Home » Marc De Kesel doceert cursus ‘Mystical Marks on the Canvas’ in Texas

Marc De Kesel doceert cursus ‘Mystical Marks on the Canvas’ in Texas

Begin januari reisde TBI-directeur Marc De Kesel af naar Texas. Naar the Oblate School of Theology in San Antonio, Texas, USA om precies te zijn. Marc gad daar de cursus ‘Mystical Marks on the Canvas’, een herwerkte, uitgebreide versie van een TBI-cursus die hij eerder gaf onder de titel ‘Mystieke plooien in het Canvas.’

Mystical Marks on the Canvas
In de curus behandelde hij thematisch de wederzijdse invloed van spiritualiteit en moderne beeldende kunst: heel wat kunst uit de laatste twee eeuwen verwijst uitdrukkelijk naar het spirituele.  En moderne spiritualiteit verwijst op haar beurt vaak naar kunst als plaats waar het spirituele in onze cultuur een plaats krijgt. Wat is de achtergrond van die wederzijdse kruisbestuiving? 

Wat is modern aan de moderne  beeldende kunst?
In het eerste deel ging Marc na wat precies ‘modern’ is aan de moderne beeldende kunst en legde hij uit hoe haar interesse voor spiritualiteit juist alles met die ‘moderniteit’ te maken heeft. 

Kandinsky, Joseph Beuys, Vincent van Gogh
In het tweede deel las en becommentarieerde hij samen met zijn studenten een aantal teksten van kunstenaars die uitdrukkelijk op dat spirituele ingaan (onder meer Kandinsky, Über das Geestige in der Kunst, een aantal teksten van/interviews met Joseph Beuys, een aantal brieven van Vincent van Gogh, en dergelijke).