Home » Onderwijs » Collegereeksen » De geestelijke weg

De geestelijke weg

Dit jaar organisereert het Titus Brandsma Instituut vanwege de coronamaatregelen activiteiten anders dan u van ons gewend bent. We verzorgen vanaf 1 september fysiek onderwijs en online onderwijs tegelijkertijd. Blended onderwijs heet dit.

Blended onderwijs
Vanwege de coronamaatregelen geeft het Titus Brandsma Instituut de collegereeksen zowel fysiek als online. Dit betekent dat een beperkt aantal cursisten fysiek in Nijmegen aanwezig kunnen zijn. De overige deelnemers doen online mee en krijgen toegang tot een virtual classroom. 

Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u fysiek aanwezig wilt zijn of helemaal online onderwijs wilt volgen. 

De geestelijke weg
In het concrete leven van mensen voltrekt zich het geestelijk leven van de mens als een weg. Vaak voltrekt zich deze weg als een zoektocht vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en nieuwe ontdekkingen. In deze collegereeks gaat het om het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden om ervaringen op de geestelijke weg en verwoordingen daarvan te herkennen, te analyseren en evalueren. Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: tekstcollege en thematiekcollege.

In het tekstcollege leest u teksten uit Belijdenissen van Augustinus. In dit geschrift biedt Augustinus één van de grootste spirituele paradigma’s van de geestelijke weg in het westen.

In het thematiekcollege verkent u het fenomeen van de geestelijke weg aan de hand van enkele andere voorbeelden uit de spirituele traditie.

Aanmelden
Het aanmeldingsformulier kunt u online invullen. Daarna print u het uit, ondertekent het en stuurt het op:

Titus Brandsma Instituut
t.a.v. Ria Heerema
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen

Lukt online invullen niet, download dan eerst het formulier.
> Aanmeldingsformulier collegereeksen TBI 2020-2021

Data/tijd: 2, 9, 16, 23 (valt uit), 30 september, 7 oktober en 14 oktober 2020
Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur
Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen
Prijs: U betaalt € 355,- voor deze collegereeks (fysiek én online). 
U kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 455,-
Docenten: Huub Welzen en Anne-Marie Bos
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Inschrijving: Voor 19 augustus 2020 via aanmeldingsformulier downloaden, invullen, afdrukken en opsturen.