Home » Onderwijs » Collegereeksen » Collegereeks: Wijzen van navolging

Collegereeks: Wijzen van navolging

> De collegereeks Wijzen van navolging gaat door de coronacrisis niet door op dit tijdstip. We beraden ons nog op een datum op een later tijdstip.

Thomas van Kempens Navolging van Christus is één van de meest gelezen geestelijke boeken aller tijden. Ze is eeuwenlang steeds opnieuw door mensen met zeer uiteenlopende achtergronden gerecipieerd, toegeëigend en geherwaardeerd. In deze collegereeks maakt u kennis met de veelvormige receptie van de Navolging aan de hand van verschillende leeswijzers die de tekst in de Nederlandse vertaaltraditie hebben vergezeld. U wordt bovendien vanuit drie invalshoeken binnen gevoerd in de rijkdom van één van de belangrijkste vruchten van de Moderne Devotie:

  1. De Navolging als gids op de mystieke weg, volgens de leesorden van Martín de Funes,Rudolf van Dijk en Kees Waaijman
  1. De Navolging als gereformeerd handboek voor het christelijk leven, volgens de leesorde bij de vertaling van Cornelis Boey
  1. De Navolging als kerkboek, volgens de leesorde in rooms-katholieke uitgaven uit de negentiende en twintigste eeuw

De colleges bestaan uit twee delen. Eerst wordt één van bovengenoemde leesorden geïntroduceerd en gecontextualiseerd.

Vervolgens bestudeert u aan de hand van passages uit de Navolging wat de verschillende invalshoeken betekenen voor het verstaan van het boek.

Op deze manier wordt mogelijk ook duidelijker wat het kan betekenen op uw eigen geestelijke weg.

Accreditatie SKGV collegereeksen 2019 – 2020
De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorger (SKGV) heeft de  collegereeksen 2019 – 2020 geaccrediteerd. Deze collegereeks levert drie studiepunten op per reeks (zes inclusief werkstuk).

Data/tijd: 6, 13, 20, 27 mei, 3 en 10 juni (reservedatum: 17 juni) 2020
Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur
Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen OF
Erasmusgebouw, Erasmuslaan 1, 6525 HT Nijmegen
Prijs: € 350,-. U kunt deze collegereeks uitbreiden met een werkstuk en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-
Docenten: Ad Poirters
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Inschrijving: Deze cursus gaat helaas niet door.