Home » Over ons » Medewerkers » Rijcklof Hofman

Rijcklof Hofman

ContactOnderzoekOnderwijsCurriculum VitaeNevenfuncties

Rijcklof Hofman, van huis uit classicus, keltoloog en mediolatinist, werkt sinds 1994 als wetenschappelijk medewerker bij het Titus Brandsma Instituut. Hij begon met onderzoek naar de overlevering van de werken van Thomas van Kempen in handschriften en vroege drukken.

Inmiddels legt hij zich volledig toe op de kritische editie van de complete werken van Geert Grote (1340-1384), de grondlegger van de religieuze hervormingsbeweging Moderne Devotie. Hofman transcribeert in zijn onderzoek de oorspronkelijke Latijnse teksten van Grote zoals die in handschriften zijn overgeleverd. Van de verwachte zeven delen zijn er bij uitgeverij Brepols al vier gepubliceerd.

Sinds 2004 is hij ook conservator van de Brandsma Collectie, een collectie foto’s van handschriften die door Titus Brandsma samen met zijn assistente Zr. Feugen in de jaren ’30 van de vorige eeuw is verzameld.

Hofman is gespecialiseerd in de Moderne Devotie. In samenspraak met het Historisch Centrum Overijssel coördineerde samen met Anna Dlabačová (Universiteit Leiden) en Wendy Litjens (Titus Brandsma Instituut) de totstandkoming van  een compleet, zeer prettig leesbaar en prachtig geïllustreerd overzichtsboek (De moderne devotie).

> Lees een korte impressie van het boek De moderne devotie
> Beluister het radio interview over de moderne devotie op 12 maart 2018 met Rijcklof op Radio Maria

R. H. F. Hofman (Rijcklof)
Wetenschappelijk medewerker
Rijcklof.Hofman@titusbrandsmainstituut.nl
Kamernummer 12.02b
Telefoon 024 361 18 36

