Home » Marc De Kesel verzorgt ‘filosofische promenade’ door moderne beeldende kunst

Marc De Kesel verzorgt ‘filosofische promenade’ door moderne beeldende kunst

Marc De Kesel verzorgt – in samenwerking met HOVO – van 22 oktober tot en met 3 december een zevental colleges over filosofie en kunst. Voor wie? Voor wie zich stoort aan de vaagheid en holle hoogdravendheid die zoveel moderne kunst (en de teksten erover) kenmerken, biedt deze cursus het alternatief van een heldere theorie die duidelijk maakt waar het in moderne beeldende kunst om te doen is.

De inschrijving verloopt via de website van HOVO, niet bij het TBI.

Wat is modern?
Gustave_Courbet_-_Le_DésespéréWat is modern aan de moderne beeldende kunst? Dat ze van recente datum is? Dat ze uit de (eenen)twintigste eeuw stamt? In de cursus wordt de stelling verdedigd dat de moderniteit van wat we moderne kunst noemen, alles te maken heeft met de grote cultuurcrisis van de zeventiende eeuw waaraan we de moderniteit te danken hebben. In die eeuw zijn we ons anders gaan verhouden ten aanzien van de werkelijkheid; niet langer vanuit God, maar vanuit onszelf, vanuit de vrijheid die we onszelf tegenover de werkelijkheid aanmeten. Die wending heeft heel snel onze ‘fysica’ veranderd (want newtoniaans gemaakt), maar vooraleer het impact heeft op de beeldende kunst, duurt het nog tot de negentiende eeuw.

Pas met Courbets realisme schreeuwt de beeldende kunst zich de moderniteit in. Of daar een succesverhaal op volgt, is nog maar de vraag. De diverse ‘-ismen’ die in de twintigste eeuw de moderniteit van de beeldende kunst verdedigen, vechten vooral met hun eigen crisis. Maar juist het gevecht met die eigen crisis maakt de grootheid van de moderne beeldende kunst uit. Aldus de stelling die in de cursus wordt verdedigd.

De cursus is filosofisch van toon, met dien verstande dat elke filosofische referentie voldoende wordt toegelicht.

Programma
– Wat is moderniteit? Waarom is voor Hegel de kunst ‘dood’? En waarom duurt het tot de negentiende eeuw vooraleer de beeldende kunst modern wordt?
– Het realisme van Courbet en van het impressionisme.
– De moderniteit in de ‘abstracte’ en de ‘creatieve’ kunst van de twintigste eeuw.
– Discussieronde over de film Un chien andalou van Luis Buñuel.
– De moderniteit van het surrealisme en van de conceptuele kunst.
– Bataillaanse lectuur van Piero Manzoni, Socle du monde.
– Over kunst, misdaad en moderniteit.
– De fascinatie van de moderne kunst voor religie (onder meer over Hugo Balls wending van dadaïsme naar katholicisme en over Joseph Beuys’ romantische verrijzenisgeloof).

De hoor colleges zijn op dinsdagmiddag van 13.30 – 15.15 uur. Start dinsdag 22 oktober, laatste college op dinsdag 3 december 2019.

De kosten zijn € 255,- o.v.v.  cursusnr. 19/80.

Literatuur
Voor aanvang van het eerste college ontvangt u een reader.

Marc De Kesel
Dr. Marc De Kesel is directeur interne & externe zaken. Vanuit filosofisch perspectief doet hij aan onderzoek in religie- en mystiektheorie, holocaustreceptie, lacaniaanse psychoanalyse en kunst- & cultuurkritiek. Hij publiceerde recentelijk Zelfloos: over de mystieke afgrond van het moderne Ik (Utrecht: Kok, 2017) en Het Münchhausenparadigma. Waarom Freud en Lacan ertoe doen (Nijmegen: Vantilt, 2019).