Home » Dankwoord voor vertrekkend TBI voorzitter Corjo Jansen

Dankwoord voor vertrekkend TBI voorzitter Corjo Jansen

Dankwoord voor vertrekkend voorzitter TBI Corjo Jansen
24082020

Na zeven jaar heeft prof. mr. C.J.H. (Corjo) Jansen op 9 mei jl.  het voorzitterschap van het Titus Brandsma Instituut (TBI) overgedragen aan prof. dr. J.B. (Johan) Oosterman. Vanaf het moment van zijn benoeming in 2013 door het College van Bestuur heeft Corjo Jansen zich met hart en ziel en met veel elan gewijd aan het helpen realiseren van de missie van het TBI:  wetenschappelijk onderzoek naar, onderwijs in en maatschappelijk uitdragen van de christelijke spiritualiteit en mystiek.

Corjo Jansen heeft als hoogleraar Burgerlijk Recht en Rechtsgeschiedenis veel gezaghebbende publicaties op zijn naam staan over de Tweede Wereldoorlog en voelt zich erg aangesproken door het werk en leven van Titus dat in 1942 zo dramatisch eindigde in Dachau.

Het Dagelijks en het Algemeen Bestuur heeft Corjo Jansen altijd beschouwd als een bestuur op enige afstand, als een Raad van Toezicht. De dagelijkse gang van zaken en de beoefening van de wetenschap zijn allereerst aan de directie en de staf.

Dat laat onverlet dat het bestuur onder leiding van Corjo Jansen de afgelopen jaren in sterke mate het beleid van het TBI mede heeft bepaald. Het heeft diverse wetenschapsplannen vastgesteld en meer richting,  focus en samenhang aangebracht, uitdrukkelijk de verjonging van de staf ter hand genomen en de banden met de Radboud Universiteit (RU) en daarbinnen met de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies verstevigd.

Dat laatste heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat een aantal hoogleraarschappen is gerealiseerd, dat de jaarlijkse subsidie van de RU is verhoogd en dat via de RU de Stichting Reinier Post een aanzienlijke subsidie heeft verstrekt om een wetenschappelijke biografie over Titus te schrijven. 

Het TBI is prof. Corjo Jansen zeer veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet.

TBI voorzitter Corjo Jansen tijdens de Titus Brandsma Lezing 2019 in de Stevenskerk.