Boekpublicaties

 • The St Gall Priscian Commentary. Part 1. Vol. 1: Introduction; Book 1-5. Vol. 2: Translation and Commentary; Indices. (Studien und Texte zur Keltologie, herausgegeben von Erich Poppe, Band 1). iv + 330, iv + 416 pp., Münster: Nodus Publikationen (1996).Gerecenseerd door P. Schrijver in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 6,4 (1996) 138-140; P.-Y. Lambert in: Études celtiques 33 (1997) 315-316; I. Ventura in: Medioevo latino 18 (1997) 263; P. Schrijver in: Mnemosyne 51,1 (1998) 111-112; R.H. Robins in: The Classical Review, New Ser. 48.2 (1998) 366-368; A. Luhtala in: Early Medieval Europe 7,2 (1998) 236-238; D.S. Wodtko in: Cambrian Medieval Celtic Studies 35 (1998) 91-94; M. Passalacqua in: Peritia 12 (1998) 415-417; L. Breatnach in: Éigse 31 (1999) 159-167; J. Meyers in: Le Moyen Age 108,1 (2001) 166.
 • Loannis Rusbrochii Ornatus spiritualis desponsationis Gerardo Magno interprete, ed. R. Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 172), xcviii + 230 pp., Turnhout: Brepols (2000).Gerecenseerd door G. Hendrix in: Revue d’Histoire ecclésiastique 96 (2001) 609; Bibliographie annuelle du Moyen Age tardif 12 (2002) s.v. Gerardus Magnus; J.E. Vercruysse in: Ephemerides Theologicae Lovanienses 78.1 (2002) 258-259.
 • Gerardi Magni Contra turrim Traiectensem, ed. R. Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 192), Turnhout: Brepols (2003), 745-814. Gerecenseerd in: Bibliographie annuelle du Moyen Age tardif 13 (2003)171-188 (nrs. 1278-1335), door John van Engen in: Ons Geestelijk Erf 78 (2004) 345-368, Deel I Prolegomena (345-355); deel II Contra turrim (355-368), door G.H. Gerrits, in: Speculum 80 (2005) 575-577.
 • Thomas a Kempis, Alleenspraak der ziel, ingeleid door Kees Waaijman, vertaald door Rijcklof Hofman, 165 pp., Baarn: Ten Have (2004).
 • Thomas van Celano, De oudste verhalen over Franciscus van Assisi. Het leven van Sint Franciscus en het gedenkschrift van Franciscus’ daden en deugden, vertaling Rijcklof Hofman, Inleiding en toelichting Gerard Pieter Freeman, 352 pp., Haarlem: Gottmer 2007.
 • Gerardi Magni Opera Omnia, Pars ii.1. Sermo ad clerum Traiectensem de focaristis – Opera minora contra focaristas, cura et studio Rijcklof Hofman, Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 235, Turnhout, 2011, 653 p. Gerecenseerd: door K. Pansters in: TNTL 127.4 (2011) http://www.tntl.nl/index.php/tntl/article/view/239 ; door N. Staubach in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters,70-1 (2014), p. 293-294; door D. Callahan in Catholic historical review, 99.1 (2013), p. 137-138.
 • Een bovenaardse vrouw. Charles Caspers, Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam. Thomas van Kempen, Het leven van de heilige maagd Liduina, vertaald door Rijcklof Hofman, Hilversum, 2014, 168 pp. Gerecenseerd: door Martha Catania-Peters in: Historisch Platform http://historischhuis.nl/recensiebank/review/show/822 ; door Fr. de Vriendt in: Analecta Bollandiana, 133 (2015)  p. 230-232; door [W. van de Ven] in: KNR Bulletin 18:2 (2015) 37, door Koen Goudriaan op: http://www.contactgroepsignum.eu/node/4194 ; door Ludo Jongen in: The Medieval Low Countries 2 (2015), p. 286-290, Lianne van beek in: Quesste 23.1 (2016), p. 54-57.
 • Rudolf Th. M. van Dijk O.Carm., Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie, met medewerking van Rijcklof Hofman, en met een eerste kritische editie van de Statuten van het Meester-Geertshuis, bezorgd door Marinus van den Berg, Hilversum, 2015, 457 p. (postuum verschenen). Gerecenseerd: door Bas Diemel, in: The Medieval Low Countries 2 (2015), p. 281-285.
 • Gerardi Magni Opera Omnia, Pars ii.2. Scripta contra simoniam et proprietarios, cura et studio Rijcklof Hofman et Marinus van den Berg, Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis  235A, Turnhout, 2016, 525 pp.

