Home » Onderwijs » Collegereeksen » Collegereeks: Geest & Kunst

Collegereeks: Geest & Kunst

Over de mystieke tendens die door de moderne kunst waart
Wat is ‘geestelijk’ in de moderne kunst? Waarom dicht zij zichzelf een spirituele dimensie toe en/of waarom zoekt het publiek in haar naar die dimensie?

In deze collegereeks gaan we geduldig op die vragen in. We vertrekken daarbij vanuit het bekende essay dat Wassili Kandinsky in 1912 liet verschijnen onder de titel Über das  Geistige in der Kunst (Nederlandse vertaling door Hans Driessen: Over het geestelijke in de kunst,  Nijmegen: Vantilt, 2016).

Toch is het christelijke narratief toch vaak dominanter dan de auteurs toegeven of de lezer in hun tekst ontwaart. Een van de colleges betreft dan ook dit hardnekkig christelijk karakter van de spirituele dimensie die de kunst zich toedicht.

Accreditatie SKGV collegereeksen 2019 – 2020
De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorger (SKGV) heeft de  collegereeksen 2019 – 2020 geaccrediteerd. Deze collegereeks levert drie studiepunten op per reeks (zes inclusief werkstuk).

Data/tijd: 5, 12,19, 26 februari, 4, 11 maart (reservedatum 18 maart) 2020
Woensdagmiddag 13.30 – 16.00 uur
Plaats: Erasmusgebouw, Erasmuslaan 1, 6525 HT Nijmegen
(lokaal wordt t.z.t. bekend gemaakt op de website)
Prijs: € 350,-. U kunt deze collegereeks uitbreiden met een werkstuk en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-
Docenten: Marc De Kesel
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Inschrijving: Voor 22 januari 2020 aanmeldingsformulier downloaden, invullen, afdrukken en opsturen.