Home » Blog » Herman Westerinks boek Verlangen & Vertwijfeling vertaald

Herman Westerinks boek Verlangen & Vertwijfeling vertaald

Eind oktober verscheen een bewerkte Engelse vertaling van Herman Westerinks boek Verlangen & Vertwijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit uit 2014. De vertaling kreeg de titel Modernity, Melancholy and Predestination. Cultural Historical, Philosophical and Psychoanalytical Perspectives on the Modern Religious Subject mee en  verschijnt in de serie Studies in Spirituality van Peeters Publishers/ Titus Brandsma Instituut.

‘This book explores religious experiences with the use of philosophical and psychoanalytical theories and perspectives’
aldus Peeters.

Read more about the book and buy.

Geef een reactie