Home » Onderwijs » Leeskringen » Leeskring #1: Simone Weil

Leeskring #1: Simone Weil

  Deze leeskring is inmiddels gestart

Geboren en getogen in een ongelovige Franse familie van joodse afkomst, evolueert Simone Weil (1909-1943) tot een van de interessantste christelijke mystici van de twintigste eeuw. Uit haar essays en dagboeknotities spreekt een bijzonder grote belangstelling voor moderne wetenschap, voor wiskunde, antieke cultuur en politiek, maar ook voor religie en mystiek.

Die laatste interesse neemt eind de jaren dertig de overhand. Als na haar dood een selectie uit haar dagboeknotities verschijnt, is haar reputatie als christelijk mystiek auteur van eerste orde meteen gevestigd. Al snel komt een stroom van studies over Weil op gang die de laatste jaren alleen maar is toegenomen.

Een eerste selectie uit Weils notities verschijnt in 1947 onder te titel ‘La pesenteur et la grâce’, vertaald als Zwaartekracht en Genade (Tielt: Lannoo, 1954).

Onder begeleiding van Marc De Kesel organiseert het Titus Brandsma Instituut een Leeskring Mystieke Teksten die zich aan een geduldige lezing van Zwaartekracht en genade waagt.

Iedereen die geïnteresseerd is in mystici en mystieke teksten in het algemeen, en die van Simone Weil in het bijzonder, is van harte uitgenodigd samen met Marc deze prachtige teksten te lezen en te duiden.

Omdat gebleken is dat het boek uitverkocht is, zullen de te lezen teksten ter beschikking gesteld worden!

Begeleider Marc De Kesel
Plaats: Titus Brandsma Instituut op de Campus van de Radboud Universiteit: Erasmusgebouw kamer E 12.06
Tijd: Woensdag 6, 13 en 20 februari, en woensdag 13 en 20 en 27 maart, telkens van 13.30 tot 16.00 uur
Prijs: € 10,- per sessie (contant aan de deur af te rekenen)
Inschrijven: via onderstaand aanmeldingsformulier
  Maximaal aantal inschrijvingen: 12