Home » ‘In Godt’: Promotie drs. Esther van der Vate

‘In Godt’: Promotie drs. Esther van der Vate

Woensdag 18 december promoveert drs. Esther van der Vate op een studie naar de biddende dynamiek in het leven van de Karmelitaanse kluizenaarster Maria Petyt (1623-1677).

‘In Godt’
In het proefschrift ‘In Godt. Een fraseologisch onderzoek naar de orativiteit van Maria Petyt onderzoekt Esther van der Vate met linguïstische software statistisch significante woordcombinaties in een bloemlezing van haar brieven. De vraagstelling is: welke biddende dynamiek tekent zich in deze bloemlezing af en wat draagt een digitaal onderzoek bij aan het verstaan van haar spiritualiteit? De uitkomsten werden geplaatst in het discours en getoetst aan linguïstische indicaties gegeven door Michel de Certeau in zijn La Fable mystique.

Goed beeld van spiritualiteit Maria Petyt
De toepassing van de methode wordt aan het eind van het onderzoek ‘bevredigend’ genoemd. De metingen geven een goed beeld van de spiritualiteit van Maria Petyt en daagden de onderzoeker uit om tijdens het onderzoeksproces met open vizier naar de tekst te kijken. Belangrijke voordeel voor de spiritualiteitsstudies is dat computergestuurde methodes de mogelijkheid bieden om een groter deel van een discours in kaart te brengen.

U bent van harte uitgenodigd deze bijzondere promotie bij te wonen. 

Promotie bijwonen?
Woensdag 18 december 2019
16.30 uur in de aula
Radboud Universiteit Nijmegen
Comeniuslaan 2
6525 HP Nijmegen
> Bereikbaarheid aula

Esther van de Vate T.OC. werd op 28 maart 1966 geboren in Culemborg. Zij studeerde van 1984 tot 1992 theologie aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken te Kampen en van 1996 tot 1997 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. In verband met haar doctoraalscriptie studeerde zij van 1989 tot 1990 aan de Facoltà Valdese in Rome. Na enkele pastorale functies trad zij in 2005 in bij de Karmel. Sinds 2008 is zij betrokken bij onderzoek naar Maria Petyt.