Home » Internationaal goed bezochte conferentie Mystiek en/als Liefdestheorie

Internationaal goed bezochte conferentie Mystiek en/als Liefdestheorie

Op 28 en 29 november bezocht een zeer internationale groep van ongeveer vijftig deelnemers de TBI-conferentie Mystiek en/als liefdestheorie. Wetenschappers en andere geïnteresseerden waren er om te bespreken wat liefde is. Dit is een mysterie waarover christelijke mystici altijd diep hebben nagedacht. De meeste lezingen gingen over de verschillende theorieën over de liefde die aanwezig zijn in de geschriften van bekende mystici als Hadewijch, Beatrijs van Nazareth, Maria Petyt en Jean de Saint-Samson, in de vita van de heilige Lutgardis en in de Arnhemse mystieke preken.

De orthodoxe mystiek en de romantiek van Novalis werden ook kort verkend en er was een uitstapje naar het Midden- en Verre Oosten, vertegenwoordigd in de poëzie van Rumi en Mahadeviyakka. De overige presentaties gingen in op de moderne reflecties op en aanpassingen van liefdestheorieën uit de mystieke traditie in de mystieke, filosofische en psychoanalytische geschriften van Kierkegaard, Simone Weil, Sartre en Foucault.

De presentaties hebben het mysterie van de liefde misschien niet opgelost, maar samen hebben ze zeker het tweeledige doel van de conferentie bereikt: zij hebben een aantal liefdestheorieën onderzocht die aanwezig zijn in de traditionele christelijke mystiek én besproken wat de invloed daarvan was op moderne denkers.

De vele aangename gesprekken en het heerlijke conferentiediner hebben de conferentie nog veraangenaamd.

Ad Poirters