Home » Het coronavirus en het TBI

Het coronavirus en het TBI

21 juli 2020

De coronamaatregelen zijn met ingang van 1 juli nog wat meer versoepeld. Zo is de Universiteitsbibliotheek deels weer open; er kan weer gestudeerd worden en de uitleenbalie is open. Er kunnen toetsen afgenomen worden met maximaal 100 studenten, inachtneming de anderhalve meter afstand. Er wordt hard gewerkt aan een introductieperiode waarbij kleine groepjes studenten elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen in de stad.

Het reguliere onderwijs blijft tot 1 september online en vanaf 1 september vooralsnog op de campus én online (blended). Onze collegereeksen zullen vanaf begin september ook zowel in het Titus Brandsma Memorial (TBM) als via Brightspace / Virtual Classroom plaatsvinden. Daarnaast beraden we ons op andere online activiteiten. Hierover later meer.

Op een rijtje de versoepeling per 1 september:

 • Per 1 september, het begin van het studiejaar, is vooralsnog het reguliere onderwijs op de campus  én online (blended)
 • Niet regulier onderwijs, post initieel, cursussen, trainingen vinden op de campus plaats
 • Diplomauitreikingen kunnen weer op de campus.
 • Studiewerkplekken in de UB worden uitgebreid en de UB gaat weer open.
 • Voor medewerkers: beperkte herstart op de campus werken, volgens rooster.

Herstartplan Radboud Universiteit
Voor een overzicht hoe en wanneer de Radboud Universiteit haar activiteiten wil hervatten na de coronamaatregelen, heeft het college van bestuur een herstartplan vastgesteld. Lees hier de samenvatting van dat plan en/of bekijk de infographic.

15 juni 2020

De coronamaatregelen die tot nog toe golden in Nederland, kunnen stap voor stap versoepelen – zolang het virus onder controle blijft. Ook op de Radboud Universiteit  is er vanaf 1 juni steeds iets meer mogelijk. Ook hier geldt: alle stappen kunnen alleen gezet worden wanneer het virus onder controle blijft.

De RU heeft een gedetailleerd herstartplan geformuleerd. Veiligheid, gezondheid en dosering van het aantal studenten en medewerkers op de campus is cruciaal. Van groot belang is daarbij de potentiele druk op het openbaar vervoer. Daarom wordt verzocht de spits te mijden en alleen naar de campus te komen als het niet anders kan.

In een infographic zie je snel wat wanneer weer kan.

Voor het Titus Brandsma Instituut betekenen de versoepelingen, naast de algemene voorschriften, het volgende:

 • Medewerkers werken zo veel mogelijk thuis
 • Vanaf 15 juni mogen scriptiegesprekken of afspraken met studiebegeleiders op de campus plaatsvinden als het niet anders kan
 • Promoties mogen weer met maximaal 30 personen in de aula plaatsvinden
 • Vergaderlocaties kunnen gereserveerd worden voor maximaal 30 personen. Vergader alleen on campus als het niet online kan
 • Het reguliere onderwijs blijft online tot 1 september
 • Per 1 september, het begin van het studiejaar, is vooralsnog het reguliere onderwijs op de campus, daarnaast online
 • Niet regulier onderwijs, post initieel, cursussen, trainingen vinden op de campus plaats
 • Diplomauitreikingen kunnen weer op de campus.
 • Studiewerkplekken in de UB worden uitgebreid en de UB gaat weer open.
 • Voor medewerkers: beperkte herstart op de campus werken, volgens rooster.

De belangrijkste voorschriften blijven:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Volg de richtlijnen van de rijksoverheid/RIVM.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukte (ga weg als je geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).
 • Mijd de spits

Versoepelingsmaatregelen Radboud Universitiet

 • Vanaf 1 juni mag onderwijs weer op de campus plaatsvinden als het echt niet anders kan. Koffiepunt Panama is weer open voor take away. 
 • Vanaf 15 juni mag practicumonderwijs weer, evenals gesprekken met studiebegeleiders dat niet anders kunnen en stages en scriptiewerkzaamheden die niet online kunnen. Ook mogen toetsen op campus afgenomen worden met maximaal 30 studenten in de ruimte. Promoties mogen weer in de aula met maximaal aanwezigen.
 • Per 1 juli mogen er 100 studenten in een ruimte tentamens maken en 50 studiewerkplekken gaan open. 
 • In augustus vindt de intro plaats. Deze zal in aangepaste vorm doorgaan. 
 • Per 1 september, het begin van het studiejaar, is vooralsnog het reguliere onderwijs op de campus, daarnaast online.
  Niet regulier onderwijs, post initieel, cursussen, trainingen vinden op de campus plaats en ook de diplomauitreikingen kunnen weer op de campus. De studiewerkplekken in de UB worden uitgebreid en de UB gaat weer open. 
 • Voor medewerkers: beperkte herstart op de campus werken, volgens rooster.