Wetenschappelijke publicaties

 • “Nieuw bewijsmateriaal voor de bekendheid van Ver­gi­lius in het vroegmiddeleeuwse Ier­land”, in: Monni­ken, ridders en zee­vaarders: opstellen aangeboden aan Maartje Draak, edd. D.R. Edel, W.P. Ger­ritsen en K. Veelenturf, Amsterdam: G. Timmer Prods (­1988) 17-37.
 • “Some new facts concerning the knowledge of Vergil in early Medieval Ireland”, in: Études Celtiques 25 (1988) 189-212.
 • “Glosses in a 9th cent. Priscian Ms. probably at­tri­but­able to Heiric of Auxerre († ca. 876) and their con­nections”, in: Studi Medievali, 3a S., 29 (1988) 805-839.
 • “Moines irlandais et métrique latine”, in: Étu­des Celtiques 27 (1990) 235-66.
 • “The Priscian text used in three 9th-cent. Irish Dona­tus Comme­ntaries”, in: Diversions of Galway. Papers on the History of Linguistics, ed. A. Ahl­qvist, Amster­dam/Phila­delphia: John Benjamins (1992) 7-15.
 • “Ierse geleerdheid in de Middeleeuwen”, in: Kelten en Keltologen. Inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, ed. K. Veelenturf, Amsterdam: G. Timmer (1993) 26-9 & 79-81.
 • “Humanisten en de studie van het Keltisch”, in: Kelten en Keltologen. Inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, ed. K. Veelenturf, Amsterdam: G. Timmer (1993) 38-41 & 85-87.
 • (i.s.m. I. Kiewik) Handleiding Collectie Laat-Latijn, Utrecht: Letterenbibliotheek Utrecht (1993).
 • “The linguistic preoccupations of the glossators of the St Gall Priscian”, in: Historiographia Linguistica 20:1 (1993) 111-126.
 • “The linguistic preoccupations of the glossators of the St Gall Priscian”, in: History of Lin­guis­tic Thought in the Early Middle Ages, ed. Vivien Law (= Studies in the History of the Language Sciences 71, Amsterdam/Phil­adel­phia: John Benjamins (1993) 111-126. Gerecenseerd door M.W. Herren in: Peritia 9 (1995) 409-412.
 • “The gender of Latin “dies” (day)”, in: Cultural Identity and Cultural Integration: Ireland and Europe in the Early Middle Ages, ed. D.R. Edel, Dublin: Four Courts Press (1995) 82-91. Gerecenseerd door T.O. Clancy in: Early Medieval Europe 9-2 (2000) 262-263.
 • “Verslag van het 6e Keltisch Colloquium”, in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 6.3 (1996) 80-81.
 • “Isidore in the St. Gall glosses”, in: Ireland and Europe in the Early Middle Ages: Learning and Literature, edd. M. Richter and P. Ní Chatháin, Stuttgart: Klett-Cotta (1996) 173-186.
 • Lemma “Glosses”, in: The Oxford Companion to Irish Literature, ed. R. Welch, Oxford: Clarendon Press (1996).
 • “Onderwijs in Middeleeuws Egmond”, in: In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond, ed. G.N.M. Vis, Hilversum: Verloren (1997) 45-63.
 • “Archeologische expositie in de Brakke Grond”, in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 7.1 (1997) 9.
 • “In de wieg gelegd voor kroon en mijter”, in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 11.4 (1997) 212-213.
 • “Een kleuter als godslasteraar”,  in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 11.4 (1997) 248-249.
 •  “Marcus Zuerius Boxhorn (1612-1653)”, in: Kelten en de Nederlanden van prehistorie tot heden, ed. L. Toorians, Leuven: Peeters (1998) 149-167.
 • “Manuscripts and Tradition of Grammatical Texts from Antiquity to the Renaissance. 11th Course of the International School for the Study of Written Records. 16.-23.10.1997, Ettore Majorana Centre, Erice (Sicily)” Tagungsbericht, in: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 8.1 (1998) 128-131.
 • “De functionaliteit van handschriften uit de Moderne Devotie”, in K. Veelenturf (ed.), Geen povere schoonheid: bijdragen over laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie (Nijmegen: Valkhof Pers, 2000), 169-194.
 • “The Irish Tradition of Priscian”, in: M. de Nonno, P. de Paolis, L. Holtz (edd.), Manuscripts and Tradition of Grammatical Texts from Antiquity to the Renaissance (Cassino, 2000), 257-287.
