Home » Onderwijs » Collegereeksen » Omvorming

Omvorming

De geestelijke weg wordt vaak beschreven aan de hand van termen als vorming en omvorming. Het zijn termen die duiden op processen. Met deze ‘proceswoorden’ wordt geprobeerd inzicht te geven in de dynamische relatie tussen God en mens. In deze collegereeks staan we vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding stil bij omvormingsprocessen.

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: tekstcollege en thematiekcollege.

 In het tekstcollege leest u psalmen. In de psalmen wordt op velerlei wijzen processen van omvorming verwoord, bijvoorbeeld met het werkwoord ‘keren’. Waar keer je je van af? Waar keer je naar toe? Hoe wordt terugkeer mogelijk? Hoe zit het met de ‘keer’ van God?

Vervolgens diept u in het thematiekcollege uw verstaan van omvormingsprocessen uit, aan de hand van Jan van Ruusbroec, die als eerste auteur van de Nederlandse mystiek dit concept systematisch uitwerkt, en teksten van andere mystieke auteurs.

Data/tijd: 3, 10, 24 februari, 3, 10, 17 maart (reserve 24 maart) 2021
Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur
Plaats*: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen
Prijs: € 355,-. U kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 455,-
Docenten: Anne-Marie Bos en Ineke Cornet
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Inschrijving: Voor 20 januari 2021 via aanmeldingsformulier downloaden, invullen, afdrukken en opsturen.

Eventuele wijzigingen en nadere instructies over eventuele online-deelname worden zo spoedig mogelijk via deze website bekend gemaakt.