Home » Geestelijk hooglied: iedere dag een strofe door Loet Swart

Geestelijk hooglied: iedere dag een strofe door Loet Swart

De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen (21 en 22 april). De vastentijd begint op Aswoensdag (dit jaar op 6 maart) en eindigt een aantal weken later op Stille Zaterdag (20 april). Christenen vullen het vasten op allerlei manieren in: niet snoepen, geen alcohol drinken, of 40 dagen geen social media gebruiken.

In de veertigdagentijd leest TBI-collega Loet Swart iedere dag een strofe voor van het Geestelijk Hooglied, geschreven door Johannes van het Kruis. Het Hooglied is een gedicht in veertig strofen. Het is een beurtzang tussen de bruid en de bruidegom. De bruid is de op God verliefde ziel.
> Beluister elke dag een strofe van het Geestelijk Hooglied op Radio Maria (eerste dag is 6 maart)