Home » De problematische identiteit van de Nijmeegse Universiteit

De problematische identiteit van de Nijmeegse Universiteit

“Toen ik ergens in de loop van de tweede helft van oktober 2020 het bericht vernam dat de Radboud Universiteit Nijmegen, als gevolg van het besluit van de Bisschoppenconferentie, niet langer het predicaat ‘katholiek’ mocht behouden, dacht ik onmiddellijk: over dit thema zou vanuit een ander oogpunt dan een historisch-sociologisch perspectief iets moeten worden geschreven.”, aldus Coban Menkveld.

Coban Menkveld studeerde tussen 2007 en 2016 theologie en religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds augustus 2020 is hij als assistent-biograaf van de nieuwe Titus Brandsma-biografie verbonden aan het Titus Brandsma Instituut. Menkveld heeft eerdere bijdragen gepubliceerd over onder meer Heinrich Barth, Nicolaus Cusanus, Karl Jaspers en het thema dierethiek.

Coban is op persoonlijke titel zeer begaan met wat hij de ‘Nijmeegse kwestie’ noemt. Op 16 december 2020 verscheen bij het tijdschrift Streven zijn wijsgerig-theologisch gemotiveerde bijdrage onder de titel: “De ontneming van het predicaat ‘katholiek’ aan de Nijmeegse universiteit – Een kardinale fout van de bisschoppenconferentie”. Hierin geeft Coban Menkveld aan een kringgesprek te verzorgen waar ook de Bossche bisschop bij aanwezig is. 

Op 12 maart jl. heeft het eerste Bossche Kringgesprek plaatsgehad. Het is de bedoeling dat de samenkomsten tot aan de Dies Natalis in 2023 om de maand zullen plaatshebben. Mogelijk zal op deze honderdste geboortedag van de Universiteit een neerslag van de gesprekken in boekvorm worden gepresenteerd.

> Lees het nieuwe artikel van Coban Menkveld over de Nijmeegse kwestie in tijdschrift Steven.