Home » Onderwijs » Leeskringen » Leeskring De wolk van niet-weten

Leeskring De wolk van niet-weten

Deze cursus zit helaas vol. Inschrijven is daarom niet meer mogelijk.

Tegen het einde van de veertiende eeuw schreef een anoniem gebleven geestelijke uit het oosten van Engeland een aantal korte mystieke traktaten, waarvan De wolk van niet-weten een ware klassieker geworden is. De tekst kende aanvankelijk geen grote verspreiding, maar heeft na herontdekking in de negentiende eeuw gestaag aan belangstelling gewonnen, zodat Leonard Cohen er uiteindelijk zelfs in een liedje naar kon verwijzen. Ad Poirters, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, begeleidt in april en mei een leeskring over dit traktaat.

London, British Library, Harley MS 2373, f. 23r

Handleiding voor contemplatief gebed
De wolk is een handleiding voor contemplatief gebed. De lezer wordt uitgenodigd om God alleen te beminnen, en dat niet vanwege zijn genadegaven of enige goede eigenschap, maar louter om Hemzelf. Door een zuivere daad van de wil en niet met het verstand, de verbeelding of het gevoel. Die kunnen Hem niet vatten. Alleen de liefde is daartoe in staat.

Daarom moet de ware contemplatief alle voorstellingen van en denkbeelden over God radicaal laten varen en Hem plaatsen achter een donkere wolk van niet-weten, waar alleen de liefde in kan binnendringen. Slechts door niet alleen de geschapen dingen te vergeten, maar zelfs alle kennis over God los te laten, kan Hij werkelijk gekend en ervaren worden.

Neem de tijd 
Stap voor stap wordt in De wolk op nuchtere maar ook ontroerende wijze uiteengezet hoe men zich op dit werk kan toeleggen. Dat is bepaald niet eenvoudig. Een al te menselijke voorstelling van zaken of een verkeerde aanpak leidt gemakkelijk tot ketterijen of tot waanzin. In de proloog benadrukt de auteur dan ook:

‘Ik beveel je en dring er bij je op aan met het gezag van de liefde: als iemand dit boek leest […], beveel hun dan, zoals ik het jou doe, om de tijd te nemen het te lezen […] in zijn geheel.’

Dit is precies wat we in deze leeskring zullen doen. In zes bijeenkomsten nemen we het boek geduldig door.

Vele edities van De wolk
Van De wolk van niet-weten bestaan vele edities en vertalingen. Wie het originele Middelengels aandurft, kan het beste de edities van Phyllis Hodgson (1944 of 1982) gebruiken. Een Nederlandse vertaling is gratis beschikbaar op www.sporenvangod.nl/wolk-van-niet-weten.html.

Begeleider: Ad Poirters
Plaats: Titus Brandsma Instituut op de campus van de Radboud Universiteit: Erasmusgebouw, Erasmusplein 1, kamer E 12.06
Tijd:  Dinsdag 23 en 30 april, 7, 14, 21 en 28 mei van 13.30 tot 16.00 uur
Prijs: € 10,- per sessie (contant aan de deur af te rekenen)
Inschrijven: Via onderstaand aanmeldingsformulier
Maximaal aantal inschrijvingen: 12

Deze cursus zit helaas vol. Inschrijven is daarom niet meer mogelijk.