Home » Onderwijs » Leeskringen » Simone Weil, Wachten op God

Simone Weil, Wachten op God

De cursus is vol. Er zijn geen plaatsen meer.

Geboren en getogen in een ongelovige Franse familie van joodse afkomst, evolueert Simone Weil (1909-1943) tot één van de interessantste christelijke mystici van de twintigste eeuw. Uit haar essays en dagboeknotities spreekt een bijzonder grote belangstelling voor moderne wetenschap, voor wiskunde, antieke cultuur en politiek, maar ook voor religie en mystiek.

In het voorjaar van 2019 organiseerden we de eerste TBI-Leeskring Simone Weil. Toen lazen en bespraken we teksten uit de aforismenbundel Zwaartekracht en genade.

Deze tweede Leesgroep Simone Weil leest Wachten op God, een bundel met teksten en brieven van Weils hand (Bijleveld, 5de druk, 2019).

Iedereen die geïnteresseerd is in mystici en mystieke teksten in het algemeen, en die van Simone Weil in het bijzonder, is van harte uitgenodigd samen met Marc deze intrigerende teksten te lezen en te duiden.

Begeleider Marc De Kesel
Plaats: Titus Brandsma Instituut op de Campus van de Radboud Universiteit: Erasmusgebouw kamer E 12.06
Tijd: Woensdag 11 en 18 september en woensdag 2, 9, 16 en 23 oktober, telkens van 13.30 tot 16.00 uur
Prijs: € 10,- per sessie (contant aan de deur af te rekenen)
Inschrijven: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl
  Maximaal aantal inschrijvingen: 12