Home » Onderwijs » Collegereeksen » Collegereeks: Onderscheiding

Collegereeks: Onderscheiding

In deze collegereeks krijgt u zicht op de centrale betekenis van onderscheiding (ook wel genoemd ‘opmerkzaamheid’ of ‘de onderscheiding der geesten’) in geestelijke begeleiding. U leert onderscheiding te beschouwen als het innerlijk kompas van de geestelijke weg en als wezenlijk in het persoonlijk geestelijk leven. Om oog te krijgen voor de geestelijke weg, de spirituele praxis, ervaring en beleving, is een geoefende waarneming nodig.

In het tekst-beeldcollege leert u door te kijken naar afbeeldingen van de profeet Elia oog te krijgen voor spiritualiteit die in de vormgeving oplicht en tegelijkertijd erdoor verhuld wordt.

In het thematiekcollege verkent u aan de hand van voorbeelden wat opmerkzaamheid en onderscheiding zijn.

In beide colleges gaat het over de vraag: Hoe kijken we? Kan mijn blik worden gescherpt? U oefent zich in opmerkzaamheid en aandachtigheid in het kijken.

Accreditatie SKGV collegereeksen 2019 – 2020
De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorger (SKGV) heeft de  collegereeksen 2019 – 2020 geaccrediteerd. Deze collegereeks levert vier studiepunten op per reeks (vijf inclusief werkstuk).

Data/tijd: 4, 11, 18, 25 september, 2 en 9 oktober (reservedatum: 16 oktober) 2019
Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur
Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen
Prijs: € 350,-. U kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-
Docenten: Anne-Marie Bos en Kees Waaijman
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Inschrijving: Voor 21 augustus 2019 aanmeldingsformulier downloaden, invullen, afdrukken en opsturen.