété populaire en Namurois. Namur 1989. In: Trajecta, 1 (1992) 208-209.

– Rev. of: H.L.M. Defoer a.o., De bijbel in huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw. Zwolle 1991. In: Trajecta, 1 (1992) 212.

– Rev. of: L.C.B.M. van Liebergen (ed.), Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant. Uden 1990. In: Trajecta, 1 (1992) 411.

– Rev. of: Chr. Stutvoet-Joanknecht, Der Byen Boeck. De Middelnederlandse vertalingen van Bonum universale de apibus van Thomas van Cantimpré en hun achter­grond. Amsterdam 1990. In: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 33 (1991) 83-84.

– Rev. of: Ton Brandenbarg, Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw). Nijmegen 1990. In: AGKKN, 33 (1991) 85.

– Rev. of: Reliquien, Verehrung und Verklärung. Skizzen und Noten zur Thematik und Katalog zur Ausstellung der Kölner Sammlung Louis Peters im Schnütgen-Museum. Hrsg. Anton Legner. Köln 1989. In: AGKKN, 33 (1991) 92.

– Rev. of: C.W. Bynum, Holy feast and holy fast. The religious significance of food to medieval women. Berkeley-Los Angeles-London 1987. In: Volkskundig Bulletin, 17 (1991) 63-64.

– Rev. of: Toverij in Nederland, 1795-1985. Bibliografie o.r.v. F. Matter. Amsterdam 1990. In: Volkskun­dig Bulletin, 17 (1991) 333-334.

– Rev. of: G.J.C. Snoek, De eucharistie- en reliekverering in de Middeleeuwen. De middeleeuwse eucharistiede­vo­tie en reliekverering in onderlinge samenhang. Amsterdam 1989. In: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 32 (1990) 137-138.

– Rev. of: P.J. Margry, Amsterdam en het mirakel van het heilig sacrament. Van middel­eeuwse devotie tot 20e-eeuwse stille omgang. Amsterdam 1988. In: AGKKN, 32 (1990) 142-143.

– Rev. of: R. Van der Linden, Mariabedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes. Brugge 1988. In: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 31 (1989) 293.

– Rev. of: M. Gumbert-Hepp, Computus Magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdreken­kun­de uit 1436. Hilversum 1987. In: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 30 (1988) 261-262.

– Rev. of: A. Jans a.o. (eds), Liber amicorum Dr. J. Scheerder. Tijdingen uit Leuven over de Spaanse Nederlanden, de Leuvense Universiteit en Historiografie. Leuven 1987. In: AGKKN, 30 (1988) 271-272.

– Rev. of: R. Van der Linden, Bedevaartvaantjes. Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 vaantjes. Brugge 1986. In: AGKKN, 30 (1988) 272-274.

– Rev. of: J.H.M. Evers & P.G.J. Post, Historisch repertorium met betrekking tot Wittem als bedevaartsoord. Heerlen 1986. In: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 29 (1987) 277-279.

– Rev. of: H.M. Beliën & P.C. van der Eerden, Satans trawanten. Heksen en heksen­ver­volging. Haarlem 1985. In: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 28 (1986) 314-315.

– Rev. of: W. de Blécourt & M. Gijswijt-Hofstra (eds), Kwade mensen. Toverij in Nederland. Amsterdam 1986. In: AGKKN, 28 (1986) 315-317.

Onderwijs

Curriculum Vitae Carolus Matheus Antonius (Charles) Caspers (*19 July 1953, Nijmegen NL)

Marital Status

Married with Geertrui Van Avermaet in 1979.
Children: Charlotte, Johannes, Peter, Andreas, Mathilde.
Grandchildren: Fabian, Karmijn

Functions

 • Present (from January 1999): staff member of the Titus Brandsma Institute (Radboud University, Nijmegen NL). Present project: Vincentian Spirituality Research.
 • Until 2016 (from July 2009): academic secretary of the Titus Brandsma Institute.
 • Until July 2011 (from February 2010): academic director a.i. of the Titus Brandsma Institute
 • Until September 2001 (from January 1991): coordinator of the Liturgical Institute, Tilburg University.
 • Until 1 October 1998 (from September 1994), researcher at the Meertens Institute (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) in Amsterdam and co-editor of the four volume lexicon on Dutch Pilgrimage Shrines.
 • October 1992: PhD thesis on The Eucharistic Devotion and the Feast of Corpus Christi in the Low Countries during the Late Middle Ages, Utrecht University.
 • From 1985: several appointments as researcher, teacher and pastoral worker.
 • November 1985: MA thesis on The Diocesan Synods and Synodal Statutes of the Anciens Dioces of Cambrai, c. 1300 – c. 1500, Tilburg University.
 • From September 1972: studies in respectively Law (Nijmegen), Philosophy (Gendt, Belgium) and Theology (Tilburg), the last study resulting in MA (cum laude).
 • June 1972: Grammar School diploma, Oelbert Gymnasium, Oosterhout (The Netherlands)

Fields of interest

 • Vincentian Spirituality
 • Aspects of the spiritual renewal movement of the Devotio Moderna
 • Religious history: pilgrimages, liturgy, canon law, marriage, witchcraft, etc.

Nevenfuncties