Home » Recensie ‘Als de liefde alles wordt’ (nieuwe vertaling van visioen Julian of Norwich)

Recensie ‘Als de liefde alles wordt’ (nieuwe vertaling van visioen Julian of Norwich)

Als de liefde alles wordt is de titel van het eerste boek in de reeks ‘Mystieke teksten’, een nieuwe serie onder redactie van het Titus Brandsma Instituut en uitgegeven bij de uitgeverijen Halewijn (BE) en Berne Media (NL). Als de liefde alles wordt bevat twee teksten van de Engelse mystica Julian of Norwich (eind 14de – begin 15de eeuw) en Gerda Valkenborgh heeft er een prachtige inleiding bij geschreven.
> Recensie Norwich Juliana – Friesch Dagblad 11 april 2020

Het boek werd op donderdag 7 november van 16.00-18.00 uur gepresenteerd in de Global Lounge in Nijmegen. Gerda Gerda Valkenborgh leidde haar boek in en Herman Westerink reflecteerde op het boek. Bekijk een paar foto’s van de boekpresentatie.

Wie was Julian of Norwich?
Over Julian weten we enkel dat ze een vrouw was die de laatste decennia van haar leven de kluis bij de kerk van Saint-Julian in Norwich bewoonde. Hier schreef ze zowel een kort als een lang verslag van een indringende godservaring die haar overkwam tijdens een korte, hevige ziekte. In dit visioen ziet en begrijpt zij de liefde van God voor iedere mens. ‘Zo intens en zo overrompelend was die ervaring, dat zij haar achteraf neerschreef en koesterde, terwijl ze de betekenis ervan steeds dieper overwoog,’ aldus Valkenburg in de Inleiding (p. 16).

Primeur in Nederland
De vertaling van de korte tekst van Julian (een visioen of een openbaring) in dit boek is een primeur in Nederland. Het originele manuscript uit het midden van de 15e eeuw werd pas in 1909 teruggevonden. En er bestaat maar één exemplaar. Van de lange versie bestaan meerdere manuscripten.

Zeer accurate vertaling
De korte tekst zo secuur mogelijk te vertalen was een echte uitdaging voor Gerda Valkenborgh: ‘Elke zin was een nieuwe confrontatie met de meesterlijke wijze waarop Julian haar woordkeuze, stijl en compositie paragraaf na paragraaf wist te hanteren en gaaf af te werken’ (Woord vooraf, p. 10). Het bestuderen en vertalen van de korte tekst gaven tegelijkertijd een beter inzicht in het woordgebruik en begrippenapparaat van Julian. Zo kon ook de vertaling van het lange verslag grondig herzien worden. Als de liefde alles wordt is dan ook een zeer accurate vertaling van beide werken.

Boek aanschaffen?
Als de liefde alles wordt is verkrijgbaar bij Berne Media voor € 24,95.