 

20 mei 2020

Vanaf 15 juni mag de Radboud Universiteit van de overheid weer toetsen en praktijkonderwijs geven op de campus en is er ruimte voor begeleiding van kwetsbare studenten. Uitgangspunt is onder meer dat iedereen anderhalve meter afstand houdt en voorwaarde is dat studenten niet in de spits reizen.

Het Titus Brandsma Instituut neemt deze versoepeling over. Omdat er geen praktijkonderwijs en/of toetsing op het Instituut plaatsvindt, verandert er voor ons weinig. We blijven thuiswerken zoveel als kan, we mijden de spits en drukke plekken en houden ons aan de 1,5 meter afstand.

1,5 meter campus
Dat betekent voor de universiteit dat er relatief weinig ruimte is. Op basis van de 1,5 meter-maatregel passen in de grootste collegezaal van de Radboud Universiteit (Grotius) bijvoorbeeld slechts 48 personen, in plaats van de normale 482. Ook de capaciteit van de andere zalen is beperkt. Normaal hebben we zo’n 30 zalen waar meer dan 80 mensen in kunnen en zo’n 60 zalen waarin er 20 tot 40 kunnen. Maar door de 1,5 meter-regel kunnen we in verreweg de meeste zalen nog maar maximaal 20 mensen kwijt.

Vermijd de spits 
Om de spits te ontlasten, mogen onderwijsactiviteiten van de overheid in beginsel alleen beginnen en eindigen tussen 11.00u-15.00u en na 20.00u, tenzij onderwijsinstellingen lokaal andere afspraken kunnen maken met de openbaarvervoersbedrijven. De Radboud Universiteit is hierover in overleg.

Duidelijk is dat ruimte en tijd beperkt beschikbaar zijn. Dat maakt keuzes helaas onvermijdelijk. Onze prioriteit ligt bij praktijkonderwijs en toetsing die niet op afstand plaats kan vinden. Het betekent ook dat wie thuis kan werken, thuis blijft werken in elk geval tot september.

De Nederlandse universiteiten stelden samen met de overheid een protocol op met algemene kaders en richtlijnen (of de pdf-versie). De Radboud Universiteit werkt aan een nadere concretisering. In de week na Hemelvaart staat er op de website meer informatie over de herstart van de Radboud Universiteit, inclusief de eerder aangekondigde routekaart.

6 mei 2020

Stap voor stap: Wat kan wanneer?

Op woensdag 6 mei kondigde premier Rutte versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Dat betekent dat vanaf 11 mei de lagere scholen en kinderdagverblijven weer open mogen en kappers en schoonheidsspecialisten weer aan de slag mogen.

Over het opstarten van het hoger onderwijs wordt nog nagedacht. Vanaf 1 juni mogen 30 mensen gebruik maken van horeca, bioscopen en theater. Vanaf 1 juli mag dat met 100 personen. Dit biedt mogelijkerwijs mogelijkheden om langzamerhand weer activiteiten te kunnen organiseren op de Radboudcampus.

Tot er meer bekend is gaan onze activiteiten niet door en werken onze medewerkers zo veel mogelijk thuis. Ondertussen beraden ook wij ons op het nieuwe ‘normaal’ en de anderhalve meter economie.
> Lees in duidelijke taal wat er weer mogelijk is.

 

23 april 2020

Dinsdag 21 april liet premier Mark Rutte weten dat we vol moesten houden en dat de meeste corona-maatregelen met een maand verlengd werden tot 20 mei.

Over wetenschappelijk onderwijs heeft Rutte niets expliciet gezegd. Dit betekent dat wij ons houden aan de datum van 1 juni die we eerder communiceerden. Tot 1 juni zal er geen fysiek onderwijs gegeven worden op het Titus Brandsma Instituut.

Ook werken alle TBI collega’s thuis, tenzij het echt niet anders kan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 20 mei.

Op de website www.ru.nl/coronavirus leest u meer in detail wat de corona-maatregelen voor de academische gemeenschap betekenen.

 

1 april 2020

Op dinsdag 31 maart heeft de regering aangegeven dat de corona-maatregelen tot en met 28 april worden verlengd. Dit betekent onder andere zo veel mogelijk thuis blijven en thuis werken, tenzij niet anders kan of je een cruciaal beroep hebt. Ook blijven de horeca en scholen gesloten. 

De Radboud Universiteit besloot op 24 maart al om al het fysieke onderwijs tot 1 juni te laten vervallen. Momenteel wordt het merendeel van de colleges online verzorgd, en ook toetsing waar mogelijk online georganiseerd.