 • “Interventions from vernacular manuscripts in De Ornatu Spiritualis Desponsationis, Geert Grote’s Latin translation of Jan van Ruus­broec’s Die geestelike brulocht”, in: B. Plachta, W. Woesler (edd.), Edition und Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Texttransfers [Beihefte zu editio, 18] (Tübingen: Niemeyer, 2002), 209-218.
 • “Thomas als Biograf”, in: U. Bodemann-Kornhaas (ed.), Kempener Thomasbeiträge (Kempen, 2002), 21-31.
 • “Geert Grote’s treatise Contra turrim Traiectensem and his conversion to a spiritually oriented life”, in: Spirituality renewed (Studies in Spirituality Supplements 10), red. Ch. Caspers, R. Hofman, H. Blommestijn (Leuven: Peeters, 2003), 41-55.
 • (i.s.m. E.C. Coppens) “Gerardi Magni opera omnia”, in: J. Leemans, L. Jocqué (edd.), Corpus Christianorum 1953-2003. Xenium natalicium. Fifty years of scholarly editing (Turnhout, 2003), 126-129.
 • “Een Oudiers compositum”, in: Arthur, Brigit, Conn, Deirdre … Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen. Onder redactie van Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2003), 103-110.
 • “Het rumineren van de De Imitatione Christi”, in: C. Caspers, Th. Mertens (edd.), Thomas van Kempen en zijn Navolging van Christus = Ons Geestelijk Erf 77.1-2 (2003) 30-42.
 • Lemmata Armagh, Book of; Durrow, Book of; Glosses, in B. Lalor [ed.], The Encyclopaedia of Ireland, Dublin: Gill & Macmillan, 2003, 46;330; 444-445.
 • (i.s.m. Bernadette Smelik) “An unnoticed copy of the Auraicept na n-Éces in MS TCD H.2.17”, in: Bernadette Smelik, Rijcklof Hofman, Camiel Hamans and David Cram (edd.), A Companion in Linguistics. A Festschrift for Anders Ahlqvist on the occasion of his sixtieth birthday (Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2005) 63-65.
 • (i.s.m. J.W.E. Klein) “De notitie over Erasmus”, in: Paul H.A.M. Abels (red.), Erasmus en Gouda (Gouda: Historische Vereniging die Goude, 2006) 161-166.
 • “Oost – west: christelijk en islamitisch cultureel erfgoed (Nijmegen, 23-11-07)”, in: Tijdschrift voor Theologie (2008.1)
 • “A lesson in humility: Geert Grote meets Jan van Ruusbroec”, in: H. Blommestijn e.a., Seeing the Seeker. Explorations in the Discipline of Spirituality (Leuven: Peeters, 2008) 405-413.
 • “Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle”, in: Teeuwen en E. Rose (red.), Middeleeuwse magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat (Middeleeuwse Studies en Bronnen 117) (Hilversum: Verloren, 2009 [2008]) 187-200.
 • “Latin grammars and the structure of the vernacular Old Irish Auraicept na nÉces”, in:  Mary Garrison, Arpád Péter Orbán, Marco Mostert (edd.), Spoken and written language. Relations between Latin and vernacular languages in the Earlier Middle Ages. Papers from the Second Utrecht Symposium on Medieval Literacy (Utrecht studies in medieval literacy, vol. 24), (Turnhout: Brepols, 2013) 185-198.
 • “The early reception of the Deuotio moderna among the Crutched Friars”, in: Church History and Religious Culture 93.4 (2013), 505-534.
 • “Rudolphus Theodorus Maria van Dijk O.Carm. Utrecht, 14 december 1935 – Nijmegen 22 januari 2015”, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2014 – 2015, Leiden, 2016, 106-113.
 • “Geert Gr(o)te”, in: Encyclopedia of Renaissance Philosophy
 • “Commentaar op een kerkelijk wetboek”, in: Hans Kienhorst en Kees Veelenturf (red.), Belangrijk Boekenbezit. Een bloemlezing uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Utrecht: Matrijs, 2017, p. 46-47.
 • “The recipient(s) of Geert Grote’s Letters 15, 27 and 85”, in: Ons Geestelijk Erf  88 (2017), 124-149.
 • “Achievements and desiderata in the study of medieval Irish texts on linguistics”, aan te bieden aan het tijdschrift Ériu  (omvang: 12 pp. typoscript).
 • Medewerking aan: Verknipte Rijkdom. Fragmenten van mid­del­eeuwse handschriften in de Leidse Universiteits­biblio­theek (catalogus tentoonstelling UB Leiden 12-10-92 – 09-11-92).
 • Medewerking aan: M. Coesèl, De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, Leiden: Opulus Press (1997).

