Home » Essay Marc De Kesel in boek ‘Leven dat leven wil. Over dieren en mensen in filosofie, religie en kunst’

Essay Marc De Kesel in boek ‘Leven dat leven wil. Over dieren en mensen in filosofie, religie en kunst’

In Trouw van 10 juni 2020 verscheen een recensie van het boek Leven dat leven wil. Over dieren en mensen in filosofie, religie en kunst van Johan Goud en Frank G. Bosman (red). In deze bundel is een essay opgenomen van TBI-directeur Marc De Kesel over God, dier & subject.

De thematiek ‘Leven dat wil’
De 11 bijdragen in het boek geven allemaal een eigen antwoord op de vraag hoe de mens zich tot de dieren verhouden?De vraag wordt al gauw kritisch, want hoe we tegenwoordig met dieren en de natuur omgaan, dat kan zo natuurlijk niet langer. De huidige ecologische crisis laat zien dat het beeld van de mens als machtige heerser over de natuur desastreus heeft uitgepakt.

Antropocentrisme
Kunnen we het antropocentrisme (de neiging van de mens om zichzelf te beschouwen als de centrale en meest belangrijke entiteit in het universum) vaarwel zeggen? Daar wordt het ingewikkeld. We moeten dieren in elk geval niet vermenselijken, waarschuwt Hans Alma: op die manier hebben we nog steeds geen aandacht voor het anders-zijn van dieren. Filosofe Eva Meijer, ­columnist van deze krant, wijst erop dat zelfs het woord ‘dier’ al ­antropocentrisch van karakter is. ‘Dier’ betekent immers zowel kleine spinnetjes als olifanten. Dit woord laat ons de ogen sluiten voor de grote onderlinge verschillen, en benadrukt dus vooral dat wijzelf anders zijn. Kunnen wij alle verschillende dieren recht doen in hun anders-zijn?

Alteriteit
Door de bundel heen komen verschillende benaderingen aan bod. Zo pleit Marc De Kesel er op godsdienstfilosofische gronden voor om ruimte te geven aan de ­‘alteriteit’ of ‘andersheid’ van dieren. Theologe Eva van Urk pleit er juist voor om op basis van het schepsel­karakter van zowel mens als dier de relatieve gelijkwaardigheid van beide te benadrukken. De bundel besluit met een aantal algemenere reflecties op de verhouding van dieren en mensen in kunst en literatuur. Lees het essay ‘God, dier & subject’ van Marc De Kesel.

Reden om dit boek te lezen aldus Trouw
Dat in onze tijd iets fundamenteel mis gaat in de omgang met dieren en de natuur, daar kunnen we onze ogen niet langer voor sluiten. Maar waar komt die problematische verhouding vandaan, en kunnen we daar uit raken? Deze interessante bundel laat zien dat we in deze zoektocht uiteindelijk toch niet kunnen ontsnappen aan de zeer antropocentrische vraag: wat is de mens?

> Lees de hele recensie op de website van Trouw