Home » Onderwijs » School voor Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit

Voorheen organiseerde het Titus Brandsma Instituut onder de noemer School voor Spiritualiteit onder andere de opleiding Geestelijke Begeleiding en de opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit. Hoewel deze opleidingen als zodanig gestopt zijn, blijft het Titus Brandsma Instituut de colleges die voor deze opleidingen werden verzorgd aanbieden in de collegereeksen rond spiritualiteit en de mystieke traditie. Deze collegereeksen worden verzorgd met open inschrijving.

Opleiding Geestelijke Begeleiding
Het Titus Brandsma Instituut draagt met de collegereeksen bij aan de postinitiële 2-jarige opleiding Geestelijke Begeleiding, georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam.

Deze opleiding Geestelijke Begeleiding is gericht op de kennis, vaardigheden en houding, nodig om de ander te begeleiden in zijn of haar relatie met God. De deelnemers oefenen het onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van een mens, bij zichzelf en bij de ander. Daartoe leren zij om professioneel te reflecteren op de eigen spiritualiteit en die van een ander, vanuit de mystagogische dimensie van het ambtswerk.

Collegereeksen
Deelnemers aan de opleiding volgen collegereeksen rond spiritualiteit en de mystieke traditie aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en nemen in een aantal tweedaagsen deel aan een practicum op Seminarium Hydepark. Voorafgaande ervaring met het ontvangen van geestelijke begeleiding is gewenst. Aansluitend aan de opleiding is er een programma van nascholing en verdieping.