Vakpublicaties

 • “Monnikenwerk”, in: NRC-Handelsblad, bijlage Wetenschap & Onderwijs, 3-4 december 2005.
 • “1 Celano 17”, in: Franciscaans Leven 89. 1 (2006) 2.
 • “Troost verwerven”, in: Kees Waaijman e.a., Nuchtere mystiek. Navolging van Christus (Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2006), 153-161.
 • “De innerlijke en goddelijke troost”, in: Kees Waaijman e.a., Nuchtere mystiek. Navolging van Christus (Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2006), 163-172.
 • “1 Celano 19-20”, in: Franciscaans Leven 89. 3 (2006) 99.
 • “1 Celano 94-95. Het visioen van de gekruisigde serafijn en de stigmatisatie van Franciscus”, in: Franciscaans Leven 89. 4 (2006) 146.
 • “1 Celano 108”, in: Franciscaans Leven 89. 6 (2006) [2007] 242.
 • “De betekenis van 1 Celano voor moderne lezers”, in: Franciscaans Leven 89. 6 (2006) [2007] 269-276.
 • “Geert Grote, rondreizend prediker van vaderlandse bodem”, in: Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek 15. 1 (55) (2007) 41-44.
 • “Een lofzang op de ware geestelijke vreugde en een waarschuwing tegen somberheid. 2 Celano 125”, in: Franciscaans Leven 90. 4 (2007) 235.
 • (i.s.m. R. Th. M. van Dijk) “Onbekend geschrift van Geert Grote ontdekt”, in: Collatie 24 (2009) 2-3.
 • “Leven en werk van dr. Rudolf van Dijk O.Carm.”, in: Devotio moderna. ‘Het succes van een vernieuwingsbeweging’. Handelingen van de 6e Geert Grote Dag, [ red. P. Tillema] (Deventer: Piet Tillema Fonds, 2014),  30-37.
 • (i.s.m. C. Caspers) “Blijvend verlangen en vast vertrouwen. Ständige Sehnsucht und felsenfestes Vertrauen. Die Spiritualität des Thomas von Kempen”, in: Hemerken. Thomas a Kempis, das Magazin das inspiriert (Kempen: Thomas-Stiftung Kiefer, 2018) 46-47.
 • “Blijvend verlangen en vast vertrouwen. Ständige Sehnsucht und felsenfestes Vertrauen. Die Spiritualität des Thomas von Kempen”, in: A. Janssen (red.), Hemerken. Thomas a Kempis, das Magazin das inspiriert (Kempen: Thomas-Stiftung Kiefer), 46-47.

Populariserende publicaties

 • (i.s.m. C. Caspers) “Expert meeting over Moderne Devotie te Münster”, in: Collatie 20 (2007) 2.
 • (i.s.m. C. Caspers) “Mystiek of ascese. Het spirituele profiel van de Moderne Devotie”, in: Erasmusplein 18. 3-4 (2007) 6-7.
 • “De Pen. Tien vragen aan Rijcklof Hofman”, in: Wijkkrant Brakkenstein 2. 2 (2008) 5-9.
 • (i.s.m. Marianne Waldekker) De Brandsma collectie. Toelichtende teksten en ontsluiting in 2014 via http://www.academischecollecties.nl/ (Valorisatie).
 • (i.s.m. Paul van den Broek) “Twintig kamers bovenop elkaar. Twaalfde etage: Titus Brandsma Instituut. Werkkamer van: Rijcklof Hofman”, in: Vox 12 (2014) 17, online versie: http://www.voxweb.nl/wp-content/uploads/2014/12/ErasmusVox.pdf

Elektronische publicaties

 • Loannis Rusbrochii Ornatus spiritualis desponsationis Gerardo magno interprete, ed. R. Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 172), opgenomen in: CLCLT 5 Library of Latin texts (CC CD-Rom), release 2002.
 • Gerardi Magni Contra turrim Traiectensem, ed. R. Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 192), verschijnt in: CLCLT 6 Library of Latin texts.
 • Auraicept na nÉces. The Scholars’ Primer, ed. G. Calder. Electronic version by Rijcklof Hofman. Wordt op internet gepubliceerd in het kader van het editieproject CELT Corpus of Electronic Texts. The online resource for Irish history, literature and politics (https://celt.ucc.ie//published/G502003/index.html ).
 • (i.s.m. C. Caspers) “Mystiek of ascese. Het spirituele profiel van de Moderne Devotie”, in: http://www.titusbrandsmainstituut.nl/ned/algemeen/actueel.htm
 • “Oost – west: christelijk en islamitisch cultureel erfgoed (Nijmegen, 23-11-07)”, in: http://www.titusbrandsmainstituut.nl/ned/algemeen/actueel.htm