Het Titus Brandsma Instituut heeft zich hierbij aangesloten en ook al het onderwijs en andere activiteiten afgezegd. Dit betekent concreet dat de TBI Lezing van 8 mei niet doorgaat, en ook de Studieweek Mystiek over Thomas Mertons natuurmystiek van 6 /m 9 juli gaat niet door. Omdat er nu nog te veel onzeker is rondom de corona-maatregelen, hebben we deze moeilijke beslissing toch genomen. We hebben Kick Bras bereid gevonden de Studieweek nu in 2021 te verzorgen van 5 t/m 8 juli. 

We beraden ons momenteel op online mogelijkheden om u toch van dienst te kunnen zijn. Via de website en de nieuwsbrief houden we relaties op de hoogte.

Zie ook onze eerdere berichtgeving.

Geen onderwijs en tentamens op de Radboudcampus tot 1 juni
Op maandagavond 23 maart maakte de regering nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Zo worden alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen.

In lijn met die maatregelen zal het onderwijs op de Radboud Universiteit tot 1 juni waar mogelijk online aangeboden worden. Eerder was hiervan al sprake tot 6 april, maar deze termijn wordt nu dus verlengd.

Voor de Radboud Universiteit – en dus ook voor het Titus Brandsma Instituut – betekent dit dat alle bijeenkomsten, zoals promoties, congressen en evenementen in fysieke vorm tot 1 juni komen te vervallen. Ook sluiten ze per direct de studiewerkplekken alle RU-gebouwen en in de universiteitsbibliotheek (UB). De uitleenmogelijkheid van boeken in de UB blijft wel geopend. 

Meer coronanieuws op www.ru.nl/coronanieuws
Bekijk op www.ru.nl/coronavirus wat een en ander betekent voor RU-studenten, medewerkers, activiteiten, voorzieningen.

Geen onderwijs of activiteiten Titus Brandsma Instituut
Het onderwijs en alle andere TBI-activiteiten van het Titus Brandsma Instituut gaan dus tot 1 juni niet door. We bekijken later wat eventueel op een andere manier georganiseerd kan worden of kan worden ingehaald. 

Centre Erasme geeft aan nog geen beslissing te hebben genomen of de inleiding tot het denken van Simone Weil door Marc De Kesel (Zwaartekracht en genade) van 17 t/m 19 april door zal gaan. Zodra we hier informatie over ontvangen, laten we dat weten.

De collegereeks Wijzen van navolging, die start op 6 mei, gaat niet door. We beraden ons op een andere datum op een later tijdstip.

De aanmeldingstermijn voor de studiereis Mystiek & Moderniteit van 28 september t/m 2 oktober is verlengd tot 1 mei.

Voor het TBI betekent dit ook dat de Titus Brandsma Lezing van 8 mei met Heino Falcke NIET door zal gaan. We hopen volgend jaar op een herkansing.

Of de Studieweek Mystiek van 6 t/m 9 juli door kan gaan, kunnen we nu nog niet overzien. We houden u op de hoogte.

Eerdere berichtgeving:

Geen onderwijs en horeca op de Radboudcampus
Tot en met 10 april is er geen onderwijs op de campus. Ook zijn alle horecapunten gesloten, met uitzondering van een catering afhaalpunt voor studenten en medewerkers die op de campus moeten zijn in het Huygensgebouw. Er wordt met man en macht gewerkt om het onderwijs aan de Radboud Universiteit zal zoveel mogelijk op afstand te organiseren. 

Medewerkers werken thuis
De Radboud Universiteit verzoekt medewerkers om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Kijk hier voor tips bij thuiswerken.

Het Titus Brandsma Instituut heeft ook haar medewerkers verzocht zoveel mogelijk thuis te werken. Ook worden overleggen en vergaderingen tot nader orde opgeschort. 

Bereikbaarheid Titus Brandsma Instituut
Het instituut blijft maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 024 361 21 62.
Het e-mailadres is secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.

Beleid t.a.v. het coronavirus
Het Titus Brandsma Instituut volgt – net als de Radboud Universiteit – de adviezen over het coronavirus van het RIVM, WHO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De meest actuele informatie over het  coronavirus leest u op de website van het RIVM, www.rivm.nl/coronavirus.

De Radboud Universiteit houdt die adviezen samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten. De universiteit heeft een Crisis Management Team (CMT) dat deze periode regelmatig bijeenkomt en in nauw contact staat met de faculteiten.

Op de website www.ru.nl/coronavirus vindt u de meest actuele informatie van de Radboud Universtiteit.
Volg hier het laatste nieuws van de Radboud Universiteit.