Home » Expert meeting over Certeau: mystiek als maatschappijkritiek

Expert meeting over Certeau: mystiek als maatschappijkritiek

Voor het eerst is het boek L’étranger ou l’union dans la différence (1969) van Michel de Certeau vertaald in het Nederlands. Het boek is vertaald door Willy Hemelrijk met als titel: De vreemdeling. Eenheid in verschil. Op dinsdag 18 juni organiseert het Titus Brandsma Instituut, samen met de Stichting Thomas More en het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit in Amsterdam een open expert meeting over Certeau. Belangstellenden in het werk van Certeau zijn van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.
> Lees de recensie van De vreemdeling, geschreven door wetenschappelijk directeur Inigo Bocken (pdf)

Wat is een open expert meeting?
Vijf (expert)sprekers behandelen ieder kort (20 minuten) een aspect uit het denken van Michel de Certeau, dat vervolgens in de kring van experts wordt besproken (20 minuten). Als belangstellende volgt u de gesprekken als toehoorder. Er is natuurlijk in het programma ook ruimte voor vragen en eigen inbreng.

Over Certeau
De jezuïet Michel de Certeau (1925-1986), historicus, sociale wetenschapper en theoloog, staat 30 jaar na zijn dood nog steeds in de belangstelling van intellectuele kringen. Zijn werk, één van de inspiratiebronnen voor paus Franciscus, speelt niet alleen in spiritualiteitsstudies, maar ook in de meer seculiere cultural studies een grote rol.

Niet-vanzelfsprekendheid
Voor Certeau is het christelijk geloof nooit vanzelfsprekend. Sterker nog, hij ziet het verlies aan vanzelfsprekendheid juist als iets dat hier eigen aan is. Dat maakt deze Franse denker voor onze tijd bijzonder actueel. De niet-vanzelfsprekendheid van de christelijke spiritualiteit is in het denken van Certeau ook precies datgene wat gevestigde verhoudingen en structuren ter discussie stelt. God laat zich kennen als ‘vreemdeling’. Een theologie die over God wil spreken zal volgens hem dan ook een ‘theologie van het verschil’ moeten zijn.

Wat leren religieuze ervaringen ons op dit punt, vraagt hij zich af. In de christelijke spiritualiteit is het de ‘ervaring van de ander’ die ons op weg kan helpen iets van het mysterie mee te voltrekken, maar die tegelijkertijd maatschappelijke oriënteringen kan aanreiken in een tijd van individualisme en onrust.

Wie, wat, waar?
Dinsdag 18 juni 2019 (aanmelden vóór 10 juni)
13.30 uur tot 17.00 uur
Ignatiushuis, Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam

Kosten € 20,00 (voor studenten € 5,00, kopie collegekaart meesturen).
Gratis voor Vrienden Stichting Thomas More.
Bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL18FVLB0225180634 Stichting Thomas More o.v.v. ‘De Certeau’.

Aanmelden
Aanmelding vóór 10 juni via info@thomasmore.nl

De Certeau’s boek L’étranger ou l’union dans la différence (1969) verscheen dit jaar in het Nederlands onder de titel: De vreemdeling. Eenheid in verschil. Het boek is gedurende de dag voor aanschaf beschikbaar. Michel de Certeau, ‘De vreemdeling. Eenheid in verschil’. Vertaling: Willy Hemelrijk, Amsterdam (Sjibbolet), 2019, 248 p, € 26,50. ISBN: 9789491110382