Home » Evenementen » Symposia » Congres Liturgie en Mystiek

Congres Liturgie en Mystiek

Tweedaags congres over de band tussen mystiek en liturgie in de christelijke traditie

Dit congres gaat niet door. Het is helaas ook niet mogelijk om het congres op een ander tijdstip door te laten gaan. Heeft u zich al aangemeld, dan ontvangt u van ons bericht.


Op woensdag 21 en donderdag 22 oktober organiseert het Titus Brandsma Instituut een interdisciplinair congres over de band tussen mystiek en liturgie.

Dit congres vloeit voort uit de studiemiddag over mystiek en liturgie in de Late Middeleeuwen die in 2019 in Nijmegen plaatsvond. Verschillende zestiende-eeuwse mystieke werken, waaronder de Arnhemse mystieke preken, de Evangelische Peerle, en de Tempel onser sielen bespreken hoe de mystieke ervaring van God samenhangt met liturgische vieringen. Zij leggen de parallel tussen de ‘uitwendige viering’ van de liturgie en de ‘inwendige viering’ van de liturgie in de geest van de mens, die door God zelf voltrokken wordt.

Thema
Dit congres thematiseert de verhouding tussen de liturgie als middel tussen God en mens, en de persoonlijke mystieke ervaring die in de mystieke literatuur als onmiddellijk, dus zonder bemiddeling, wordt omschreven. Deze thematiek is niet beperkt tot de Middelnederlandse literatuur. Tijdens dit congres komen een aantal werken en auteurs aan de orde die ingaan op de band tussen liturgie en mystiek. Ook gaan sprekers in op de vraag hoe deze traditie vandaag doorwerkt, en wat de mogelijke verbanden zijn tussen deze mystieke beleving van de liturgie en mystagogie.

Dit congres wil uitdrukkelijk ingaan op verschillende aspecten van de liturgie in de verhouding tot mystiek, bijvoorbeeld de Eucharistie, het getijdengebed, en liturgische muziek.

Sprekers
Op dit congres worden bijdrages geleverd door sprekers van verschillende instellingen en van verschillende disciplines uit Nederland en Vlaanderen, met een veelbelovende mix van de disciplines theologie, liturgiewetenschappen, spiritualiteit, letterkunde, musicologie, en filosofie.

Aan dit congres wordt medewerking verleend door:

Ass. Prof. Dr. John Arblaster (Ruusbroecgenootschap / KU Leuven) 

Em. Prof. Dr. Guido de Baere SJ (Ruusbroecgenootschap)

Dr. Inigo Bocken (wetenschappelijk directeur Titus Brandsma Instituut)

Dr. Anne-Marie Bos o.carm. (Titus Brandsma Instituut)

Dr. Ineke Cornet (Titus Brandsma Instituut) 

Prof. Dr. Rob Faesen SJ (KU Leuven & Tilburg School of Catholic Theology)

Prof. Dr. Joris Geldhof (KU Leuven)

Dr. Ad de Keyzer (Titus Brandsma Instituut)

Dr. Hanna Rijken (PThU Amsterdam en Rotterdams Conservatorium)

Dr. Arjan Plaisier (voorm. scriba Protestantse Kerk in Nederland)

Dr. Ad Poirters (Titus Brandsma Instituut)

Prof. Dr. Kees Schepers (Ruusbroecgenootschap)

Locatie: Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9, 6525 EZ Nijmegen.

Datum en tijdstip: Woensdag 21 en donderdag 22 oktober, van ongeveer 9:30 tot 17:30.

De precieze indeling van de dag en de sprekers wordt nader bekend gemaakt.

Kosten: De deelnamekosten voor het tweedaags congres bedragen  €95,-. In de prijs zijn naast de congresmap ook koffie en thee, lunch, en een borrel op donderdagmiddag inbegrepen.

Voor deelname aan het congresdiner in Restaurant ‘Valdin’ op woensdagavond 21 oktober (facultatief) betaalt u € 40,- extra.

De deelnamekosten voor 1 dag bedragen €50,-. Studenten betalen €50,- deelnamekosten voor 2 dagen en €30,- voor 1 dag.

Annuleringsregeling: Tot 1 maand van te voren (vrijdag 18 september) kunt u kosteloos annuleren.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van het programma kunt u contact opnemen met Ineke Cornet, ineke.cornet@titusbrandsmainstituut.nl

Voor vragen rondom aanmelden en praktische zaken neemt u contact op met het secretariaat: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Aanmelden

Dit congres gaat niet door. Het is helaas ook niet mogelijk om het congres op een ander tijdstip door te laten gaan. Heeft u zich al aangemeld, dan ontvangt u van ons bericht.