Home » Onderwijs » Leeskringen

Leeskringen

Wie zich met spiritualiteit inlaat, komt vroeg of laat in contact met de grote teksten van de christelijke mystiek. Vaak halen wij daarbij enkel uit die teksten wat ons lief is. Maar wie deze teksten echt ernstig neemt, merkt al snel dat die om een geduldiger en nauwgezetter lezing vragen. Als enkeling kan zoiets erg lastig blijken. Maar samen met anderen, en begeleid door een expert ter zake, is het lezen, bestuderen en duiden van deze teksten bijzonder verrijkend.
.

‘Een betere manier om onze interesse voor spiritualiteit
de diepgang te geven waarom die vraagt, is er niet.’

 

Expertise
Het Titus Brandsma Instituut organiseert vanaf 2019 op regelmatige basis Leeskringen Mystieke Teksten.

In de Leeskringen organiseren we onder begeleiding van één van onze deskundigen cycli van zes sessies, waarin we een basistekst van een belangrijke auteur uit de christelijke mystieke traditie lezen. Samen met anderen volgen we nauwgezet, pagina na pagina, een tekst die onze grote mystieke traditie mede heeft grootgemaakt.

Leeskringen 2020
Vanwege de coronacrisis hebben we in 2020 nog geen Leeskring georganiseerd. De Leeskring over de Arnhemse mystieke preken door Ineke Cornet van 17 maart kon helaas niet doorgaan.

Mogelijkerwijs organiseren we in het najaar van 2020 een online Leeskring. Houd onze website in de gaten. 

Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
Kamer E12.06
Het instituut is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 024 361 21 62.
Het e-mailadres is secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.