Home » Over ons » Medewerkers » Theo van der Zee

Theo van der Zee

ContactOnderzoekOnderwijsCurriculum VitaeNevenfuncties

Theo van der Zee is theoloog. Persoonlijk leiderschap en spiritualiteit is zijn thema. Theo ondersteunt schoolleiders om leiding te geven door niet de eigen wil op de school te leggen, maar vanuit ‘dat wat wil ontstaan.’ Door gesprek, toerusting, advisering en onderzoek biedt hij schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs deze ondersteuning.

Theo werkte als docent in het voortgezet onderwijs en op de Pabo, was bisschoppelijk gedelegeerde, en zette 2001 de stap naar de Radboud Universiteit om daar te werken aan een expertisecentrum voor het katholiek onderwijs. In 2016 ging Theo naar Verus, de landelijke vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Als coördinator katholiek onderwijs, onderzoeker en adviseur is hij hier werkzaam, waarvan twee dagen als wetenschappelijk medewerker voor het Titus Brandsma Instituut.

Bij het TBI onderzoekt hij manieren voor schoolleiders om leiding te geven vanuit ‘dat wat wil ontstaan.’ Een boek is in de pen waarin hij een contemplatieve benadering introduceert en praktisch relevant maakt aan de hand van een drietal ontwerpen voor het goede gesprek.

Lees het artikel dat Theo schreef over het verlangen naar stilte: https://handelingen.com/index.php/artikelen/248-een-tegendraads-verlangen-inleiding-handelingen-2018-2-theo-van-der-zee

Lees ook Theo’s profiel op de Veruswebsite: www.verus.nl/users/theo-van-der-zee

dr. T.S.M. van der Zee (Theo)
Wetenschappelijk medewerker
Theo.vanderZee@titusbrandsmainstituut.nl
Kamernummer 12.04A
Telefoon: 024 361 54 78

Onderzoek

Onderwijs

Theo van der Zee (1966) studeerde geschiedenis, filosofie en theologie, en promoveerde in 2007 in de theologie op het proefschrift Religious ideas, feelings and their interrelationship. Research into the effects of religious education in parables on 10- tot 12-year-olds. Hij was docent, opleider, lid van schoolbestuur, bisschoppellijk gedelegeerde en onderzoeker in het katholiek onderwijs. Momenteel is hij adjunct wetenschappelijk directeur van Verus. Verenging voor katholiek en christelijk onderwijs (www.verus.nl).

  • Voorzitter van de Raad van Advies van de Fontys Hogeschool Theologie/ Levensbeschouwing
  • Lid van redactie van Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap
  • Lid van redactieraad van Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie
  • Editor van Book Series Research on Religious and Spiritual Education (Waxmann Publishers)