Home » Het coronavirus en het TBI

Het coronavirus en het TBI

25 maart 2020

Geen onderwijs en tentamens op de Radboudcampus tot 1 juni
Op maandagavond 23 maart maakte de regering nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Zo worden alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen.

In lijn met die maatregelen zal het onderwijs op de Radboud Universiteit tot 1 juni waar mogelijk online aangeboden worden. Eerder was hiervan al sprake tot 6 april, maar deze termijn wordt nu dus verlengd.

Voor de Radboud Universiteit – en dus ook voor het Titus Brandsma Instituut – betekent dit dat alle bijeenkomsten, zoals promoties, congressen en evenementen in fysieke vorm tot 1 juni komen te vervallen. Ook sluiten ze per direct de studiewerkplekken alle RU-gebouwen en in de universiteitsbibliotheek (UB). De uitleenmogelijkheid van boeken in de UB blijft wel geopend. 

Meer coronanieuws op www.ru.nl/coronanieuws
Bekijk op www.ru.nl/coronavirus wat een en ander betekent voor RU-studenten, medewerkers, activiteiten, voorzieningen.

Geen onderwijs of activiteiten Titus Brandsma Instituut
Het onderwijs en alle andere TBI-activiteiten van het Titus Brandsma Instituut gaan dus tot 1 juni niet door. We bekijken later wat eventueel op een andere manier georganiseerd kan worden of kan worden ingehaald. 

Centre Erasme geeft aan nog geen beslissing te hebben genomen of de inleiding tot het denken van Simone Weil door Marc De Kesel (Zwaartekracht en genade) van 17 t/m 19 april door zal gaan. Zodra we hier informatie over ontvangen, laten we dat weten.

De collegereeks Wijzen van navolging, die start op 6 mei, gaat niet door. We beraden ons op een andere datum op een later tijdstip.

De aanmeldingstermijn voor de studiereis Mystiek & Moderniteit van 28 september t/m 2 oktober is verlengd tot 1 mei.

Voor het TBI betekent dit ook dat de Titus Brandsma Lezing van 8 mei met Heino Falcke NIET door zal gaan. We hopen volgend jaar op een herkansing.

Of de Studieweek Mystiek van 6 t/m 9 juli door kan gaan, kunnen we nu nog niet overzien. We houden u op de hoogte.

Eerdere berichtgeving:

Geen onderwijs en horeca op de Radboudcampus
Tot en met 10 april is er geen onderwijs op de campus. Ook zijn alle horecapunten gesloten, met uitzondering van een catering afhaalpunt voor studenten en medewerkers die op de campus moeten zijn in het Huygensgebouw. Er wordt met man en macht gewerkt om het onderwijs aan de Radboud Universiteit zal zoveel mogelijk op afstand te organiseren. 

Medewerkers werken thuis
De Radboud Universiteit verzoekt medewerkers om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Kijk hier voor tips bij thuiswerken.

Het Titus Brandsma Instituut heeft ook haar medewerkers verzocht zoveel mogelijk thuis te werken. Ook worden overleggen en vergaderingen tot nader orde opgeschort. 

Bereikbaarheid Titus Brandsma Instituut
Het instituut blijft maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 024 361 21 62.
Het e-mailadres is secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.

Beleid t.a.v. het coronavirus
Het Titus Brandsma Instituut volgt – net als de Radboud Universiteit – de adviezen over het coronavirus van het RIVM, WHO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De meest actuele informatie over het  coronavirus leest u op de website van het RIVM, www.rivm.nl/coronavirus.

De Radboud Universiteit houdt die adviezen samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten. De universiteit heeft een Crisis Management Team (CMT) dat deze periode regelmatig bijeenkomt en in nauw contact staat met de faculteiten.

Op de website www.ru.nl/coronavirus vindt u de meest actuele informatie van de Radboud Universtiteit.
Volg hier het laatste nieuws van de Radboud Universiteit.