Home » Onderwijs » Collegereeksen » Collegereeks: Niet-weten als gids

Collegereeks: Niet-weten als gids

Geestelijke begeleiding is een vorm van mystagogie, ‘inwijding in het geheim’. Dat kan op twee manieren vorm krijgen. Ofwel de geestelijk begeleider weet iets wat een ander (nog) niet weet. Ofwel het niet-weten wordt gedeeld en vruchtbaar gemaakt. In de mystieke traditie is het niet-weten richtinggevend. In deze collegereeks staat daarom het niet-weten als vraag centraal.

In het tekstcollege leest u teksten over niet-weten van Nicolaas van Cusa. In het geschrift De docta ignorantia uit 1440 laat Cusanus bijvoorbeeld zien dat het menselijk spreken over God gekenmerkt wordt door ‘geleerde onwetendheid’ (docta ignorantia) en door voorlopigheid: het menselijk kennen is gissen, en soms ook vergissen. Het lezen van deze teksten scherpt uw oog voor de kunst van het niet-weten.

In het thematiekcollege onderzoekt u vervolgens aan de hand van andere voorbeelden welke gidsende rol het niet-weten kan hebben voor geestelijke begeleiding.

For a man-even one very well versed
in learning will attain unto nothing
more perfect than to be found to be
most learned in the ignorance
which is distinctively his.

The more he knows that he is
unknowing, the more learned he
will be.

Accreditatie SKGV collegereeksen 2019 – 2020
De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorger (SKGV) heeft de  collegereeksen 2019 – 2020 geaccrediteerd. Deze collegereeks levert vier studiepunten op per reeks (vijf inclusief werkstuk).

Data/tijd: 6, 13, 20, 27 november, 4 en 11 december (reservedatum: 18 december) 2019
Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur
Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen
Prijs: € 350,-. U kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-
Docenten: Inigo Bocken en Marc De Kesel
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Inschrijving: Voor 23 oktober 2019 aanmeldingsformulier downloaden, invullen, afdrukken en opsturen.