Redactionele werkzaamheden ten behoeve van

 • Welsh and Breton Studies in Memory of Th.M.Th. Chotzen, edd. R.H.F. Hofman, C.J. Jiskoot, B. Smelik e.a., Utrecht: de Keltische Draak (1995).
 • Kelten van Spanje tot Ierland, edd. R.H.F. Hofman, K. Jongeling, B. Smelik, Utrecht: de Keltische Draak (1996).
 • K. Forsyth, Language in Pictland, Utrecht: de Keltische Draak (1997).
 • Kelten in Nederland, edd. R. Hofman, B. Smelik, L. Toorians, Utrecht/Nijmegen: de Keltische Draak (2000).
 • Spirituality renewed (Studies in Spirituality Supplements 10), red. Ch. Caspers, R. Hofman, H. Blommestijn, Leuven: Peeters, 2003.
 • A Companion in Linguistics. A Festschrift for Anders Ahlqvist on the occasion of his sixtieth birthday, edd. Bernadette Smelik, Rijcklof Hofman, Camiel Hamans and David Cram. Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2005. Gerecenseerd door Arndt Wigger in: Rundbrief 2/ 2005 of the Studienhaus für keltische Sprachen und Kulturen (Bonn, 2005) 10-11, in: Folia linguistica historica 27 (2006), afl. 1-2, 223-228
 • W. Tigges, An Old Irish Primer, Utrecht/Nijmegen: de Keltische Draak (2006).
 • H. Blommestijn, C. Caspers, R. Hofman, F. Mertens, P. Nissen, H. Welzen (edd.), Seeing the Seeker. Explorations in the Discipline of Spirituality (Festschrift Kees Waaijman) (Leuven: Peeters, 2008), 668 pp.
 • Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie, ed. Charles Caspers en Rijcklof Hofman (Hilversum, 2012), 536 pp.

