Home » Onderwijs » Collegereeksen » Collegereeks: De gemeenschap als gids

Collegereeks: De gemeenschap als gids

  Dit college is reeds van start gegaan

In het concrete leven van mensen voltrekt zich het geestelijk leven van de mens altijd in een sociale context. De mens wordt aan zijn medemens. In deze collegereeks gaat het om de begeleidende rol van de gemeenschap op de geestelijke weg.

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: Een tekstcollege en een thematiekcollege.

Tekstcollege
In het tekstcollege worden teksten van Meester Eckhardt gelezen, onder andere uit het tractaat Die rede der unterscheidunge (Levenslessen). Dit is een weergave van de leergesprekken die Meester Eckhardt voerde met zijn medebroeders.

Themacollege
In het thematiekcollege gaat het om verschillende vormen van het gemeenschapsgesprek, met specifieke aandacht voor de collatio-vorm.

Data/tijd: 30 januari, 6, 13, 20, 27 februari en 20 maart 2019
Woensdagochtend 10.00–11.00 uur en 11.15–12.30 uur
Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen
Prijs: € 350,-. U kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-
Docenten: Marc de Kesel en Inigo Bocken
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld
Inschrijving: Voor 16 januari 2019 via het aanmeldingsformulier hiernaast