Home » Meld je nu aan voor TBI Lectures Moderne Devotie & Mystiek

Meld je nu aan voor TBI Lectures Moderne Devotie & Mystiek

In oktober organiseert Ad Poirters, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, zes TBI Lectures rond het thema Moderne Devotie & Mystiek. De reeks schetst een beeld van de Moderne Devotie als een meer mystieke beweging dan vaak wordt gedacht.

De Moderne Devotie
De religieuze hervormingsbeweging die bekendstaat als de Moderne Devotie ontstond aan het einde van de veertiende eeuw onder inspiratie van Geert Grote. Met het ideaal van de vroege kerk voor ogen hekelde hij misstanden onder de geestelijkheid en propageerde hij een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven. Vele geestelijken, kloosterlingen en leken volgden hem na in zijn idealen van persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid.

Ascese en contemplatie
Het draaide in de Moderne Devotie om een eenvoudige en zuivere levenswijze als (semi-)religieus of in de wereld, in gemeenschap met God en met de medemens. Het beeld bestaat dat de nadruk daarbij nogal eenzijdig lag op methodische gebeds- en meditatietechnieken en een systematische deugdenbeoefening.
Maar de beweging had niet alleen een ascetische kant. In deze reeks van TBI Lectures laten zes wetenschappers zien dat de Moderne Devotie ook een mystiek karakter had, met aandacht voor de contemplatieve aspecten van het godsdienstig leven. Ze sluiten daarmee aan bij eerder onderzoek aan het TBI, waardoor de Navolging van Christus van Thomas van Kempen is herlezen als mystiek boek, een gids op de geestelijke weg.

Gevarieerd en actueel
De zes sprekers kiezen vanuit hun expertise verschillende invalshoeken, van historisch letterkundig tot codicologisch. Teksten uit allerlei genres komen aan bod, van preken en liederen tot spirituele rollenspellen. De reeks als totaal geeft dan ook een mooi beeld van de breedte van recent onderzoek naar de Moderne Devotie en wijst mogelijke richtingen aan voor de toekomst.

> Laat u zich inspireren en meld u aan
De TBI Lectures zijn gratis, aanmelden wordt wel op prijs gesteld