Diverse recensies

 • Recensie van: M. Passalacqua, Tre Testi Grammaticali Bobbiesi, in: Mnemosyne 41,1-2 (1988) 217-218.
 • Recensie van: P. de Paolis, Macrobii Theodosii de Verborum Graeci et Latini Differentiis vel Societatibus Excerpta en M. Passalacqua, Prisciani Caesariensis Institutio de Nomine et Pronomine et Verbo, in Mnemosyne 47,5 (1994) 706-708.
 • “Een Ierse speurder uit de zevende eeuw”. Recensie van: Peter Tremayne, Absolution by Murder; Shroud for the Archbishop; Suffer Little Children, London: Headline 1994; 1995; 1996,  in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 6.4 (1996) 93-94.
 • “Doorweking van de klassieke letteren in Wales”. Recensie van: Ceri Davies, Welsh Literature and the Classical Tradition, Cardiff: University of Wales Press, 1995, in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 6.4 (1996) 141-142.
 • Recensie van: W.M. Lindsay, Studies in Early Medieval Glossaries, ed. by M. Lapidge, in: Mnemosyne 51,4 (1998) 485-489.
 • Recensie van: Paul Wackers e.a., Verraders en Bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde, in: TNTL (1998) 288-289.
 • Roerende levensschets van Maartje Draak. Recensie van: Suzette Haakma (red.) Geleerd in Utrecht. (Studium General reeks, dl. 9802.), in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 8.4 (1998)
 • Recensie van: Glossae Divinae Historiae. The Biblical Glosses of John Scottus Eriugena. Edited by John J. Contreni and Pádraig P. Ó Néill, in: Early Medieval Europe 7.2 (1998) 231-232.
 • Recensie van: Christian de Borchgrave, Eerst Vlaanderen voor Christus. De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap, in: Trajecta 12,3 (2003) 269-270.
 • Recensie van: N. Staubach (red.), Kirchenreform von unten. Gerhard Zerbolt von Zutphen und die Brüder vom gemeinsamen Leben, in: Trajecta 12,4 (2003) 410-413.
 • Recensie van: Theo Klausmann, Consuetudo consuetudine vincitur. Die Hausordnungen der Brüder vom gemeinsamen Leben im Bildungs- und Sozialisationsprogramm der Devotio moderna, in: Trajecta 14,4 (2005) 431-433.
 • Recensie van: Ulrike Bodemann, Nikolaus Staubach (Hrsg.), Aus dem Winkel in die Welt. Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale, in: Trajecta 16,1 (2007) 78-80.
 • Recensie van: Ioannis Rusbrochii De ornatu spiritualium nuptiarum Wilhelmo Iordani interprete, ed. K. Schepers (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 207), Turnhout 2004, 408 pp., € 180,00, in: Trajecta 17,2 (2008) 236-239.
 • Recensie van: José van Aelst, Vruchten van de Passie. De laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso’s Honderd artikelen (Hilversum: Verloren, 2011. 352 pp., isbn 978 90 8704 222 6), in: TNTL 129 (2013), Platform boekbeoordelingen.
 • Recensie van: Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580), Bd. 1. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion – edd. Dick E.H. de Boer und Iris Kwiatkowski, ISBN 978-3-402-13001-8, € 42,00; Bd. 2. Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna – zur Dynamik ihres Gedankengutes – edd. I. Kwiatkowski and J. Engelbrecht †, ISBN 978-3-402-13002-5 € 45,00, Münster: Aschendorff, 2013, 207, resp. 262 pp., in: Tijdschrift voor geschiedenis 128.4 (2015) 660-662.
 • Recensie van: Nico de Glas (vert.), Van Adam tot Antwerpen. Een bloemlezing uit de Origines Antwerpianae en de Operavan Johannes Goropius Becanus; Eddy Frederickx (+) en Toon Van Hal, Johannes Goropius Becanus (1519-1573). Brabants arts en taalfanaat (Hilversum: Verloren, 2014), in: Trajecta (2016), op 08-08-16 geplaatst op http://www.trajectaportal.eu, ook verschenen in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 214-216.
 • (i.s.m. A. Dlabačová) Recensie van: Florian M. Lim, Die Brüder vom Gemeinsamen Leben im 15. Jahrhundert in Deutschland. Vom Münsterschen Kolloquium zum Oberdeutschen Generalkapitel: Eine kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung über Eingliederung und Gemeinschaftsform der süddeutschen Kanoniker. Vita regularis – Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen, Bd. 71, 2017, 224 S., 34.90 EUR. ISBN 978-3-643-13802-6, in: Revue Mabillon 29 (2018).
Hier staat de Onderwijs inhoud

Opleiding

 • 1970-1976   Gymnasium α (Stedelijk Gymnasium, Utrecht).
 • 1976-1984   Studie Klassieke Talen (Universiteit Utrecht). Kandidaatsexamen: 27-04-83. Doctoraal examen: 19-10-84. Hoofdvak: Middeleeuws Latijn. Bijvakken: Klassiek Latijn (met een verzwaarde component patristische auteurs). Middel Welsh. Oud- en Middel Iers.
 • 1981             Summer course in Old and Middle Irish and comparative Celtic philology at the Dublin Institute for Advanced Studies
 • 1989             Summer course in Modern Irish in the Connemara Gaeltacht, organized by the National University of Ireland Galway
 • 1989-1990   Bijvak Paleografie der Westerse Handschriften (RUL).
 • 1996             Promotie: 10-10-96 (promotores: Á.P. Orbán, D.R. Edel)
 • 2001             Bijvak Geschiedenis van het Canoniek Recht (KUN).

