Home » Onderwijs » Collegereeksen » Omvorming

Omvorming

De geestelijke weg wordt vaak beschreven aan de hand van termen als vorming en omvorming. Het zijn termen die duiden op processen. Met deze ‘proceswoorden’ wordt geprobeerd inzicht te geven in de dynamische relatie tussen God en mens. In deze collegereeks staan we vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding stil bij omvormingsprocessen.

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: tekstcollege en thematiekcollege.

In het tekstcollege leest u psalmen. In de psalmen wordt op velerlei wijzen processen van omvorming verwoord, bijvoorbeeld met het werkwoord ‘keren’. Waar keer je je van af? Waar keer je naar toe? Hoe wordt terugkeer mogelijk? Hoe zit het met de ‘keer’ van God?

Vervolgens diept u in het thematiekcollege uw verstaan van omvormingsprocessen uit, aan de hand van de Zeeuwse predikant Willem Teellinck (1579-1629), die bekend staat als ‘de gereformeerde Thomas à Kempis’. Van hem kennen we een prachtige mystieke tekst, Soliloquium. Deze tekst leest u in het college vanuit het oogpunt van omvorming.

De lesstof voor deze collegereeks bestaat uit het boek Soliloquium. Een mystieke oefening in verlangen van  Willem Teellinck. Voor het volgen van de collegereeks is het nodig het boek aan te schaffen. De kosten daarvan worden verrekend met het inschrijfgeld.
> Bestel het boek Soliloquium

Data/tijd: 3, 10, 24 februari, 3, 10, 17 maart (reserve 24 maart) 2021
Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur
Plaats*: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen
Prijs: € 355,-. U kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 455,-. De prijs is inclusief de kosten voor het boek Soliloquium. Heeft u het boek eerder aangeschaft, dan verrekenen we de kosten met het inschrijfgeld.
Docenten: Anne-Marie Bos en Herman Westerink
Lesmateriaal: Het lesmateriaal voor het tekstcollege wordt digitaal beschikbaar gesteld. Voor het themacollege is het boek Soliloquium lesstof.
Inschrijving: Voor 20 januari 2021 via aanmeldingsformulier downloaden, invullen, afdrukken, scannen en opsturen via mail.
(invullen + handtekening mailen naar: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl t.a.v. Ria Heerema)
  • Eventuele wijzigingen en nadere instructies over eventuele online-deelname worden zo spoedig mogelijk via deze website bekend gemaakt.