Home » Niet eerder gepubliceerde tekst Titus Brandsma over Maria in voorbereiding

Niet eerder gepubliceerde tekst Titus Brandsma over Maria in voorbereiding

Medio december verschijnt bij uitgeverij Sjibbolet de niet eerder gepubliceerde tekst van Titus Brandsma uit 1936: Maria. Een trinitaire theologie. Deze tekst vormt de finale waarin de verschillende gedachtenlijnen van Titus Brandsma over Maria samenkomen.

Hij benadrukt hier dat de triniteit geen starre in zichzelf gekeerde ontologische constructie is, maar een levende werkelijkheid — een verbinding van economische en immanente triniteit. Bij Brandsma krijgt die verbinding gestalte in Maria. Zij doorbreekt de dictatuur van de eenduidigheid, alsook die van abstracte schema’s van subject en object, van rede en gevoel, van geest en lichaam, van natuur en bovennatuur, van wereld en God.

Zo is Maria voor Titus Brandsma bij uitstek de mens die de innerlijke godsrelatie van ieder mens representeert. Zij staat in zijn ogen garant voor het menselijke als zodanig dat altijd over zichzelf uit verwijst. Als vereniging van het grootste en het kleinste laat zij de mensen die over Maria nadenken de permanente mogelijkheid zien om zelfs in de meest vastgelopen en nederigste situatie toch de openheid naar het grootse te ontwaren.

Vanaf medio december 2020 in de boekhandel.