Home » Onderwijs » Collegereeksen » Geestelijke begeleiding

Geestelijke begeleiding

Op woensdag 4 november 2020 start het Titus Brandsma Instituut met de collegereeks Geestelijke begeleiding. Inigo Bocken verzorgt thematiekcolleges over geestelijke begeleiding en Ad de Keyzer het tekst-muziekcollege over de Weihnachtsoratorium van Bach.

Geestelijke begeleiding
Hoe komen mensen in onze tijd tot zichzelf en tot de ander, tot de Ander? Geestelijke begeleiding is een oude begeleidingsvorm die mensen gidst op de weg van hun diepste godsverlangen. Juist in de context van een snel veranderende wereld en een toenemend aantal zinzoekers binnen en buiten de kerk blijkt deze begeleidingsvorm van belang.

In het thematiekcollege verkent u samen met Inigo Bocken mystagogie en scholen van geestelijke begeleiding aan de hand van wederkerigheid, wat een centraal begrip is voor geestelijke begeleiding.

Weihnachtsoratorium van Bach
Ad de Keyzer verzorgt tekst-muziekcolleges. Met Ad luistert u – vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding – naar de Weihnachtsoratorium van Bach. Bach componeerde het Weihnachtsoratorium niet alleen als een liturgische rite. Zijn compositie is ook gefundeerd in lectio divina, een manier van bijbellezen die erop gericht is wenken voor het geestelijk leven te bieden. U gaat in dit oratorium op zoek naar richtingwijzers op de geestelijke weg.

Deze collegereeks is ook onderdeel van de postinitiële opleiding Geestelijk Begeleider die door de PThU wordt georganiseerd.

Blended onderwijs
Dit jaar organisereert het Titus Brandsma Instituut vanwege de coronamaatregelen activiteiten anders dan u van ons gewend bent. We verzorgen vanaf 1 september fysiek onderwijs én online onderwijs tegelijkertijd. Blended onderwijs heet dit.

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u fysiek aanwezig wilt zijn of online. 

Aanmelden
Het aanmeldingsformulier kunt u online invullen, voorzien van een handtekening en mailen naar: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl t.a.v. Ria Heerema

Lukt online invullen niet, download dan eerst het formulier, vul het in, voorzie het van een handtekening en mail het naar bovenstaand emailadres van het secretariaat.

Data/tijd: 4, 11, 18, 25 november, 2, 9 december (reserve 16 december) 2020
Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur
Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen
Prijs: U betaalt € 355,- voor deze collegereeks (fysiek én online). 
U kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 455,-
Docenten: Ad de Keyzer en Inigo Bocken
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Inschrijving: Voor 21 oktober 2020 via aanmeldingsformulier
(invullen + handtekening mailen naar: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl t.a.v. Ria Heerema)