Bestuurstaken

 • 1978-1980   Stu­dent-vertegen­woordiger Facul­teitsraad Letteren UU.
 • 1979             Lid van het Hoofdbestuur van de Ned. Jeugd­bond voor Natuurstu­die (NJN), als hoofdredacteur verantwoorde­lijk voor het lande­lijk orgaan Amoeba (oplage: 2000 exx.)
 • 1990             Masterclass aan de École Pratique des Hautes Études, Paris
 • 1992-1999   Lid van het Bestuur van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies, belast met het redacteurschap van de Mededelingen van de Stichting (oplage: 375 exx.).
 • 1995- heden   Secretaris Stichting Uitgeverij de Keltische Draak.
 • 2008-…         Conservator Brandsma Collectie, Titus Brandsma Instituut, Nijmegen
 • 2012-2015   Secretaris en lid personeelsvertegenwoordiging (PVT) Titus Brandsma Instituut, Nijmegen

Onderwijservaring

 • 1978-1983   UU, Vakgroep Keltisch, student-assistent, belast met het geven van de cursus Middel-Welsh.
 • 1985             Christelijk Lyceum te Arnhem, docent Klassieke Talen (eindexamenklas Grieks).
 • 1985-1986   Volksuniversiteit Utrecht, idem.
 • 1985-1986   College ‘De Klop’ te Utrecht, idem (eind­exa­menklas Latijn).
 • 1986-1999   Docent van een leesgroep Latijn voor belangstellenden.
 • 1986-1987   Stedelijk Gymnasium te Den Bosch, ­docent Latijn.
 • 1991-1995   Universiteit Utrecht, Afd. Keltisch, toegevoegd docent, belast met het geven van de cursussen Oud-Iers.
 • 1992-1995   Universiteit Utrecht, Afd. Laat-Latijn, toegevoegd docent, belast met het geven van de cursus Renaissance Latijn.
 • 1997-1998   Titus Brandsma Instituut, Nijmegen, docent van de cursus ‘de spiritualeit van het oeuvre van Gerlach Peters († 1411)’.
 • 1999-2001   RUL, Vakgroep VTW, docent van de cursus Oud-Iers.

Onderzoekservaring

 • 1978-1983   UU, Vakgroep Keltisch, student-assistent.
 • 1979             UU, Vakgroep Laat-Latijn, student-assistent.
 • 1988-1991   NWO, Stich­ting Litera­tuurwe­tenschap, Adjunct Wetenschappelijk Onderzoeker.
 • 1992-1994   NWO, Project Aristoteles Semitico-Latinus, project­medewerker.
 • 1994- …            Titus Brandsma Instituut, Nijmegen, wetenschappelijk onderzoeker, sinds 2000 medewerker project Moderne Devotie, belast met de editie van de opera omnia van Geert Grote.
 • 1998-2001   NWO, Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen, Postdoc-aanstelling.

Wetenschappelijke functies en vormen van samenwerking

 • Lid interuniversitair werkverband Geschiedenis van de Taalkunde.
 • Lid Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft.
 • Lid Henry Sweet Society for the History of Linguistics.
 • Lid van de Onderzoeksschool Mediëvistiek, lijn 1.1 (ontsluiting van bronnen).
 • Member of the Authenticating Panel of the Royal Irish Academy and Irish Biblical Association’s joint project for the edition of Medieval Celtic-Latin biblical and related texts in the Corpus Christianorum series.
 • Deelnemer aan het project ‘Illuminated Inventory of Medieval Manuscripts’ o.l.v. Prof. dr J.P. Gumbert (1990-1996).
 • Hoofd Project Moderne Devotie Titus Brandsma Instituut Nijmegen (vanaf dec. 2000).
 • Secretaris Redactieraad Gerardi Magni Opera Omnia (vanaf dec. 2000).
 • Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
 • Conservator Brandsma Collectie.