Home » Evenementen » Nacht van de Mystiek » Nacht van de mystiek 2018

Nacht van de mystiek 2018

Oosters Nabij

Graag nodigen wij u uit voor de Nacht van de Mystiek, die op vrijdag 26 januari 2018 vanaf 20.00 uur in LUX Nijmegen door het Titus Brandsma Instituut georganiseerd wordt. Tijdens deze Nacht van de Mystiek wordt u door voordracht en muziek meegevoerd in deze rijke wereld, die over grenzen van culturen en  religies gaat en ze ook samenbrengt. De focus van onze vierde “Nacht” ligt op de mystieke tradities uit het Oosterse, Byzantijnse Christendom, alsook uit die van  de Soefi-Islam van het Midden Oosten en een vleugje uit het Verre Oosten. Mystiek is van alle tijden en gaat door alle culturen en religies heen en treft de mensen in het hart. Wie iets van deze wereld wil ervaren, is welkom op deze vierde ‘Nacht van de Mystiek’ die het Titus Brandsma Instituut organiseert op vrijdag 26 januari, met als thema “Oosters Nabij”.

Het verslag van de Nacht van de Mystiek 2018, aangevuld met enkele foto’s:

De vierde Nacht van de Mystiek was – opnieuw – een groot succes. LUX Nijmegen was goed gevuld en bleef goed gevuld tot het einde, omstreeks 00.00 uur ’s nachts. De sfeer van de avond was intiem, geïnteresseerd en veel afwisseling tussen muziek en sprekers en daarbinnen ook weer tussen de stijlen van muziek en de onderwerpen van de sprekers. Alles verbonden door het thema Oosters Nabij.

Gastheer Leo Fijen kweet zich op zeer gedreven en tegelijk professionele manier van zijn taak. Hij hielp het publiek om een rode draad te vinden doorheen de verschillende onderdelen en dat deed hij ook geloofwaardig. De Nacht werd geopend door Ilda Simonian, geboren in Istanbul, wonend in Amsterdam. Haar uitvoering van  melancholische Armeense liederen, waaronder een prachtig kinderliedje “Kele Kele – Kom mee kom mee”  was een mooi begin van de avond.

Haar opvolger op het toneel, Frank Bosman hield een even flamboyant als indringend betoog over Hugo Ball, de uitvinder van de klankgedichten en één van de founding fathers van het dadaïsme.

Liesbeth Eugelink verzorgde vier Poëtische Intermezzo’s, verdeeld over de avond,  waarin zij gedichten voorlas die haar raakten, Leo Fijen ging in gesprek met haar hierover.

Na de pauze trad het gamelan ensemble Widosari op. Het ensemble Widosari trad op in een geliefde bezetting, namelijk gadhon, een klein kamer-ensemble bestaande uit vijf tot zeven musici, die de meest fijnzinnige instrumenten van de gamelan bespelen: rebab, gender, gambang, slenthem, gong, kendhang, siter en/of suling. De Gadhon-bezetting wordt vaak gekozen voor kleine concertpodia zoals bij LUX.  Zij speelden klassieke muziek uit midden-Java.

In haar inspirerende lezing had Sheyda Sassani (afkomstig uit Iran en van huis uit juriste) het over de dertiende-eeuwse soefi-dichter en -geleerde, Rumi. Titel van de uiteenzetting: Rumi’s mystieke en poëtische grootheid – wat maakt het werk van Rumi zo uniek?

De Vlaamse auteur David Dessin besprak het onderwerp van zijn vorig jaar verschenen en alom geprezen boek: ‘God is een vluchteling’. Terugkeer van het christendom in de Lage Landen via de massale vluchtelingenstroom van de laatste jaren. Van die stroom is ongeveer de helft christen.

De avond werd prachtig afgesloten door het Servisch-orthodox koor, het koor van de parochie van de heilige Sava in Nijmegen. Zij zongen o.a. een Magnificat/Lofzang van Maria.

 

 

Programma
Gastheer Leo Fijen
20.00 uur Opening door Inigo Bocken
20.10 uur Ilda Simonian – zangeres Armeense Muziek
20.30 uur Liesbeth Eugelink – Poëtisch intermezzo
20.40 uur Frank Bosman – Klankgedichten tussen DADA en CATHOLICA
21.00 uur Pauze
21.30 uur Gamelan ensemble Widosari – Muziek
21.50 uur Liesbeth Eugelink – Poëtisch intermezzo
22.00 uur Sheyda Sassani – Rumi’s mystieke en poëtische grootheid. Wat maakt het werk van Rumi zo uniek
22.20 uur Pauze
22.50 uur Liesbeth Eugelink – Poëtisch intermezzo
23.00 uur David Dessin – God is een vluchteling. De terugkeer van het christendom in Europa
23.20 uur Liesbeth Eugelink – Poëtisch intermezzo
23.30 uur Servisch-orthodox koor – Muziek
24.00 uur Einde

 

Video van de Nacht van de Mystiek 2018