Home » Onderwijs » Leeskringen » Leeskring Arnhemse mystieke preken

Leeskring Arnhemse mystieke preken

DEZE LEESKRING IS VOOR ONBEPAALDE TIJD UITGESTELD!

Zes dinsdagen (vanaf dinsdag 17 maart) organiseert wetenschappelijk medewerker Ineke Cornet een leeskring over de Arnhemse mystieke preken. De leeskring start met een publiekslezing op 17 maart in het voormalig St. Agnesklooster in Arnhem. Deze publiekslezing is gratis te bezoeken.

Tijdens de leeskring wordt een aantal preken gelezen uit de Arnhemse mystieke preken die representatief zijn voor het liturgisch jaar. Onder andere de preek voor de vastentijd, Pasen, Kerkwijding en voor Kerst.

Bijzonder belang Arnhemse mystieke preken
De Arnhemse mystieke preken komen uit het Arnhemse St. Agnesklooster, een klooster dat voortkwam uit de Moderne Devotie en in 1459 de regel van Augustinus aannam. Uit recent onderzoek blijkt dat dit klooster een grote hoeveelheid mystieke werken verzamelde.

De Arnhemse mystieke preken zijn van bijzonder belang en beschrijven de mystieke beleving van de liturgie. De Arnhemse preken gaan in op de mystieke dimensie van de lezingen uit het Missaal, de opbouw van de liturgische vieringen, het getijdengebed, de Eucharistie en het geestelijk priesterschap.

Een recent ontdekt handschrift uit St. Agnes in South Dakota weerspiegelt dezelfde liturgische spiritualiteit en omvat gebeden bij verschillende feesten uit het kerkelijk jaar alsook persoonlijke hoogtepunten in het leven van de non. Bijvoorbeeld het afleggen van de geloftes.

Zestiende-eeuws hoogtepunt mystieke literatuur
De Arnhemse mystieke preken vormen een zestiende-eeuws hoogtepunt van mystieke literatuur met een synthese van verschillende tradities van onder andere Ruusbroec en Tauler. De Arnhemse mystieke preken zijn daarnaast ook uniek, omdat het de grootste Middelnederlandse prekencollectie die tot nu gevonden is. En omdat er veel mystieke termen in staan die alleen in deze preken worden gebruikt.

Qua thematiek zijn de preken nauw verwant met twee andere zestiende-eeuwse werken, de Evangelische Peerle en de Tempel onser sielen.

Praktische zaken
De leeskring gaat van start met een publiekslezing op 17 maart in het voormalig St. Agnesklooster in Arnhem en is gratis te bezoeken.

St. Agnesklooster (Waalse kerk)
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem
Bereikbaarheid St. Agnesklooster

Voor de overige vijf leeskringen aan het Titus Brandsma Instituut, waarvoor de teksten in zowel het middelnederlands als een moderne vertaling worden aangeleverd, wordt het standaardtarief van 10 euro per keer gerekend. Deze vinden plaats op 24 en 31 maart, 21 april en 12 en 19 mei.

Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
Kamer 12.06
Bereikbaarheid TBI

Aanmelden
Meld u zich nu hieronder aan voor de Leeskring Arnhemse Preken. Er zijn 12 plaatsen beschikbaar. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.

duiden.

Begeleidster: Ineke Cornet
Plaats: Titus Brandsma Instituut op de Campus van de Radboud Universiteit: Erasmusgebouw kamer 12.06
Tijd: Dinsdag  17, 24 en 31 maart, 21 april en 12 en 19 mei, telkens van 13.30 tot 15.30 uur
Prijs: € 10,- per sessie (contant aan de deur af te rekenen)
Inschrijven: Aanmeldingsformulier hieronder
Aantal inschrijvingen Maximaal 12

Aanmeldingsformulier Leeskring Arnhemse mystieke preken

N.B. Als u zich voor de leeskring opgeeft, hoeft u zich niet apart aan te melden voor de Publiekslezing over mystiek en liturgie op 17 maart in Arnhem.

DEZE LEESKRING IS VOOR ONBEPAALDE TIJD UITGESTELD!