Home » Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs van het Titus Brandsma Instituut staat hoog aangeschreven. Ons onderwijs kenmerkt zich door de persoonlijke aanpak. Zowel van onze medewerkers als van onze cursisten. Onder hen hulpverleners in de verslavingszorg, beleidsmedewerkers gezondheidszorg, maatschappelijk werkers, programmamakers, verpleegkundigen en psychologen, maar ook geestelijk verzorgers, predikanten en vrijwilligers van kerkgemeenschappen en parochies.

Het Titus Brandsma Instituut draagt met de collegereeksen bij aan de postinitiële 2-jarige opleiding Geestelijke Begeleiding, georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Deze opleiding Geestelijke Begeleiding is gericht op de kennis, vaardigheden en houding, nodig om de ander te begeleiden in zijn of haar relatie met God. De deelnemers oefenen het onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van een mens, bij zichzelf en bij de ander. Daartoe leren zij om professioneel te reflecteren op de eigen spiritualiteit en die van een ander, vanuit de mystagogische dimensie van het ambtswerk.

Betrokken en bevlogen TBI-medewerkers verzorgen jaarlijks vijf collegereeksen voor hen die zich willen bezinnen op hun eigen geestelijke weg of op maatschappelijke spiritualitet. Onderwerpen als Onderscheiding, Niet-weten als gids en de spiritualiteit van Bachs Johannes-Passion passeren de revue.

Ook organiseert het Titus Brandsma Instituut lezingen en leeskringen voor hen die verdieping zoeken. De TBI-Lectures van 2019 staan in het teken van de liefde. Onder begeleiding van één van onze deskundigen organiseren we cycli van zes leeskringen waarin we een basistekst van een belangrijke auteur uit de christelijke mystieke traditie lezen. Samen met anderen volgen we nauwgezet, pagina na pagina, een tekst die onze grote mystieke traditie mede heeft grootgemaakt.