Home » Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs van het Titus Brandsma Instituut staat hoog aangeschreven. Ons onderwijs kenmerkt zich door de persoonlijke aanpak. Zowel van onze medewerkers als van onze cursisten. Onder hen hulpverleners in de verslavingszorg, beleidsmedewerkers gezondheidszorg, maatschappelijk werkers, programmamakers, verpleegkundigen en psychologen, maar ook geestelijk verzorgers, predikanten en vrijwilligers van kerkgemeenschappen en parochies.

Betrokken en bevlogen TBI-medewerkers verzorgen jaarlijks vijf collegereeksen voor hen die zich willen bezinnen op hun eigen geestelijke weg of op maatschappelijke spiritualitet. Onderwerpen als Geestelijke begeleiding, Spiritualiteit in sociale actie en Niet-weten als gids passeren de revue.

Ook organiseert het Titus Brandsma Instituut lezingen en leeskringen voor hen die verdieping zoeken. De TBI-Lectures van 2019 staan in het teken van de liefde. Onder begeleiding van één van onze deskundigen organiseren we cycli van zes leeskringen waarin we een basistekst van een belangrijke auteur uit de christelijke mystieke traditie lezen. Samen met anderen volgen we nauwgezet, pagina na pagina, een tekst die onze grote mystieke traditie mede heeft grootgemaakt.