Home » De nieuwe Kloosterbijbel is er

De nieuwe Kloosterbijbel is er

Begin november zag een nieuwe uitgave van de Kloosterbijbel het licht. Hierin opgenomen een serie kleurenkaternen over hoe kloosterlingen omgaan met de bijbel. Een prachtige uitgave.

Complete huisbijbel
De Kloosterbijbel is een complete huisbijbel in de Willibrordvertaling, aangevuld met 11 kleurenkaternen met interessante informatie over het kloosterleven in de breedste zin van het woord. Deskundigen schrijven onder meer over Augustinus, Benedictus, Franciscus en Clara, Vincentius en de daarbij behorende vrouwelijke orde, de Jezuïeten, de Karmelieten, de Psalmen, Lectio Divina, Ora et labora en de rol van leken, jongeren en gasten. Uiteraard wordt de tekst gecombineerd met mooie (klooster)fotografie.

Bijdragen Titus Brandsma Instituut
Vanuit het Titus Brandsma Instituut staan er bijdragen in de Kloosterbijbel van Thomas Quartier (samen met Henry Vesseur, over Benedictijnse spiritualiteit), Kees Waaijman (over psalmen in het religieus leven) en Anne-Marie Bos (over de Schrift als inspiratiebron voor karmelieten).

Uiteraard is deze mooie bijbel te verkrijgen in de boekhandel.
En op de website van Berneboek.